1. Mehiläiskenno

  Yhteisöllisyys

  Pitää yhteiskunnat koossa.

 2. Kahvila Taikalamppu

  Avoin päätöksentekokulttuuri

  Yhteisöjen suurin haaste on yhteinen päätöksenteko. Avointa vuorovaikutusta tarvitaan, jotta tieto uusien asioiden hyödyistä voi auttaa voittamaan ihmisten ennakkoluulot.

 3. Tuulimylly

  NIMBY - Not In My BackYard

  Esimerkiksi tuulivoimaloita rakennettaessa törmätään usein paikalliseen vastustukseen. Vastustusta syntyy, vaikka yleinen mielipide tuulivoimalle olisikin myönteinen.

 4. Brickstarter

  Uusia tapoja vaikuttaa

  Verkkoon on syntynyt useita palveluja ja alustoja, jotka mahdollistavat yhteisöllisyyden rahoituksen etsimisessä. Crowdfunding on yksi uusi tapa, joka tarjoaa ihmisille mahdollisuus vaikuttaa asioihin.

Ajankohtaista

  1. Sieniretkella

   Työyhteisö vireäksi...

   Blogit 0

   Sipoonkorven sydänmaiden paksusta sammalmättäästä pilkistää vaaleamaltoinen suuri sieni. Kyseessä on lampaankääpä ja vieläpä oikein...

   3 vuotta sitten kirjoittajalta Adela Pajunen
  2. Ihmisiä kasvimaalla

   Suomesta maailman paras...

   Artikkelit 0

   Yhteissuunnittelu, avoin ja osallistumiseen perustuva päätöksenteko sekä yhteisölliset hyödynjakomallit parantavat sosiaalista hyväksyttävyyttä....

   3 vuotta sitten

Yhteisöllisyys ruokkii uusia toimintatapoja

Yksilön ja yhteiskunnan välinen suhde pohjautuu yhteisyyden tunteelle. Se pitää yhteiskunnat koossa. Yhteisöllisyys, yhteisöt ja yhteisöllinen elämä ovatkin välttämättömiä ihmisen olemassaololle ja toiminnalle.

Perinteisesti ihmiset mieltävät yhteisöksi perheen, suvun, kylän ja heimon. Yhteisöllisyys voi siis liittyä paikkaan tai aiheeseen. Kaupungistuminen on kuitenkin lisännyt persoonattomuutta, ja monet ovat kadottaneet yhteisöllisyyden tunteen. Nykyajan heimoja syntyy esimerkiksi yhteisen harrastuksen, ajattelutavan tai toiminnan pariin netin virtuaaliyhteisöissä.

Jotta kestävyyttä voidaan edistää yhteisöissä, pitää ymmärtää, miten ne toimivat. Osana yhteisöä me ihmiset toimimme eri rooleissa, jotka kaikki vaikuttavat päätöksentekoomme ja suhtautumiseemme eri asioihin.

Avoin päätöksentekokulttuuri

Yhteisöjen suurin haaste on yhteinen päätöksenteko. Tämä koskee etenkin päätöksiä, joiden seurauksena syntyy monenlaisia vaikutuksia ympäristölliseen, sosiaaliseen, kulttuuriseen ja taloudelliseen pääomaan. Eräs syy päätöksenteon ongelmiin on niin sanottu NIMBY-ajattelu (Not In My Backyard, ei minun takapihalleni). Päätöksentekoon osallistumisesta pitäisikin saada entistä helpompaa. Tämä parantaisi sekä ihmisten vaikuttamismahdollisuuksia että myös yritysten toimintaympäristöä.

Yhteiseen päätöksentekoon liittyy myös muita näkökulmia. Jotta paikalliset asukkaat näkevät asioiden hyödyn omalla kohdallaan, tarvitaan avointa vuorovaikutusta – jo valmisteluvaiheessa. Uudet asiat, joista saa tietoa ja joista keskustellaan, hyväksytään helpommin.

