Live
Lansering av rapporten Nordic Green to Scale i Norge
events

Lansering av rapporten Nordic Green to Scale i Norge

CICERO og NHO ønsker deg velkommen til lanseringen av rapporten Nordic Green to Scale. Dette er et oppspill til NHOs årskonferanse.

CICERO og NHO ønsker deg velkommen til lanseringen av rapporten Nordic Green to Scale. Dette er et oppspill til NHOs årskonferanse: Made in Norway – på jobb for en grønn fremtid.

Nordic Green to Scale presenterer 15 nordiske klimaløsninger, hvor mye CO2 de kan kutte globalt og hva det koster. Rapporten er ledet av det finske innovasjonsfondet Sitra og analysene er utført av CICERO.

Tre av eksemplene i rapporten er spesifikt norske: el-bilsatsningen, reduksjon av metanutslipp fra gassproduksjon og karbonfangst og -lagring. Å skape industrier rundt grønne løsninger er avgjørende både for å kutte utslippene og å omstille den norske økonomien. Sverige og Danmark har kommersialisert flere av sine løsninger, hvordan skal vi få det til i Norge?

Program

Frokost fra 08:00

08.30 Presentasjon av rapporten

 • Oras Tynkkynen fra Sitra presenterer rapporten
 • Jan Ivar Korsbakken fra CICERO går i dybden bak tallene
 • Kristin Skogen Lund, administrerende direktør i NHO kommenterer rapporten

09:05 Paneldiskusjon: Hvordan skape industrier av grønne løsninger 

 • Kjetil Lund, leder for myndighetskontakt i Statkraft
 • Arne Eik, ledende klimarådgiver i Statoil
 • Hans Jørgen Koch, diretør i Nordisk Energiforskning og tidligere leder av Energistyrelsen i Danmark
 • Christina Lindbäck, direktør for bærekraft i NNC-gruppen
 • Kristin Skogen Lund, direktør i NHO

09.40 Eksempler på norske løsninger 

 • Biokraft v/Håvard Wollan, administrerende direktør
 • Powerhouse v/ Kim Robert Lisø, daglig leder
 • Kjetil Lund, leder for myndighetskontakt i Statkraft
 • Arne Eik, ledende klimarådgiver i Statoil

Slutt klokken 10.00

What's this about?