Arvioitu lukuaika 1 min

Työmarkkinajohtajat pohtivat työelämän tulevaisuutta

Sitran järjestämän tapaamisen teemana oli digitalisaatio ja sen vaikutukset työhön.

Folio Images +46 8 720 56 00 info@folio.se

Julkaistu

Työmarkkinatoimijoiden ylintä johtoa kokoontui viikonlopun edellä keskustelemaan työn ja työelämän pitkän aikavälin muutosvoimista ja kehitystarpeista. Sitran järjestämän tapaamisen kantavana teemana oli digitalisaatio ja sen vaikutukset työhön. Keskusteluihin osallistui runsaat kymmenen työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen edustajaa.

”Taustoittavat puheenvuorot ja pyöreän pöydän keskustelut tarjosivat työmarkkinajohtajille tilaisuuden työelämän ison kuvan pohdintaan päivänpolttavan agendan ulkopuolella. Tällaista vapaamuotoista ja tulevaisuuspainotteista foorumia on toivottu”, sanoo Sitran Uusi työelämä ja kestävä talous -teeman johtaja Timo Lindholm.

Keskustelun alustajiin lukeutui muun muassa ministeri Raimo Sailas, joka loi katsauksen työmarkkinoiden tulevaan kehitykseen julkisen talouden näkökulmasta. Käytännön esimerkistä vastasi puolestaan OP-ryhmän digitaalisen liiketoiminnan johtaja Harri Nummela, joka kuvaili työn muutosta nopeaa vauhtia uudistuvalla finanssialalla.

Tuottavuuden aineksia pohti omassa puheenvuorossaan Sitran vanhempi neuvonantaja Mikko Mäenpää, jonka työpaperi Millainen on työn ja työmarkkinoiden tulevaisuus?  julkistettiin alkuvuodesta. Siinä Sitra kertoi halustaan tarjota puolueettoman, edunvalvonnasta ja neuvottelupöydistä irrallaan olevan foorumin vuoropuheluun elinkeinoelämän, palkansaajien ja asiantuntijoiden kesken.

Sitran aiemmin järjestämillä opintomatkoilla työmarkkinatoimijat ovat tutustuneet tuotannon, työelämän ja työmarkkinoiden globaaliin kehitykseen Kiinassa, Koreassa, Venäjällä ja Saksassa.

Sitran Uusi työelämä ja kestävä talous -teema edistää työhön ja talouteen liittyvien uudenlaisten ratkaisujen kokeilua ja käyttöönottoa Suomessa. Nostamme esiin uuden työelämän muutosilmiöitä, haemme niihin positiivisia ratkaisuja ja herättelemme keskustelua työelämäkysymyksistä.

Aihe

Työelämän taitekohdat

Työ on suomalaisen hyvinvoinnin lähde. Kehitämme erilaisia työkaluja, jotta työ ja tekijä kohtaavat muuttuvilla työmarkkinoilla.

Julkaistu

Mistä on kyse?