archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Suomalaisyritykset havainneet vähähiilisyyden mahdollisuudet, valtavat markkinat odottavat – katso infograafi

Jotta Suomesta tulee hiilineutraali yhteiskunta, muutoksen tekemiseen tarvitaan niin yrityksiä, valtiota kuin kaupunkejakin.

Kirjoittaja

Jukka Vahti

Projektijohtaja, Digitaalinen valta ja demokratia

Julkaistu

Suuri enemmistö suomalaisyrityksistä pitää hiilineutraaliutta ja vähähiilisyyttä strategisen kilpailukyvyn lähteenä ja merkittävänä tekijänä toimintaympäristölleen. Peräti 83 prosenttia vastanneista piti ilmastonmuutosta merkittävänä tekijänä toiminnalleen nyt tai tulevaisuudessa. 75 prosenttia vastanneista puolestaan piti hiilineutraaliutta ja vähähiilisyyttä tärkeinä strategisen kilpailukyvyn lähteinä nyt tai tulevaisuudessa. Toimialoista etenkin energia, ympäristöalat sekä metsä- ja paperiteollisuus pitävät niitä tärkeinä. Vähiten tärkeäksi asia koetaan metalliteollisuudessa.

Tiedot ilmenevät Sitran Taloustutkimuksella teettämästä laajasta yrityskyselystä (katso infograafi tekstin lopussa), johon vastasi yli 500 suomalaisten yritysten johtajaa tai asiantuntijaa joulukuun alun ja tammikuun alun välisenä aikana. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää minkälainen liiketoiminnallinen ja kilpailukyvyllinen merkitys suomalaiselle teollisuudelle on hiilineutraalilla tai vähähiilisellä tuotannolla. Tutkimuksessa olivat mukana vähintään viisi henkilöä työllistävät teollisuusyritykset eri toimialoilta.

”Olemme erittäin tyytyväisiä siitä, että kaksi kolmasosaa yrityksistä näkee hiilineutraaliuden merkittävänä kilpailutekijänä. Jotta Suomesta tulee hiilineutraali yhteiskunta, muutoksen tekemiseen tarvitaan niin yrityksiä, valtiota kuin kaupunkejakin”, Sitran johtava asiantuntija Tiina Kähö sanoo.

Hiilineutraaliuden ja vähähiilisyyden merkityksen kasvusta kertoo myös se, että suomalaisyritysten muodostama Climate Leadership Council (CLC) -verkosto laajenee uusilla, merkittävillä jäsenillä, kun Finnair, Nordea, Ilmarinen, Vaisala, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, VVO ja Porvoon Energia liittyvät verkostoon.

”CLC:n yritykset näytävät mallia muille yrityksille miten tehdä ilmastonmuutoksen huomioimisesta kilpailuetu. Pienemmät yritykset voivat seurata tätä polkua ja omaksua edelläkävijöiden ja Sitran yhdessä kehittämiä hyviä käytäntöjä”, johtaja Mari Pantsar Sitrasta sanoo.

Taloustutkimuksen kyselyn mukaan suomalaisyritykset pitävät hiilineutraaliuden tärkeimpinä ajureina jätteiden vähentymistä (3,9 asteikolla 1-5), positiivista brändi- tai yrityskuvaa (3,82) ja lainsäädännön vaatimuksia (3,64). Yllättäen hiilineutraaliuden tarjoamia uusia liiketoimintamahdollisuuksia pidettiin vähiten tärkeänä ajureina. Vaikka suuri osa yrityksistä pitää hiilineutraaliutta ja vähähiilisyyttä tärkeänä strategisen kilpailukyvyn lähteenä, vain neljännes mittaa omaa hiilijalanjälkeään tai CO2-päästöjään. Vain joka kymmenes yritys on asettanut hiilineutraaliustavoitteen.

Suurimpina esteinä hiilineutraalisuuden tavoittelemiselle yrityksissä pidettiin sitä, ettei sen nähty tuottavan selkeää taloudellista hyötyä (38 prosenttia), rahoituksen puutetta (32 prosenttia), lainsäädännön ja poliittisen tuen puutetta (27 prosenttia) ja innovaatioiden ja ratkaisujen puutetta (26 prosenttia).

”Tutkimus osoittaa, että hiilineutraalius tunnistetaan kilpailukyvyn lähteeksi, mutta sen toteuttamisessa on vielä useita pullonkauloja. Meillä on kuitenkin kasvava joukko yrityksiä jotka tekevät tätä tosissaan ja näyttävät tietä hiilineutraalisuutta kohti. Tämän työn tueksi tarvitaan myös poliittisia päätöksiä niin kansallisella kuin kansainvälisellä tasolla”, Tiina Kähö sanoo.

Ilmastonmuutoksesta suomalaisten yritysten ja Suomen talouskasvun moottorina keskustellaan tänään tiistaina kello 14 Sitran auditoriossa huipputason Better Growth, Better Climate -tilaisuudessa. Mukana keskustelussa on muun muassa maailman merkittävimpiin ilmastovaikuttajiin kuuluva Jeremy Oppenheim, joka antaa oman arvionsa suomalaisten yritysten mahdollisuuksista löytää kasvua ilmastonmuutoksesta ja sen hillinnästä. Ilmastonmuutokseen ja sen hillintään liittyvien investointien on arvioitu muodostavan maailman suurimpiin kuuluvan markkinan jo lähitulevaisuudessa.

Tilaisuuteen osallistuvat myös muun muassa Outotecin toimitusjohtaja Pertti Korhonen, Helsingin kaupunginjohtaja Jussi Pajunen, Ilmarisen toimitusjohtaja Timo Ritakallio ja ympäristöministeri Sanni Grahn-Laasonen. Voit seurata tilaisuutta suorana verkkolähetyksenä tästä linkistä tiistaina kello 14 alkaen.

Mistä on kyse?