archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Soteuttamo on vuorovaikutuksen ja kohtaamisten kiihdyttämö

Soteuttamo on uusi, Sitran sekä viiden kuntatoimijan fasilitoima sosiaali- ja terveysalan uudistumisen ja verkostojen kehittymisen ”työkalupakki”.

Kirjoittaja

Jukka Vahti

Projektijohtaja, Digitaalinen valta ja demokratia

Julkaistu

Uudistuva sote ja globaalit megatrendit, kuten digitalisaatio, muuttavat sosiaali- ja terveysalan toimintakenttää. Kiihtyvä muutostahti tuo mukanaan haasteita sekä mahdollisuuksia. Jotta selviydymme haasteista ja korjaamme kaikki mahdollisuuksien hedelmät talteen, korostuu yhteistyön ja jatkuvan oppimisen merkitys aiempaa enemmän. Tätä tukeakseen Sitra sekä sen kumppaneina toimivat kuntaseudut lanseeraavat uuden sote-toimijoiden yhteiseksi tarkoitetun konseptin, Soteuttamon.

Soteuttamosta vauhtia yhteistyöhön ja vuorovaikutukseen – algoritmitkin apuna

Soteuttamo on uusi, Sitran sekä viiden kuntatoimijan fasilitoima sosiaali- ja terveysalan uudistumisen ja verkostojen kehittymisen ”työkalupakki”. Konsepti toimii pop up -hengessä vuosien 2017-2018 ajan. Tavoitteena on mahdollistaa aiempaa tiiviimpää vuorovaikutusta, joka on keskeisin keino rakentaa luottamusta toimijoiden eli käytännössä ihmisten välille.

Päätyökaluina ovat säännöllisesti järjestettävät tilaisuudet Hämeenlinnan, Jyväskylän, Keski-Uudenmaan, Tampereen ja Ylä-Savon alueilla. Soteuttamo tarjoaa myös kansallisen ”matchmaking”-portaalin toimijoiden verkottamiseksi sekä tietoa tuottajien tueksi erilaisten selvitysten, oppaiden tai katsausten muodossa.

Avoimet, verkostoitumiseen ja kohtaamisiin keskittyvät matalan kynnyksen tilaisuudet on suunniteltu ensisijaisesti sote-palveluja nyt tai tulevaisuudessa tuottaville tahoille, toivottaen mukaan toimijoita niin julkiselta, yksityiseltä kuin kolmanneltakin sektorilta. Tavoitteena on verkottaa näitä toimijoita yli toimialarajojen ja tuoda kohdennettuja tapaamisia erilaisten sidosryhmien kanssa – kattaen laajan kirjon muun muassa palvelutoimittajia, startupeja, kunnan edustajia, palvelumuotoilijoita tai vaikkapa virkamiehiä. Ehkä rohkaisemme alan ulkopuolisiakin hyppäämään sote-maailmaan?

Rohkeutta, avoimuutta sekä uteliaisuutta verkostojen kehittämiseen

Toivomme sote-toimijoilta rohkeutta ja uteliaisuutta osallistua kohtaamisiin, vaikka kumppanitarvetta ei heti olisikaan näköpiirissä. Uusi tieto ei lisää tuskaa, vaan meillä on jo ennestään lukuisia esimerkkejä siitä, että  verkostot voivat olla keskeinen inspiraation ja kilpailukyvyn lähde sekä oppimisen väline – niin yksilöille kuin organisaatioillekin.

Kumppanuuksien kannalta keskeisempiä tekijöitä ovat toisiaan täydentävät voimavarat, yhteinen arvopohja sekä jaettu visio, ei niinkään mukana olevien toimijoiden koko tai sektori, jolla ne toimivat. Kumppanuus vaatii myös näiden mainittujen asioiden avaamista kumppaniehdokkaille sekä toimijakohtaista ymmärrystä, miksi yhteistyötä kannattaa tehdä ja millä ehdoilla. Toisin sanoen tarvitaan kykyä tunnistaa yhteistyömahdollisuudet.

Kun omaa ekosysteemiään kehittää päämäärätietoisesti ja erilaisiin näkökulmiin ennakkoluulottomasti tutustuen, toimijat keräävät oman uudistumisensa ja tulevaisuuden menestymisen kannalta kriittistä osaamispääomaa. Lopulta keskeisin mittari yhteistyön onnistumiselle on kuitenkin kyky tuottaa arvoa asiakkaalle eli palvelun käyttäjälle. Siksi myös heillä tulee olemaan merkittävä rooli Soteuttamossa.

Tervetuloa mukaan soteuttamaan – avaustilaisuus 25.1.!

Lisätietoa alueellisista tapahtumista ja muun muassa kumppaniportaalista päivitetään lähitulevasuudessa osoitteeseen www.soteuttamo.fi. Soteuttamon avaustilaisuus pidetään Helsingissä tammikuun 25. päivä, tervetuloa! Ilmoittaudu tapahtumaan tästä linkistä.

Soteuttamoa toteuttamassa Sitra, Hämeenlinna, Jyväskylä, Keski-Uudenmaan SOTE, Tampere ja Ylä-Savon SOTE.

Mistä on kyse?