archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Yhtenäisellä hoitoketjulla parempiin tuloksiin – Tampereella tutkitaan sydämen vajaatoimintapotilaiden hoitoa

Tulevaisuuden sydänhoidot -tutkimushankkeessa kuvataan ensimmäistä kertaa Suomessa sydämen vajaatoimintapotilaiden koko hoitoketju.

Kirjoittaja

Jukka Vahti

Projektijohtaja, Digitaalinen valta ja demokratia

Julkaistu

Hajanaiset hoitoketjut, päällekkäiset toiminnot ja järjestelmän pirstaleisuudesta johtuva potilaan hoidon kokonaisvastuun puute haittaavat suomalaisen sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän toimintaa. Samalla syntyy turhia kustannuksia. Hoitoketjut ovat suomalaisissa kunnissa epäselviä, koska hoito on jakautunut eri toimijoille ja edelleen näiden toimijoiden eri organisaatioyksiköille.

Ongelmiin haetaan ratkaisua Tampereella helmikuussa alkaneella Tulevaisuuden sydänhoidot -tutkimushankkeella. Hankkeessa kuvataan ensimmäistä kertaa Suomessa sydämen vajaatoimintapotilaiden koko hoitoketju ja luodaan yhteistyömalleja eri palveluntuottajien ja ostajan välille. Hoitoketju kuvataan Tampereen kaupungin, Tampereen yliopistollisen sairaalan ja Tays Sydänsairaalan välillä. Edellä mainittujen lisäksi hankkeessa ovat mukana terveyspalveluyritys FinnMedi ja Sitra, joka on mukana paitsi rahoittajana, myös vastaa saadun tiedon hyödyntämisestä ja kansallistamisesta. Hankkeen tulosten on tarkoitus olla selvillä kesäkuussa 2015.

”Sitra satsaa tässä hankkeessa Pirkanmaan terveydenhuoltoon, mutta tutkimuksen tuloksista on myös valtakunnallista hyötyä, sillä niitä voidaan hyödyntää edessä olevasta sote-rahoituksen uudistuksesta päätettäessä”, Sitran johtava asiantuntija Varpu Valkeinen sanoo.

Hankkeessa kuvataan yhden potilasryhmän ja ison kaupungin koko hoitoketju ilman organisaatiorajoja. Tavoitteena on kuvaamisen avulla löytää ongelmakohdat ja kehittää niihin ratkaisumalleja, jotka edistävät potilaiden hoidon sujuvuutta ja vaikuttavuutta tulevaisuudessa. Mukana tarkastelussa ovat niin kotihoito, palvelukodit, perusterveydenhuolto kuin erikoissairaanhoitokin.

”Tulevaisuudessa kaikki sairaalat ja terveyskeskukset joutuvat siirtymään yhä tehokkaampiin ja läpinäkyvämpiin prosesseihin, ja potilaslähtöisiin hoitoketjuihin. Lähdemme nyt tarkastelemaan sydänpotilaan saamia terveyshyötyjä suhteessa kustannuksiin. Tavoitteena on myös vähentää potilaiden sairastavuutta ja kuolleisuutta, kun löydetään hoitoketjun etenemistä hidastavat ja heikentävät kohdat, kertoo Sydänsairaalan toimitusjohtaja, johtava ylilääkäri Kari Niemelä.

Tampereen kaupungin strategisena painotuksena on kehittää palvelujen asiakaslähtöisyyttä ja kustannustehokkuutta. Tämä tarkoittaa oikeiden palvelujen antamista oikeille potilaille oikeaan aikaan. Asiakkaan näkökulmasta ei ole oleellista, kuka palvelun tuottaa, kunhan tarpeellinen tieto kulkee eri toimijoiden välillä, hoitoketjussa ei ole turhia katkoksia ja tehtävänjako on selkeä.

”Sydänpotilailla on usein hyvin pirstaleinen hoitohistoria ja he ovat joutuneet käymään monilla eri asiantuntijoilla. Kenelläkään ei kuitenkaan välttämättä ole selkeää kokonaiskuvaa potilaan hoidosta, ja tästä pyritään nyt irti tämän hankkeen myötä”, sanoo Tampereen kaupungin tilaajapäällikkö Taru Kuosmanen.

Tavoitteena on, että terveydenhuollon palvelut vastaavat sairastuneen yksilöllisiin tarpeisiin riippumatta siitä, koska, kuinka ja missä sairastuu tai kuinka vauras potilas on. Kuvaamalla ja analysoimalla sydämen vajaatoimintapotilaiden hoitoketjut eri toimijoiden välillä, löydetään hoidon vaikuttavuuden kannalta heikoimmat kohdat.

”On tärkeää saada käytännönläheistä dataa sote-rahoituksesta ja sosiaali- ja terveyspalvelujen integraatiosta. Hanke vastaa myös Sitran laajempaa tavoitetta, eli Suomen kilpailukyvyn ja kasvun edistämistä”, Sitran johtava asiantuntija Varpu Valkeinen sanoo.

Sitra on parhaillaan mukana uraauurtavissa, sote-järjestelmää tutkivissa hankkeissa myös Oulussa, Kainuussa ja Keski-Suomessa. Oulussa tutkitaan rahoituskanavat ylittävää sote-palvelujen käyttöä, Kainuussa ja Keski-Suomessa puolestaan sosiaali- ja terveyspalveluiden monikanavarahoituksen kohdentumista diabetes- ja silmäpotilaiden sekä polven ja lonkan tekonivelpotilaiden hoitoprosesseissa. Tulokset Kainuun, Keski-Suomen ja Oulun hankkeista julkistetaan maaliskuun 12. päivä.

LISÄTIEDOT:

Kari Niemelä, toimitusjohtaja, johtava ylilääkäri, Tays Sydänsairaala: puh. +358 50 3822 106

Taru Kuosmanen, tilaajapäällikkö, terveyden ja toimintakyvyn edistäminen, Tampere: puh. +358 40 7047337

Marco Roth, kehityspäällikkö, FinnMedi: puh. +358 40 800 7865

Mistä on kyse?