archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Suomesta terveellisen ravitsemuksen mallimaa

Sitran uudella Elintarvike- ja ravitsemusohjelmalla haastava tavoite

Julkaistu

Tiedote 17.8.2005

Sitran Elintarvike- ja ravitsemusohjelma ERAn pitkän tähtäyksen tavoitteena on luoda Suomesta terveellisen ravitsemuksen mallimaa. Suomi voi toimia tiennäyttäjänä terveyden edistämisen ja kansainvälisen liiketoiminnan yhdistämisessä. Ohjelma ponkaistiin käyntiin aloittamalla alan kehittämiseen tähtäävä, kansallinen strategiaprosessi.  Ravitsemuksen vaikutus terveyteen on kiistaton ja uusi tutkimus vain vahvistaa tätä viestiä. Samaan aikaan kansanterveys on myös kansantaloudellinen haaste. Hyvinvoinnin edistäminen ja sairauksien riskin pienentäminen on ravitsemustoimialalle merkittävä mahdollisuus. Tulevaisuudessa siitä saattaa tulla jopa alan kehittymisen edellytys. Tätä taustaa vasten Suomen tunnustettu ja monipuolinen osaaminen terveellisen ravitsemuksen alueella on meille myös merkittävä liiketoiminnan kehittämisen mahdollisuus. Strategiaprosessi aloittaa ohjelman  – Suomella on hyvät mahdollisuudet kehittyä terveellisen ravitsemuksen mallimaaksi tekemällä oikeita strategisia valintoja ja toimimalla yhteistyössä yli toimialojen, ohjelmajohtaja Anu Harkki kertoo. Viisivuotiseksi suunniteltu ohjelma alkaa strategiaprosessilla, johon osallistuu parikymmentä alan merkittävää toimijaa elintarviketeollisuudesta ja julkiselta sektorilta. Strategiaprosessin tavoitteena on luoda toimijoiden yhteinen näkemys Suomen menestyksen avaimista kansainvälisillä elintarvikemarkkinoilla sekä määritellä yhteiset tavoitteet ja toimenpiteet näihin tavoitteisiin pääsemiseksi.  – Tämä on merkittävä hanke, nimenomaan kokonaisvaltaisuutensa vuoksi. Jokainen meistä tietää, että hyvä terveys lähtee ravitsemuksen ja elämäntapojen kokonaisuudesta. Se, että alan teollisuus, tutkimus ja julkinen sektori Kansanterveyslaitoksen pääjohtajasta lähtien istuvat samoissa strategiapalavereissa, luo varmasti pohjaa terveelliselle ravitsemukselle, mutta myös uutta kilpailuetua elintarviketeollisuudellemme, strategiaprosessiin osallistuva toimitusjohtaja Harry Salonaho Valiolta kertoo. Strategiaprosessin osallistujat (pdf-tiedosto)  Tutkimusta, pääomasijoituksia ja ravitsemusklusterin rakentamista  Elintarvike- ja ravitsemusalan korkeatasoista tutkimusta voidaan hyödyntää entistäkin vaikuttavammin keskittymällä strategisesti tärkeille alueille. Ohjelman tavoitteena on alan yritystoiminnan kehittäminen ja tutkimuksen koordinoiminen yhdessä Tekesin ja muiden toimijoiden kanssa. Tekes on juuri päättyneessä Elintarvikkeet ja terveys- ohjelmassaan luonut tälle hyvän pohjan, jota ERA-ohjelmassa vahvistetaan ja tehostetaan.  Elintarvike- ja ravitsemusohjelma ERAn, kuten muidenkin Sitran ohjelmien yhtenä tavoitteena on uuden liiketoiminnan kehittäminen. Tämän ohjelman myötä tullaan alalle tekemään merkittäviä pääomasijoituksia. Ne mahdollistavat myös pk-sektorin kansainvälistymisen.  Sitra on omalta osaltaan varautunut yli 10 miljoonan euron sijoituksiin ravitsemusalalle ohjelman aikana. – Pienten ja suurten elintarvikeyritysten yhteistyö tuo varmasti menestystä ja uudenlaisia mahdollisuuksia molemmille, Harry Salonaho uskoo. – Ravitsemusklusterin eli alan osaamiskeskittymän rakentaminen luo parhaimmillaan uusia terveyttä edistäviä tuotteita sekä konsepteja, jotka voivat hyödyntää myös eri toimialojen osaamista. Ohjelma luo mahdollisuuksia myös hyväksi todettujen terveyttä edistävien toimintamallien vahvistamiseen, ja jopa vientiin, Harkki konkretisoi.   

Lisätietoja

Anu Harkki, ohjelmajohtaja, Sitra, puh. (09) 6189 9458  tai 050 431 1651, anu.harkki@sitra.fi    

Mistä on kyse?