uutiset
Arvioitu lukuaika 4 min

Tulevaisuustaajuus-työpaja:
”Viikon parhaiten käytetyt tunnit”

Tulevaisuustaajuus-työpajamenetelmä täytti tammikuussa vuoden. Menetelmä on saavuttanut suuren suosion ja tuonut tulevaisuusajattelua sekä muutoksen tekemisen taitoja lukuisille järjestöille, yrityksille ja yksilöille.

Kirjoittaja

Anna Solovjew-Wartiovaara

Johtava asiantuntija, Teemojen ja toimintojen vastuuviestijät

Julkaistu

Tulevaisuusajattelua ja muutoksen tekemisen taitoja tarvitaan tässä ajassa yhä enemmän. Yksi keino kehittää näitä taitoja on Sitran vuosi sitten tammikuussa julkaisema Tulevaisuustaajuus-työpajamenetelmä. Se on helposti lähestyttävä työpaja toisenlaisten tulevaisuuksien rakentamiseen ja sen voi kuka tahansa ottaa käyttöön itsenäisesti. Työpajassa osallistuja oppii tulevaisuusajattelua, tulevaisuusoletusten haastamista ja toisenlaisten tulevaisuuksien kuvittelua sekä ideoi erilaisia muutoksen tekemisen keinoja.

”Ajattelemme helposti, että tulevaisuus vain vyöryy päälle, vaikka kaikki nykyhetken teot ja päätökset vaikuttavat siihen, millaiseksi tulevaisuus muotoutuu. Tulevaisuus on myös jo täällä, oletuksina ja näkemyksinä, jotka vaikuttavat tulevaisuutta koskeviin päätöksiimme. Siksi on todella tärkeää ottaa aikaa sen pohtimiselle, että tunnistamme noita oletuksia ja toisaalta lähdemme myös aktiivisesti rakentamaan sitä meitä innostavaa tulevaisuutta”, sanoo ennakoinnin asiantuntija ja Tulevaisuustaajuus-tiimissä työskentelevä Liisa Poussa.

Tarvetta helposti lähestyttävälle tulevaisuusmenetelmälle on selvästi ollut: Sitra koulutti kevään aikana yli 90 Tulevaisuustaajuus-työpajavetäjää (suomeksi ja englanniksi), jotka ovat vetäneet työpajoja Suomessa ja maailmalla. Työpajoihin osallistui ensimmäisen vuoden aikana jo reilusti yli tuhat ihmistä. Tulevaisuustaajuuksia järjestettiin koronan vuoksi pääosin verkkoyhteyksin, joten niihin on voinut osallistua mistä päin tahansa. Työpaja on suunniteltu niin, että sen voi järjestää niin kasvokkain kuin verkossa.

Kysyntä ja kiinnostus on näkynyt myös koulutusten ja materiaalien osallistuja- ja latausmäärissä. Syksyllä 2021 järjestettyjä avoimia Tulevaisuustaajuus-menetelmän verkkokoulutuksia katsottiin noin 2000 kertaa, Tulevaisuustaajuus.fi-sivustolla kävi vuoden 2021 aikana 15 000 kävijää, Vetäjän käsikirjan latasi suomeksi 2500 ja englanniksi 1100 eri käyttäjää (ruotsiksi käsikirja tulossa vuoden 2022 aikana). Järjestöille, julkiselle sektorille ja koulutusinstituutioille tarkoitettuun kumppanuusohjelmaan tuli syksyllä liki 80 hakemusta ja lopulta ohjelmaan valittiin kymmenen erilaista tiimiä eri puolilta Suomea, Lapista Uudellemaalle. Ohjelma tukee tiimejä Tulevaisuustaajuuden hyödyntämisessä erilaisiin tarkoituksiin ja erilaisten kohderyhmien kanssa.

”Olemme iloisia, että menetelmä on otettu niin hyvin vastaan ja siitä tuntuu olleen aidosti hyötyä. Parasta palautetta on ollut se, kun työpajan osallistuja on tullut mukaan hiukan epäilevin mielin, mutta onkin ollut jälkikäteen sitä mieltä, että oli viikon parhaiten käytetyt tunnit”, Poussa sanoo.

Mihin Tulevaisuustaajuutta on käytetty?

Tulevaisuustaajuus-työpajamenetelmä on taipunut jo esimerkiksi juristien kohtaamispaikaksi, globaalikasvattajien työkaluksi ja kuntastrategian laadinnan osaksi.

Plan Suomi puolestaan kutsui 60 nuorta ilmastoaktivistia Suomesta, Laosista, Myanmarista ja Ugandasta Tulevaisuustaajuuden äärelle pohtimaan visiota ja keinoja vaikuttaa sellaiseen tulevaisuuteen, jossa ilmastokriisi on ratkaistu.

Espoossa Tulevaisuustaajuutta käytetään kevään 2022 aikana kaupunkirakentamisen kehittämisessä. Työpajoissa visioidaan Espoon toivottavaa tulevaisuutta ja etsitään polkuja sinne. Työpajojen tuloksia hyödynnetään Espoon kaavoituksessa ja asukkaiden osallistumismahdollisuuksien parantamisessa. Lisäksi Espoossa järjestetään keskusteluita Erätauko-menetelmällä eri alueiden tulevaisuudesta.

Lisäksi useammassakin oppilaitoksessa (esim. Aalto, Centria, Laurea, Tredu) on ajatuksia viritetty tulevaisuuteen Tulevaisuustaajuuden avulla.

Keväällä saamme lisätietoa siitä, miten hyvin Tulevaisuustaajuus-työpaja on vetäjien ja osallistujien mielestä toiminut. VTT tutkii Sitran tilaamassa arviointitutkimuksessa, onko työpaja innostanut tulevaisuusajattelun ja muutoksen tekemisen äärelle sekä mitä on tapahtunut työpajojen jälkeen.

Tulevaisuusajattelua ja muutoksentekemisen taitoja kaikille

Vuonna 2022 Sitra jatkaa yhdessä verkostojensa kanssa Tulevaisuustaajuuden levittämistä ja hyödyntämistä. Kuka tahansa voi ottaa menetelmän haltuun ja järjestää haluamalleen porukalle työpajan Tulevaisuustaajuus.fi-sivuston avulla. Sivusto sisältää luentomaisia videoita, esityskalvoja, harjoituksia sekä 11 erilaista tulevaisuuskuunnelmaa. Materiaalit löytyvät myös ruotsiksi ja englanniksi.

Lisäksi kehitteillä on Hyvät kortit -korttipeli, joka rohkaisee kuvittelemaan erilaisia tulevaisuuksia ja keskustelemaan niistä. Pelikortit soveltuvat kaikille, ja ne ovat työpajaa kevyempi,  hauska tapa päästä tulevaisuusajattelun äärelle.

Mistä on kyse?