Malleja hyödyn jakamiseen

Hyödynjakomallit voivat omalta osaltaan edistää asioiden hyväksyttävyyttä. Siksi niistä kannattaa keskustella ja niitä kannattaa kehittää. Jos esimerkiksi paikkakunnalle perustetaan tuulimylly, olisi reilua sen lähipiirissä asuvia asukkaita kohtaan, että yhteisö hyötyisi siitä jollain tapaa. Tähän on jo olemassa erilaisia malleja:

 • suunnatut osakeannit paikallisille asukkaille ja kunnalle
 • taloudellisen hyödyn ohjaaminen sijaintipaikkakunnalle esimerkiksi verotuksellisin keinoin
 • kylärahamalli: tuulivoimalan omistaja antaa vuosittain tietyn summan paikallisyhteisön käyttöön.

Lisää vaikutusmahdollisuuksia ihmisille

Sitra on toteuttanut lukuisia hankkeita, jotka pyrkivät lisäämään yhteisöllisyyttä ja parantamaan ihmisten mahdollisuuksia vaikuttaa. Tällaisia ovat mm. Uudistuva kylä kaupungissa, joka on etsinyt tapoja kehittää lasten ja nuorten palveluja, sekä Brickstarter, joka on ideoinut teknologista alustaa oman yhteisön kestävään kehitykseen liittyvien ideoiden edistämiseen. Jokapäiväiset teknologiset ratkaisut ja toimintatavat, kuten sosiaalinen media ja mobiilisovellukset, auttavat luomaan uudenlaisia yhteyksiä ihmisten ja hallinnon sekä yritysten välille.

 

Ota yhteyttä


Sisältövirtaa

Sitra.fi:stä Ulkoisista lähteistä
Blogit Kestävä kilpailu

En pidä kilpailusta. Yrittäjänä se on jopa ahdistanut, kunnes kokemus opetti, että kannattaa keskittyä omaan peliin eikä vilkuilla liikaa taakseen. Kun pitää katseen pallossa, siihen osuu paljon varmemmin. Jokainen osuma lisää mahdollisuutta voittaa peli. Jokainen osuma ruokkii halua osua uudestaan. Väitän, että halussa on enemmän vipuvoimaa kuin pelossa. Halu suuntaa energiaa...

1 vuosi sitten kirjoittajalta Niina Nurminen

Artikkelit Luokkaretki laitakaupungille

Miten tuottaa kestäviä sosiaali- ja terveyspalveluja yhteiskunnan kaikista heikoimmassa asemassa oleville?

1 vuosi sitten kirjoittajalta Laura Halenius

Tapahtuma Neo-Carbon tulevaisuusklinikka

Jotta Suomesta saadaan hiilineutraali ja resurssiviisas yhteiskunta, pitää yritysten, kaupunkien ja kansalaisten toiminnan muuttua. Yritykset ja kaupungit näyttävät mallia kohti hiilineutraaliutta. Neo-Carbon Energy -projektin ensimmäinen tulevaisuustyöpaja järjestetään yhteistyössä Sitran kanssa. Haemme sekä yrityksiä, päättäjiä, mediaa, järjestöjä, tutkijoita että...

1 vuosi sitten kirjoittajalta Tuula Sjöstedt

Muualla verkossa Yle Näkökulma: Helsingin aurinkovoimala – ryöstö päivänvalossa vai reilua sähkökauppaa?

Helen lupaa vuokraamiensa paneelien sähkön lyhentämättömänä asiakkaan käyttöön. Mutta vaikka aurinkopaneeli tuottaisi 20 prosenttia käytetystä sähköstä, sähkölaskusta hyvitetään alle viisi prosenttia, laskee toimittaja Petteri Juuti. Ihan niin yksinkertainen tämä laskutoimitus ei kuitenkaan ole, sillä sähkönsiirrosta alennusta ei heru.

1 vuosi sitten sivustolta yle.fi

Blogit Vastuulla - Kannattaa ottaa kantaa

Kestävän kaivostoiminnan verkostoon kuuluvien tahojen 13.8. laatima kannanotto ELY-keskusten toimintamenojen jatkuvaa leikkaamista vastaan on kantanut hedelmää: säästöjä vähennettiin 3 miljoonalla eurolla.

