archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Suomi tarvitsee enemmän ja parempaa Nyky-Intian tuntemusta

Helsingin yliopistossa 21.1.2008 järjestetty Values of India -seminaari keräsi yhteen Suomen ja Intian välisestä yhteistyöstä kiinnostuneita.

Julkaistu

Helsingin yliopistossa 21.1.2008 järjestetty Values of India -seminaari keräsi yhteen Suomen ja Intian välisestä yhteistyöstä kiinnostuneita asiantuntijoita ja muuta yleisöä Intiasta ja Suomesta. Seminaarissa paneuduttiin Intian viimeaikaiseen yhteiskunnalliseen kehitykseen niin lain ja oikeudenkäytön, tietotekniikan kuin mediankin näkökulmasta.

Seminaarissa esiintyivät puheenjohtaja Satyan G. Pitroda Intian pääministerin neuvoa-antavasta komissiosta (National Knowledge Commission), kansanedustaja Arun Shourie, entinen oikeuskansleri Soli Sorabjee, Korkeimman hallinto-oikeuden presidentti Pekka Hallberg ja Nokia-Siemens Networksin yhteiskuntasuhdejohtaja Lauri Kivinen. Seminaarin puheenjohtajana toimi Sitran asiamies Mikko Kosonen.

Seminaari käynnisti neljän tilaisuuden sarjan, jonka yhteisenä nimenä on The Essence of India ja jotka järjestävät Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra. Kevääseen 2008 ajoittuvien seminaarien tavoitteena on laajentaa suomalaisten Intia-kuvaa. Vaikka Intian kasvava maailmanlaajuinen merkitys ymmärretäänkin laajalti, sen talous- ja liike-elämä, yhteiskunta ja kulttuuri ovat melko huonosti tunnettuja tai kuva niistä on turhan yksipuolinen.

– Values of India -seminaari esitteli intialaista yhteiskuntaa ja taloutta monelta eri kantilta. Intia on jo taloudellinen suurvalta, mutta Suomessa ei tunneta vielä tarpeeksi sen tarjoamia mahdollisuuksia. Intiassa toimii tällä hetkellä noin 80 suomalaista yritystä, ja määrä kasvaa lähivuosina reippaasti. Suomessa tarvitaan parempaa Nyky-Intian yhteiskunnan ja talouselämän tuntemusta, Mikko Kosonen sanoo.

Tulevissa seminaareissa pyritään syventämään Suomen ja Intian välisiä suhteita ja herättämään keskustelua maitten välisestä yhteistyöstä. Tavoitteena on myös kartoittaa taloudellisia ja teknologisia yhteistyömahdollisuuksia sekä Suomen ja Intian ydinosaamisalueita. Tilaisuuksilla halutaan myös edistää globalisaatiota, joka perustuu parhaisiin käytäntöihin ja vastavuoroisuuteen.

– Seminaarisarja tarjoaa suomalaisille erinomaisen mahdollisuuden saada ajankohtaista tietoa Intiasta ja tavata Intian johtavia asiantuntijoita yhteiskunnan, lain, historian, journalismin, ympäristön, terveydenhuollon, rahoituksen ja tietoyhteiskunnan aloilta, sanoo Sitran Intia-ohjelman neuvonantaja Ramchandra Kulkarni.

Sitran Intia-ohjelman johtajan Vesa-Matti Lahden mukaan vuonna 2004 tapahtuneesta käynnistämisestään saakka Intia-ohjelma on tuottanut tuoretta tietoa Intian kehityksen suuntaviivoista talouden, liike-elämän, yhteiskunnan ja kulttuurin alalla. Sitran Intia-ohjelman ja Intiassa monella eri alalla ja tasolla toimivien suomalaisten ansiosta Intia-tietous Suomessa on jo kohentunut.

– Meillä on silti vielä paljon opittavaa ennen kuin voimme todella sanoa tuntevamme intialaista yhteiskuntaa, Lahti sanoo.

Lisätietoja

Vesa-Matti Lahti
Johtaja, Intia-ohjelma, Sitra
Puh. 050 387 3188, etunimi.sukunimi@sitra.fi

Eeva Lahti
Tiedottaja, Sitra
Puh. 044 360 4714, etunimi.sukunimi@sitra.fi

Seminaarin puheenvuoroja voit kuunnella ja katsella web cast -taltioinnista.

Mistä on kyse?