uutiset
Arvioitu lukuaika 3 min

Varusmiesten pissan ravinteita aloitetaan kierrättämään Porin prikaatissa

Uudessa kiertotalouskokeilussa varusmiehet testaavat ulkokäymälää, joka erittelee käymäläjätteen ravinteet jatkokäyttöä varten. Tulevaisuudessa ravinteiden kiertoa edistävät käymälät voivat olla arkipäivää niin festareilla kuin leirintäalueilla.

Kirjoittaja

Julkaistu

Porin prikaatin varusmiehet saavat tänä keväänä uuden maan puolustustehtävän. Sitran, Suomen ympäristökeskuksen (SYKE), Tampereen ammattikorkeakoulun (TAMK), Käymäläseura Huussi ry:n ja Puolustushallinnon rakennuslaitoksen (PHRAKL) kiertotalouskokeilussa varusmiehet ja -naiset tekevät maastossa tarpeensa uudenlaiseen ulkokäymälään, joka kerää virtsan ravinteet talteen haihduttamalla virtsasta ylimääräisen nesteen. Käymäläjäte puolestaan kompostoidaan. Tekniikan on kehittänyt Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).

”Meistä jokainen tuottaa melkein viisi kiloa typpeä ja puolisen kiloa fosforia vuodessa, jotka huuhdomme wc-käynneillä lähes kokonaan hukkaan. Ravinteiden kiertotalous parantaa maaperän hyvinvointia, vähentää vesistöjen kuormitusta ja on tärkeää ruokaturvan takaamiseksi. Esimerkiksi kasvin ravinteena paljon käytetty kaivannaisfosfori uhkaa jo loppua maailmasta”, kertoo Sitran kiertotalouden asiantuntija Hanna Mattila.

Ympäristöhyötyjen ja ruokaturvan lisäksi ravinteiden kierto edistää myös kansantaloutta. Sitran teettämässä selvityksessä on arvioitu, että ravinnekierron taloudellinen arvo Suomelle vuonna 2030 voisi olla yhteensä 310 miljoonaa euroa vuosittain.

”Olemme Suomessa vasta alussa ravinteiden kierron vauhdittamisessa. Ravinteiden kierron edistämiseen pitää panostaa seuraavallakin hallituskaudella esimerkiksi tukemalla hyviksi havaittujen ravinnekierron menetelmien laajentamista ympäri Suomea tai luomalla kierrätyslannoitevalmisteille markkinat”, peräänkuuluttaa Mattila.

Porin prikaati valikoitui kokeiluun käytännön tarpeiden kautta: harjoituksissa on paljon väkeä, mutta jätösten kerääminen ja vienti jätevedenpuhdistamolle on kallista. Käymälä sopii harjoituksiin hyvin: sitä voi helposti liikutella mukana maastossa. Prikaatissa käy keskimäärin 5000 varusmiestä vuosittain.

”Porin prikaatissa on panostettu paljon erilaisiin ympäristötoimenpiteisiin, kuten jätteiden lajitteluun ja ympäristökoulutukseen, joten uudenlaisen käymälän pilotointikokeilu on meille hieno mahdollisuus edistää kiertotaloutta ja korostaa asian tärkeyttä myös nuorille koulutettaville”, kertoo Porin prikaatin ympäristösuunnittelija Terhi Helkala.

Käymälä on ollut pilotoitavana 3.4. alkaen ja kokeilu jatkuu 31.5. asti. Pioneeri Ville Kujalan mukaan pilottikäymälä on paljon mukavampi kuin muut varuskunnassa käytössä olevat käymäläratkaisut.

”Ekologisuus on myös tosi tärkeää, minkä vuoksi on hyvä, että tällaista kokeillaan”, Kujala lisää.

Varusmiehet jonottavat käymälään.

Kokeilun aikana tutkitaan samalla, mihin kerättyjä ravinteita voitaisiin hyödyntää.

”Tavoitteenamme on tutkia, miten virtsasta talteenotetut  ravinteet voitaisiin käyttää lannoitteena ja/tai maanparannusaineena. Jos menetelmä toimii ja sillä tuotettu lopputuote osoittautuu turvalliseksi, ravinteet voitaisiin tulevaisuudessa hyödyntää esimerkiksi kaurapeltojen lannoitteena. Pelloilta ravinteet voivat kiertää elintarviketeollisuuteen ja lopulta päätyä takaisin lautaselle vaikkapa kaurapuurona”, pohtii hankkeen projektipäällikkö Riikka Malila SYKE:ltä.

Käymälän käyttökokemuksia ja tutkimustuloksia aiotaan hyödyntää menetelmän jatkokehittämisessä, jotta markkinoille saataisiin mahdollisimman kustannustehokas ja ravinteet talteen keräävä ja jatkokäytön mahdollistava ulkokäymälä.

”Käymälää voisi hyödyntää jatkossa suurtapahtumissa, leirintä- ja retkialueilla, joissa on kerralla tarve suurelle määrälle ulkokäymälöitä”, visioi Sari Huuhtanen Käymäläseura Huussista.

Mistä on kyse?