2 vuotta sitten kirjoittajalta Eero Yrjö-Koskinen

Muualla verkossa HS: Aurinkoenergia on ehkä johtava energianlähde 2050

Aurinkoenergia voi olla johtava energianlähde vuoteen 2050 mennessä. Syy on aurinkoenergian tuottamiseen tarvittavan tekniikan halpeneminen. Kansainvälisen energiajärjestön IEA:n maanantaina julkaiseman raportin mukaan aurinkoenergialla voitaisiin tuottaa 27 prosenttia maailman sähköntarpeesta vuoteen 2050 mennessä. Alan kärjessä ovat nyt Kiina, Japani ja Yhdysvallat.

2 vuotta sitten sivustolta www.hs.fi

Blogit Sosiaalisen intranetin neljä lupausta

Päästimme vanhan intranetimme viettämään eläkepäiviä ja hyppäsimme uuden mobiilin sosiaalisen intranetin kelkkaan.

2 vuotta sitten kirjoittajalta Laura Halenius

Uutiset Vastuullisuus yhdistää kaivosalaa ja sen sidosryhmiä

Kestävän kaivostoiminnan verkosto järjesti Rovaniemellä keskiviikkona 13.8. kaivosalan vastuullisuutta käsittelevän seminaarin Sitran fasilitoimana. Aihe kokosi yhteen 80 asiantuntijaa kaivosalalta ja sen sidosryhmistä. Seminaarissa kuultiin verkoston toiminnasta ja suunnitelmista sekä esimerkkejä maailmalta. Verkosto sai työpajaosiossa osallistujilta paljon ideoita toimintansa...

2 vuotta sitten kirjoittajalta Tuula Sjöstedt

Muualla verkossa Yle: Kaivosteollisuus ja luonnonsuojelijat löysivät toisensa

Kaivosteollisuus ry:n ja Suomen luonnonsuojeluliiton mielestä hallituksen leikkaukset uhkaavat ympäristönsuojelua ja kaivosteollisuuden toimintaedellytyksiä. Järjestöt arvostelevat leikkauksia Kestävän kaivostoiminnan verkostossa mukana olevien verkoston jäsenten tekemässä kannanotossa. Verkoston tavoite on parantaa kaivosalan käytäntöjä ja eri etutahojen vuoropuhelua Suomessa. Verkoston vetojuhtana on Sitra. 

2 vuotta sitten sivustolta yle.fi

Muualla verkossa Lawrence Susskindin haastattelu

MIT:n professori Lawrence Susskindia [1] haastateltiin hänen vieraillessaan Suomessa kesäkuussa 2014. Hän oli pääpuhujana kaksipäiväisessä ympäristökonfliktien ratkaisuun keskittyneessä seminaarissa, jonka järjestivät yhteistyössä Akordi Oy, Itä-Suomen yliopiston LYY-instituutti, SYKE ja Sitra. [1] http://www.lawrencesusskind.com/

2 vuotta sitten sivustolta akordi.fi

Blogit Vastuulla – Konflikteja ratkaistaan kuuntelemalla

Osallistuin Kestävän kaivostoiminnan verkoston puheenjohtajan Sylvie Fraboulet-Jussilan kanssa kesäkuun 5.-6. päivänä järjestettyyn kutsutilaisuuteen Fiskars Summit on Environmental Collaboration and Conflict Resolution . Tilaisuuden päävieras oli professori Lawrence (Larry) Susskind , joka on ympäristökonfliktien sovittelun johtavia asiantuntijoita ja kehittäjiä maailmalla....

2 vuotta sitten kirjoittajalta Eeva Ruokonen

Uutiset Henkilöstölähtöinen tuottavuuden kehittäminen tuo mittavat hyödyt kunnille

Henkilöstölähtöistä tuottavuuden kehittämismallia on kehitetty ja kokeiltu viidessä kunnassa kahden vuoden ajan. Tulokset yllättivät: tuottavuushyödyt olivat 2,7 miljoonaa euroa eli liki 1 000 euroa vuodessa työntekijää kohti. Tuottavuushyötyjen lisäksi saatiin lyhyessä ajassa aikaan myös uudenlaista toimintatapaa edistävä kulttuurinmuutos, joka luo aiempaa parempaa laatua...

