Hannu Hämäläinen

Senior Advisor, Sitra
Kuva: Miikka Pirinen

From this writer

Read it yet?