archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Suomalaisen politiikan on tuettava maapallolle mahtuvaa tulevaisuutta

Maapallon rajallisuuden kunnioittaminen on ihmisten hyvinvoinnin edellytys. SYKE ja Sitra ovat laatineet suosituksia kestävän hyvinvoinnin vauhdittamiseksi Suomessa.

Kirjoittaja

Tuula Sjöstedt

Asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Julkaistu

Suomi on muiden maiden tapaan sitoutunut edistämään kestävää hyvinvointia YK:n Agenda-2030 kaikille maille asettamia tavoitteita noudattaen. Mutta tutkimusten mukaan emme voi saavuttaa näitä tavoitteita, koska ekologinen kestävyysvajeemme on niin merkittävä. Muutos voidaan saavuttaa vain sellaisella politiikalla, joka vähentää luonnonvarojen kulutusta, turvaa monimuotoisuutta ja kiristää päästötavoitteita. SYKE ja Sitra ovat laatineet suosituksia kestävän hyvinvoinnin vauhdittamiseksi Suomessa yhteistyössä Tukholman yliopiston ja Jyväskylän yliopiston tutkijoiden kanssa.

Maapallon rajallisuuden kunnioittaminen on ihmisten hyvinvoinnin edellytys. Suomella olisi hieno mahdollisuus profiloitua kansainvälisesti aktiivisena toimijana rakennettaessa polkuja kohti kestävää hyvinvointia, samaan tapaan kuin olemme jo aiemmin tehneet rauhan turvaamisessa.

Politiikan muuttamisessa avainasemassa ovat valtio, kunnat ja yritykset. Kaiken taloudellisen toiminnan tulisi perustua kiertotalouteen. Tärkeintä on kuitenkin vähentää merkittävästi turhaa materiaalista kulutusta, ja tähän myös kuluttajat voivat vaikuttaa omilla valinnoillaan.

”On korkea aika saada kestävän hyvinvoinnin tavoitteet politiikan ytimeen. Vaikka murros onkin jo alkanut, ei yhteiskunnan vähähiilisyyttä ja energiajärjestelmien uudistamista voi jättää pelkästään markkinoiden varaan. Valtiolla on edelleen merkittävä rooli hyvinvointivaltion rakenteiden ja talouden muuttamisessa kestäviksi. Esimerkiksi BKT:n rinnalle tarvitaan ympäristövaikutuksia ja ihmisten hyvinvointia kuvaavia mittareita”, suositusten laatimisessa mukana ollut Sitran johtaja Mari Pantsar korostaa.

Useilla hyvinvoinnin mittareilla Suomi menestyy erinomaisesti. Pitkä elinikä, korkea koulutustaso ja tyytyväisyys elämään on saavutettu kattavan sosiaalipolitiikan ja taloudellisen kasvun seurauksena. Menestystarinalla on kuitenkin hintansa: se vaarantaa hyvää ihmiselämää ylläpitävän luonnon järjestelmän ja murentaa samalla hyvinvoinnin ja talouden perustaa. Olemme ulkoistaneet ympäristövaikutuksemme.

”Suomalainen kulutus ja tuotanto eivät ole kestäviä. Suomen kulutus on ylittänyt globaalisti oikeudenmukaisen ja kestävän tason, ja sama on tapahtunut muissakin Euroopan unionin maissa. Kulutuksemme ylittää kaikki ekologisen kestävyyden rajat lukuun ottamatta makean veden käyttöä,” SYKEn ympäristöpolitiikkakeskuksen johtaja Eeva Furman kertoo.

Lue lisää SYKEn ja Sitran yhteisestä tiedotteesta, kuuntele Eeva Furmanin ja Mari Pantsarin podcast-keskustelu maapallon tulevaisuudesta ja tutustu Policy Briefiin ”Maapallolle mahtuva tulevaisuus”.

Mistä on kyse?