2 vuotta sitten

Julkaisut Lähes nollaenergiatasoinen vanhusten palvelutalo

Tämä julkaisu on yhteenveto Onnelanpolku-hankkeessa kertyneistä kokemuksista ja opeista liittyen lähes nollaenergiatalon energiaratkaisujen hankintaan, suunnitteluun ja toteutukseen. Lisäksi raportissa on yhteenvedot elinkaaren aikaisista päästöistä ja kustannuksista sekä rakentamisvaiheessa tehdyistä laadunvarmistusmittauksista.

Mari Sepponen, Pekka Tuominen, Antti Ruuska, Antti Knuuti, Jarmo Laamanen, Timo Kauppinen, Teemu Vesanen

Muualla verkossa Yle: Ympäristökiistojen sovittelusta uusi yrityskenttä

Vuoropuhelun tavoittelu kiistojen ratkaisussa on alkanut lisääntyä Suomessa. Muun muassa ympäristöasioista syntyviin erimielisyyksiin on tarjolla entistä enemmän ammattiapua. Alasta on syntymässä Suomessa myös uudenlainen yrityskenttä.

2 vuotta sitten sivustolta yle.fi

Blogit Vastuulla – Vuoropuhelua Kittilässä

Me Kittilän kaivoksella olemme osa yhteisöä, jossa toimimme. Kittilässä ja muualla Lapissa edistämme yhteisön hyvinvointia sekä taloudellista ja yhteiskunnallista kehitystä. Kunnan ja sen asukkaiden hyvinvointi on meille tärkeää. Elinvoimainen ja virkeä yhteisö on myös kaivoksemme etu, sillä se edistää työntekijöidemme ja heidän perheidensä viihtymistä paikkakunnalla. ...

2 vuotta sitten kirjoittajalta Anita Alajoutsijärvi

Muualla verkossa HS: Energiakäänteellä on saksalaisten laaja tuki

Kaisa Kosonen kirjoittaa HS:n mielipideosastolla, ettei Saksan lisääntynyt hiilen poltto ei kuitenkaan johdu ydinvoiman alasajosta, kuten pääkirjoitus (HS 19.4.) esitti, vaan käytännössä samasta syystä kuin Suomessakin: päästökaupan hintaohjaus ei toimi.

2 vuotta sitten sivustolta www.hs.fi

Blogit Vastuulla – Askelmerkkejä poronhoidon ja kaivosten yhteensovittamiseen

Pohjoisen mineraalikartoituksia tarkastellessaan kaivannaisalan toimija voi äkkiseltään hahmottaa tilanteen varsin ongelmattomaksi: asutusta ei ole nimeksikään, hyvässä lykyssä matkailukeskus sijoittuu malmipotentiaaliin nähden riittävän etäälle ja tieverkostokin löytyy, vaikka ehkä kaipaisi pientä parantelua. Siinä sivussa unohtuu helposti, että alueilla harjoitetaan...

2 vuotta sitten kirjoittajalta Anne Ollila

Julkaisut Tasa-arvoinen energiakäänne?

Energiakäänteellä (Energiewende) tarkoitetaan Saksan pyrkimystä rakentaa yhteiskuntansa uusiutuvan energiantuotannon varaan. Saksan tavoitteena on kattaa vuoteen 2050 mennessä 80 prosenttia sähkönkulutuksestaan uusiutuvalla energiantuotannolla. Tämä keskustelupaperi tarkastelee energiakäänteen sosiaalisia, kansalaisiin kohdistuvia vaikutuksia.

