archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Suun terveydenhuoltoa puhelinpalveluna

Kehittämishankkeen ensimmäisen vaiheen tulokset lupaavia.

Julkaistu

Kehittämishankkeen ensimmäisen vaiheen tulokset lupaavia

Sitra käynnisti yhteistyössä Vaasan kaupungin kanssa hammashuollon puhelinpalvelun kehittämishankkeen vuonna 2005. Nyt valmistuneet ensimmäisen vaiheen seurantaselvityksen tulokset osoittavat, että toimintaa pystytään kehittämään sekä asiakaspalvelun laadun että tuottavuuden osalta. 

Jotta uutta teknologiaa päästään soveltamaan ja sitä kautta muuttamaan terveyskeskusten toiminta- ja palvelurakennetta asiakasystävällisemmäksi ja tuottavammaksi, toiminnan tueksi tarvitaan asiantunteva puhelinpalvelu eli contact centre. 

Vaasassa suun terveydenhuollon puhelinpalvelu käynnistettiin keväällä 2005 Vaasan kaupungin suun terveydenhuollon yksikön ja Sitran yhteisellä sopimuksella.  

– Puhelinpalvelun uudistuksen toteuttamismahdollisuuksia oli pohdittu jo pitkään ennen hankkeen aloittamista, Vaasan Kaupungin johtava ylihammaslääkäri Jukka Kentala sanoo.  

Kehittämishankkeesta on puhelinpalvelun toiminnan vakiinnuttua tehty väliarviointi. Professori Juha Kinnusen suosituksesta nyt julkaistavan arvioinnin tekijöiksi pyydettiin professori Pirkko Vartiainen ja hallintotieteiden tohtori Seija Ollila Vaasan yliopiston sosiaali- ja terveyshallintotieteen laitokselta.  

Sekä laatu että tuottavuus paranivat

Arvioinnin tulokset osoittavat, että toimintaa pystyttiin kehittämään sekä asiakaspalvelun laadun että tuottavuuden osalta. Tulokset kannustavat jatkamaan. On sovittu, että Vaasassa suun terveydenhuollossa otetaan kuluvan vuoden joulukuussa käyttöön yhdistelmätuote, jossa puhelinohjaus sekä verkko- ja mobiilipalvelut yhdistetään kokonaisuudeksi. Toimenpiteiden toivotaan johtavan kotimaisen ja kansainvälisen menestystarinan syntymiseen. 

– Kehitysaskelia saadaan harvoin aikaan yksin. Toiveena on, että nyt saavutetut hyvät tulokset rohkaisevat sekä Vaasaa että muita kaupunkeja ja kuntayhtymiä tulemaan aktiivisesti mukaan jatkokehitykseen niin työterveydenhuollossa, terveysasemilla ja erikoissairaanhoidossa kuin kroonisten kansantautien hallinnassakin, toimialajohtaja Ilmo ParvinenSitran Terveydenhuollon ohjelmasta sanoo.  

Lisätietoja  

Ilmo Parvinen
Toimialajohtaja, Sitran Terveydenhuollon ohjelma
Puh. (09) 6189 9428
etunimi.sukunimi@sitra.fi  

Raportti pdf-muodossa »

Mistä on kyse?