archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Työn murroksen tueksi tarvitaan yhteinen tilannekuva ja visio

Digitalisaatio ja globalisaatio haastavat toimialat, yritykset, yksittäiset ammatit ja perinteisen työmarkkinaneuvottelumallin uudistumaan.

Julkaistu

Talouden ja työmarkkinoiden toimintaympäristö on muuttunut radikaalisti niistä ajoista, jolloin suomalainen työmarkkinaneuvottelumalli rakennettiin. Digitalisaatio ja globalisaatio haastavat niin toimialat, yritykset, yksittäiset ammatit kuin myös perinteisen neuvottelujärjestelmän uudistumaan. Ilman paikallisen sopimisen kehittämistä yritykset eivät pysty hyödyntämään digitalisaation mahdollisuuksia täysimääräisesti. 

”Työmarkkinoita on voitava kehittää, sillä Suomi ei elä umpiossa. Pieneltä taloudeltamme vaaditaan yhä nopeampia ja ketterämpiä liikkeitä, jotta säilytämme kilpailukykymme ja työpaikkamme maailmanlaajuisessa kilpailussa”, toteaa Sitran vanhempi neuvonantaja Mikko Mäenpää. 

Mäenpään keskustelunavaus Millainen on työn ja työmarkkinoiden tulevaisuus?  julkistettiin tänään. Sitä varten hän keräsi kattavasti tietoa eri työelämätoimijoiden näkemyksistä koskien työmarkkinoiden muutosvoimia ja uudistustarpeita. 

”Yhteinen käsitys haasteista, riskeistä ja mahdollisuuksista loisi edellytyksiä uudistuksille ja työelämäsuhteiden hyvälle kehitykselle. Puolueettomana tulevaisuusorganisaationa Sitra haluaa tarjota työelämän ja työmarkkinoiden toimijoille foorumin, joka nousee päivänpolttavien kysymysten yläpuolelle ja katsoo pidemmälle eteenpäin”, sanoo Sitran teemajohtaja Timo Lindholm. 

Johdon ja henkilöstön yhteinen intressi: jokaiselle työpaikalle digitalisaatiostrategia

Digitalisaatio on eräänlainen vallankumous, joka leviää kiihtyvää vauhtia ja muuttaa kaiken: Jokaisella työpaikalla tulisi olla digitalisaatiostrategia, jonka rakentamisen tulisi olla työnantajien ja työntekijöiden yhteinen projekti ja intressi. Luottamus on tässäkin avainsana”, Mäenpää sanoo. 

”Tuottavuus ei toki rakennu yksin teknologian varaan, vaan myös johtamisella ja työn organisoinnilla on huomattava merkitys. Itsenäinen, projektimainen työ edellyttää työpaikoilla uudenlaista yhteistyötä. Työntekijät tarvitsevat laajempia vapauksia, ja toisaalta heillä on yhä suurempi vastuu oman osaamisen päivittämisestä ja kehittämisestä”, Lindholm muistuttaa.

Mäenpään mukaan digitalisaation laaja hyödyntäminen ei onnistu ilman paikallisen sopimisen kehittämistä: Paikallisen sopimisen tavoitteena tulee olla yritysten menestyminen uudessa teknologiaympäristössä. Nyt keskustelu on harmillisesti jumittunut palkkaleikkauksiin. Kustannuskilpailukyky on tärkeä tavoite, mutta uudistuminen vielä tärkeämpi”, hän sanoo. 

Sopimusjärjestelmän uudistaminen on laaja kokonaisuus, jossa paikallisen ja liittokohtaisen sopimisen välille pitää löytää oikea tasapaino. Mäenpään mukaan uudistukset tulee tehdä ensisijaisesti sopimisen, ei lainsäädännön kautta: ”Muutoksen avaimet ovat pitkälti työehtosopimusten haltijoilla”, STTK:n entinen puheenjohtaja tiivistää. 

”Työmarkkinoita tulee kehittää ja tarvitaan uusia pelisääntöjä. Markkinoiden eri osapuolilla yrityksistä edunvalvontaorganisaatioihin on paitsi mandaatti myös velvollisuus hakea yhteistä tulevaisuudenkuvaa ja uusia ratkaisuja”, Mäenpää painottaa.

Lisätietoja:

Mikko Mäenpää, vanhempi neuvonantaja, Sitra, puh. 0400 423 968, mikko.maenpaa@sitra.fi
Timo Lindholm, teemajohtaja, Sitra, puh. 0294 618 226, timo.lindholm@sitra.fi
Taru Keltanen, asiantuntija (viestintä), Sitra, puh. 040 674 3246, taru.keltanen@sitra.fi 

Julkaisun tiedot:

Millainen on työn ja työmarkkinoiden tulevaisuus?
Mikko Mäenpää
Helsinki: Sitra, 2016
ISBN 978-951-563-957-8 (PDF) www.sitra.fi
Sitra Työpaperi
10 s.
Linkki julkaisuun

Mikko Mäenpään työpaperi julkistettiin Sitran sidosryhmätilaisuudessa maanantaina 25.1. Samassa yhteydessä julkistettiin myös varatuomari, konsultti Jukka Ahtelan Sitralle laatima selvitys “Diskuteerausta Impivaarassa – selvitys yhteistoiminnan tilasta ja kehittämistarpeista työpaikoilla”.

Sitran Uusi työelämä ja kestävä talous -teema edistää työhön ja talouteen liittyvien uudenlaisten ratkaisujen kokeilua ja käyttöönottoa Suomessa. Nostamme esiin uuden työelämän muutosilmiöitä, haemme niihin positiivisia ratkaisuja ja herättelemme keskustelua työelämäkysymyksistä.

Mistä on kyse?