uutiset
Arvioitu lukuaika 1 min

Suomen suurimmat kaupungit yhteistyöhön uusiutuvan energian alalla

Kirjoittaja

Tuula Sjöstedt

Asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet, Sitra

Julkaistu

Uutinen 3.1.2012

Tampereen, Turun, Oulun, Vantaan kaupungit sekä Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) aloittavat yhteistyön, joka lisää kaupunkien uusiutuvan energian käyttöä. Kaupungit ja HSY haluavat kasvattaa ja kehittää uusiutuvan energian tuotantoa sekä jakaa parhaita käytäntöjä. Keskeistä yhteistyössä ovat toimintamallien luominen sekä energiajärjestelmän hallinta.

Kaupungit toteuttavat yhdessä 15 uudenlaista uusiutuvan energian pilottia eli teknologiasovellusta tai toimintamallia, jotka liittyvät uusiutuvan energian hybridiratkaisuihin ja hiilineutraaleihin ratkaisuihin, ilmastovaikutusten tunnistamiseen kaavoituksessa ja maankäytössä, vesistölämmön hyödyntämiseen, aurinkoteknologiaan, tuulivoimaan, biokaasun liikennekäyttöön ja bioenergiaan.

Yhteistyön tulokset ovat merkittäviä, sillä parhaita kokemuksia hyödynnetään muissakin kaupungeissa. Mukana toteutuksessa on kotimaisia alan yrityksiä, rakennusyhtiöitä sekä kaupungin omistamia yhtiöitä.

RESCA – Suurten kaupunkien uusiutuvat energiaratkaisut ja pilotit on vähähiiliseen kaupunkikehitykseen tähtäävän kaupunginjohtajien ilmastoverkoston kärkihanke. Helmikuuhun 2014 jatkuvaa Tekes-rahoitteista hanketta koordinoi tamperelainen innovaatioyhtiö Hermia Oy. Tampereen osuudesta hankkeessa vastaa ECO2 yhdessä Hermian kanssa.

Lisätietoja

projektipäällikkö Paula Hakola, Hermia Oy, paula.hakola@hermia.fi, puh. 040 823 5370
Elina Seppänen, ECO2, elina.seppanen@tampere.fi, puh. 040 800 7253

Jukka Noponen, johtaja, puh. 040 587 4323

Lue tiedote ECO2-sivuilta »