archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Uuden kokeilun tavoitteena työllistää tuhansia maahanmuuttajia

SIB-mallilla toteutettavassa hankkeessa maahanmuuttajille tarjotaan työelämälähtöistä koulutusta.

Julkaistu

Työ- ja elinkeinoministeriön ja Sitran tavoitteena on kouluttaa ja työllistää vähintään 2000 maahanmuuttajaa seuraavien kolmen vuoden aikana. Yksityisellä pääomalla rahoitettavan tulosperusteisen hankkeen on määrä käynnistyä syyskuussa. Hankkeelle on 28.6.2016 valittu hallinnoijaksi Epiqus Oy.

Hankkeessa maahanmuuttajille tarjotaan työelämälähtöistä koulutusta, joka tukee heidän työllistymistään. Tavoitteena on, että koulutettavat siirtyvät töihin keskimäärin neljä kuukautta koulutuksen alkamisesta. Koulutus jatkuu työn ohessa työpaikalla ja sisältää sekä kielen, kulttuurin että ammatillisten valmiuksien opiskelua.

– Tavoitteena on nopeuttaa maahanmuuttajien työllistymistä. Hanke vastaa näin sekä maahanmuuttajien että työnantajien tarpeisiin. Työpaikkoja voi löytyä esimerkiksi rakennus-, kiinteistö-, palvelu-, ravintola-, hoiva- ja ICT-aloilta, työ- ja elinkeinoministeriön maahanmuuttojohtaja Sonja Hämäläinen kertoo.

Hanke toteutetaan valtakunnallisesti yhteistyössä erikseen valittavien työ- ja elinkeinotoimistojen kanssa. Hanke kestää vuoden 2019 loppuun saakka.  

Hanke rahoitetaan yksityisellä pääomalla

Hanke toteutetaan tulosperusteisella rahoitussopimuksella eli ns. Social Impact Bond -mallilla (SIB), jonka Sitra on tuonut Suomeen osana vaikuttavuusinvestoimista. Sijoittajat rahoittavat toiminnan ja kantavat siihen liittyvät taloudelliset riskit. Julkinen sektori maksaa vain, jos työllistymistavoitteet saavutetaan.

– SIB-malli auttaa julkista sektoria ostamaan tuloksia ilman taloudellista riskiä. Sijoittajille se on mahdollisuus vaikuttaa tärkeäksi kokemiinsa yhteiskunnallisiin asioihin. Mallin vahvuus on siinä, että sekä vaikuttavuudelle että taloudelliselle tulokselle asetetaan tarkat, määrämuotoiset tavoitteet, joiden toteutumista myös seurataan säännöllisesti, sanoo Sitran Vaikuttavuusinvestoiminen-avainalueen vetäjä Mika Pyykkö.

Maahanmuuttajien nopea työllistäminen säästää valtion työmarkkinatukea ja kotoutumiskoulutuksen kustannuksia ja kasvattaa verokertymää. Jos hankkeen tavoitteet saavutetaan, ministeriö maksaa osan kertyvistä säästöistä rahastoon, josta sijoittajille palautetaan heidän pääomansa ja sille maksetaan kohtuullinen tuotto.

Epiqus Oy valittu hallinnoimaan hanketta

Hankkeen rahastonhoitajaksi ja hallinnoijaksi on valittu kilpailutuksen jälkeen rahastoyhtiö Epiqus Oy, jonka tehtävänä on rakentaa tarvittava yhteistyöverkosto ja kerätä varat perustettavaan rahastoon. Epiqus Oy on Pohjoismaiden ensimmäinen vaikuttavuusinvestointirahastojen hallinnoija ja Euroopan toinen yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistunut rahastonhoitaja.

Epiquksen tehtävänä on myös valita maahanmuuttajille tarjottavan koulutuksen tuottajat ja hoitaa yhteydet potentiaalisiin työnantajiin. Sijoittajat voivat olla joko yksityishenkilöitä tai instituutioita.

Sitra tuo vaikuttavuusinvestoimisen mallia Suomeen

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra tuo vaikuttavuusinvestoimisen mallia Suomeen ja toimii neuvonantajana ensimmäisissä SIB-piloteissa. Suomen ja Pohjoismaiden ensimmäinen SIB julkistettiin viime syksynä. Sen tavoitteena on edistää työhyvinvointia julkisella sektorilla. Ensivaiheen sijoittajat ovat Me-säätiö, Sitra ja yksityinen finanssisijoittaja Henri Kulvik. Epiqus toimii rahastonhoitajana ja hankehallinnoijana myös tässä hankkeessa.

Lisätiedot:
Sonja Hämäläinen, maahanmuuttojohtaja, TEM, puh. 029 504 7112
Mika Pyykkö, Vaikuttavuusinvestoiminen-avainalueen vetäjä, Sitra, puh. 029 461 8259
Jussi Nykänen, hallituksen puheenjohtaja, Epiqus Oy, puh. 040 840 8001

Sitran Vaikuttavuusinvestoiminen-avainalue rakentaa kyseiselle uudelle rahoitus-, sijoitus- ja toimintamallille ekosysteemiä Suomeen. Vaikuttavuusinvestoiminen mahdollistaa yksityisen pääoman kanavoimisen hankkeisiin, joilla edistetään yhteistä hyvää tavoitteellisesti ja tuottoisasti.

Mistä on kyse?