Mikko Rissanen

Uutiset Rakentamisen ennakko-ohjaus tuo merkittäviä hyötyjä

Sitra nimitti vuonna 2010 Oulun rakennusvalvonnan kehityspäällikkö Pekka Seppälän Sitran energialähettilääksi. Oulussa kehitettyä ja hyviä tuloksia energiatehokkuuden parantamisessa saavuttanutta ennakko-ohjauksen mallia haluttiin levittää Suomeen laajemminkin. Porvoon ja Vaasan kaupungit ovat kehittäneet yhteistyössä rakennusvalvonnan toimintatapoja kahden viimeisen vuoden...

2 vuotta sitten

Julkaisut Rakennusten energiatehokkuus

REELOR-hankkeen tavoitteena on ollut kehittää rakennusvalvonnan toimintatapoja enemmän ennakko-ohjauksen ja opastuksen suuntaan sekä lisätä osaamisen tasoa. Yhtenä tavoitteena on ollut kehittää rakennusvalvonnalle koulutuspaketteja, joiden avulla kertarakentajia voidaan entistä paremmin ja tehokkaammin neuvoa kohti energiatehokasta rakentamista.

Arto Varis (toim.), Matti Karjanoja, Sofia Bagge, Juha Jääskeläinen, Jaakko Niemi, Pekka Seppälä

Uutiset Sitra on sitoutunut kestävään kehitykseen

Kestävä kehitys on Sitran strategian ydintä. Haluamme tuoda sosiaalisen, taloudellisen ja ekologisen kestävyyden asiantuntemusta lähemmäksi toisiaan, jotta niitä ei tarkasteltaisi erillisinä toisistaan riippumattomina asioina. Tiedeyhteisön muodostama Kestävän kehityksen asiantuntijapaneeli on aloittanut työnsä Sitran isännöimänä, ja Sitra oli viime viikolla mukana...

2 vuotta sitten kirjoittajalta Tuula Sjöstedt

Blogit Vastuulla – Vuoropuhelun kautta kohti kestävää kaivostoimintaa

Suomen luonnonsuojeluliitto on osallistunut kestävän kaivostoiminnan verkoston suunnitteluun yhteistyössä Sitran, Kaivannaisteollisuus ry:n, Lapin liiton ja Metalliliiton edustajien kanssa. Valmistelu on jatkoa viime keväänä päättyneelle prosessille, jonka tuloksena syntyi Kestävän kaivannaisteollisuuden toimintaohjelma. Toimintaohjelman hyväksymisen jälkeen sen toimeenpanoa on...

2 vuotta sitten kirjoittajalta Eero Yrjö-Koskinen

Uutiset Yhteistyösitoumus kertoo halusta kehittää dialogia

Sitra on viime vuoden aikana käynyt keskusteluja kaivosalan toimijoiden ja niiden sidosryhmien kanssa. Yhteistyön syventämisen tarve on alalla tunnistettu. Sitra kutsui alkuvaiheessa neljä keskeistä kaivosalan sidosryhmää käynnistystiimiin suunnittelemaan yhteistyötä ja valmistelemaan Kestävän kaivostoiminnan verkoston toimintaa. Sitra tukee ja valmistelee käynnistystiimin työtä. ...

2 vuotta sitten kirjoittajalta Tuula Sjöstedt

Blogit Vastuulla – kohtaamisia tarvitaan

Mikään teollisuudenala ei elä omassa kuplassa. Kaivosyritykset ovat osa suomalaista yhteiskuntaa ja niillä on monenlaisia sidosryhmiä: omat työntekijät, alihankkijat, lähialueiden asukkaat, mökkiläiset, luonnonsuojelijat, metallien jalostajat, teknologian ja palvelujen tarjoajat, koulutus- ja tutkimuslaitokset, rahoittajat, viranomaiset, muut elinkeinot, poliitikot, media... Listaa...

2 vuotta sitten kirjoittajalta Sylvie Fraboulet-Jussila

Blogit Tarvitaan resurssikäänne

Energiakäänne on tosiasia. Saksa näyttää siinä mallia, mutta se on tapahtumassa kaikkialla maailmassa. Energiakäänne ei kuitenkaan riitä. Tarvitaan resurssikäänne.

3 vuotta sitten kirjoittajalta Jukka Noponen


Aiheita

2017 Sitra | käyttöehdot