archived
Arvioitu lukuaika 1 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

VATT selvitti vuoden 2009 kuntaliitoskuntien talouskehitystä

Julkaistu

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT on tehnyt Sitran Kuntaohjelman toimeksiannosta selvityksen vuoden 2009 kuntaliitoskuntien talous- ja tuottavuuskehityksestä vuosina 1996 – 2007.  Selvitys painottuu kuntien väestörakenteeseen, palvelutuotannon kustannuksiin ja muihin kuntien taloutta kuvaaviin mittareihin. Kuntaliitoskuntien kehitystä on verrattu muiden kuntien kehitykseen.

Kuntaliitoskuntien tuottavuuskehitystä tarkasteltiin selvityksessä perusopetuksessa, lukiokoulutuksessa, perusterveydenhuollossa ja lasten päivähoidossa. Kuntaliitoskunnat eivät merkittävästi poikkea muista kunnista palvelutuotannon kustannusten ja tuottavuuden osalta. Myöskään erot kuntaliitoskuntien ja muiden kuntien tuloissa eivät anna yksiselitteistä vastausta siihen, miksi juuri nämä kunnat päätyivät vuonna 2009 kuntaliitoksiin. Kuntaliitospäätökset selittyvätkin ilmeisesti muilla tekijöillä kuin palvelutuotannon kustannuksilla tai taloudellisella tilanteella.

Selvityksen tuloksia esiteltiin Sitran ja VATTin kuntatalousseminaarissa 2.6.2009.

VATTin selvitys löytyy verkkojulkaisuna täältä »

Lisätietoja

Tuovi Allén, asiantuntija, Sitra
Antti Moisio, johtava ekonomisti, VATT