archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Suomesta innovaatiotoiminnan kärkimaa

Sitran raportti esittelee toimenpiteitä, joilla suomi nousee innovaatioiden kärkimaaksi

Julkaistu

Lehdistötiedote 27.4.2005

Turvatakseen menestyksensä Suomen on kehityttävä innovaatiotoiminnan kärkimaaksi. Tarvitsemme dynaamisen innovaatioympäristön, joka houkuttelee osaajia ja investointeja. Nyt julkistetussa Sitran raportissa Suomi innovaatiotoiminnan kärkimaaksi alan 24 keskeistä päättäjää esittävät yhteisiä ja konkreettisia toimenpide-ehdotuksia tavoitteen saavuttamiseksi. – Raportissa on yhteinen näkemys niistä toimenpiteistä, joilla Suomi nousee innovaatiotoiminnan kärkimaaksi. Ilman merkittäviä uudistuksia Suomi menettää asemiaan globaalissa taloudessa, sanoo Sitran Innovaatio-ohjelman johtaja Antti Hautamäki. Raportti käsittelee innovaatiotoiminnan kehittämistä tulevaisuuden perspektiivistä. Raportin ensimmäinen osa keskittyy Suomen tulevaisuuden mahdollisuuksiin, tavoitteisiin ja visioon. Toinen osa koostuu innovaatiotoiminnan kehittämiseen tähtäävästä toimenpideohjelmasta. Raportissa 27 toimenpide-ehdotusta on jaoteltu seuraavien viiden teeman ympärille:

  1. Haasteita vastaavat rakenteet
  2. Huipputason koulutus-, tutkimus- ja kehitystoiminta
  3. Globaalisti kilpailukykyinen ja vuorovaikutteinen yrityskenttä
  4. Vetovoimaiset, kansainvälistyneet aluekeskukset
  5. Osaavat ja motivoituneet yksilöt ja yrittämiseen kannustava ilmapiiri 

Ehdotukset kattavat laajan alueen ja kohdistuvat muun muassa innovaatiopolitiikkaan, verojärjestelmään, maahanmuuttopolitiikkaan, koulutusjärjestelmään, yritysten verkottumiseen, vetovoimaiseen aluekeskusjärjestelmään sekä koulujen kykyyn valmentaa yksilöitä innovointiin ja yrittämiseen. Osa toimenpiteistä edellyttää isoja rakenteellisia muutoksia, kuten korkeakouluverkoston keskittämistä, osa taas on nopeasti toteutettavia hankkeita, kuten innovaatiokeskusten perustaminen kasvaville markkinoille. Toimenpide-ehdotusten yhteydessä on mainittu vastuutahot asioiden viemiseksi eteenpäin.  – Mukana on ollut alan keskeisiä toimijoita, jotka ovat sitoutuneet edistämään ohjelman tavoitteiden toteutumista. Osa ehdotetuista toimenpiteistä on jo käynnistynyt tai niitä valmistellaan parhaillaan, kertoo Hautamäki. Sitran rooli innovaatiojärjestelmän edistäjänä on viedä joitakin raportin ehdotuksia eteenpäin. Useat ehdotukset vaativat etenkin muiden toimijoiden aktiivista panostusta. Sitra myös seuraa aktiivisesti toimenpide-ehdotusten jatkokehittelyä. Sitra aloitti syksyllä 2004 Innovaatio-ohjelman, jonka tavoitteena on kehittää Suomesta innovaatiotoiminnan edelläkävijä. Ohjelma käynnistyi Kilpailukykyinen innovaatioympäristö -kehittämis­ohjelmalla, jonka tuloksena syntyi nyt julkistettava raportti.

Lisätiedot: Julkistamistilaisuus on videoitu ja sitä voi seurata Internet-sivuiltamme www.sitra.fi löytyvän linkin (Seminaarit verkossa) kautta.

Raportti on julkaistu myös pdf-tiedostona, joka löytyy verkkosivuiltamme www.sitra.fi > julkaisut.

Ohjelmajohtaja Antti Hautamäki, puhelin (09) 6189 9232  

Julkaisun tiedot: Suomi innovaatiotoiminnan kärkimaaksi. Antti Hautamäki. ISBN 951-563-499-7 (nid.), ISBN 951-563-500-4 (URL:http://www.sitra.fi), Edita Prima Oy, Helsinki 2005. Raporttia voi tilata Sitrasta, sähköposti: julkaisut@sitra.fi.  Pdf-tiedosto löytyy Sitran verkkosivuilta kohdasta julkaisut  

Mistä on kyse?