uutiset
Arvioitu lukuaika 2 min

Yliopistot ympäri Suomen saavat lisää varoja Sitran investoinnista

Sitra on investoinut suomalaiseen tutkimukseen ja koulutukseen yhteensä sata miljoonaa euroa vuosina 2020 ja 2022. Tästä summasta 67 miljoonaa jaetaan nyt 13 yliopistolle ns. vastinrahoituksena, johon liittyen yliopistot ovat keränneet yli 70 miljoonaa euroa yksityisiä lahjoituksia. 

Kirjoittaja

Taru Keltanen

Asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Julkaistu

Sitran yhteensä sadan miljoonan euron kertaluonteisesta panostuksesta yliopistojen pääomiin jaetaan tänä vuonna 67 miljoonaa euroa. Tähän toiseen ja viimeiseen jakoerään liittyen yliopistoja kannustettiin vuonna 2020 keräämään yksityisiä lahjoituksia, joita vastaan niille luvattiin ns. vastinrahoitusta. Aikaa keräykseen annettiin kaksi vuotta.  

Vastinrahoituksen jyvittämisestä yliopistoille vastaa opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM), joka tiedotti asiasta marraskuun alussa.  

OKM:n mukaan yliopistot onnistuivat keräämään yksityistä rahaa 70,2 miljoonaa euroa yli 1500 lahjoittajalta. Sitran potti jyvitetään yliopistoille suhteessa siihen, kuinka paljon yksityisiä lahjoituksia kukin yliopisto onnistui keräämään. 

Yli viisi miljoonaa euroa saavat Helsingin yliopisto (11,0 milj. euroa), Aalto-yliopisto (7,1 milj. euroa), Jyväskylän yliopisto (6,9 milj. euroa), Svenska handelshögskolan (6,3 milj. euroa), Åbo Akademi (6,1 milj. euroa) ja Turun yliopisto (5,1 milj. euroa). Myös Itä-Suomen yliopisto, Lapin yliopisto, Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT, Oulun yliopisto, Taideyliopisto, Tampereen yliopisto ja Vaasan yliopisto ovat oikeutettuja vastinrahoitukseen. 

Pääomien tuotot yliopistojen käytettävissä  

Vastinrahoitus ja lahjoitukset kasvattavat yliopistojen pääomia, ja ne voivat käyttää toimintaansa vain pääomista kertyvät tuotot. Näin varmistetaan Sitran investoinnin ja yksityisten lahjoitusten pidempiaikainen vaikutus. 

Jos lahjoituksista ja vastinrahoituksesta kertyvä tuotto on keskimäärin viisi prosenttia, yliopistot saavat perustehtäviensä vahvistamiseen vuosittain lähes seitsemän miljoonaa euroa lisää varoja, OKM arvioi. 

Tulevaisuusinvestointi 2019 tieteeseen ja tutkimukseen 

Sitran hallintoneuvosto päätti sadan miljoonan euron kertaluonteisesta panostuksesta yliopistoille vuoden 2019 joulukuussa. Toteutuksen osalta päätettiin edetä vaiheittain kolmen vuoden aikana, jotta vaikutus Sitran toimintaan olisi mahdollisimman vähäinen. Kertapanostus pienentää Sitran sijoitusomaisuutta, jonka tuotoilla sen oma tulevaisuustyö rahoitetaan. 

Ensimmäinen, yhteensä 33 miljoonan euron erä jaettiin vuonna 2020 kaikkien Suomen yliopistojen kesken. Tuolloin jakoperusteena olivat tutkimuksen vaikuttavuuteen liittyvät mittarit. 

Lue lisää:  

OKM:n tiedote

Sitran sijoitukset, Q3/2022 

Mistä on kyse?