Live
European adult education in a global context
events

European adult education in a global context

In many European countries the national authorities are questioning the purpose of adult education.

In many European countries the national authorities are questioning the purpose of adult education. The wider effects of adult learning for the society seem to have been forgotten. At the same time, having global and European level discussions and guidelines are becoming increasingly important for national policies and realities.

Dr. Katarina Popovic and Per Paludan Hansen, the leaders of international adult education organisations ICAE and EAEA guided us to see the bigger picture. Aulis Pitkälä, Director General for the Finnish National Board of Education, also gave his comment on the international perspectives from the Finnish point of view.

The recording of the event will be available here soon.


Monissa Euroopan maissa käydään tällä hetkellä keskustelua aikuiskoulutuksen merkityksestä. Aikuisoppimisen moninaiset hyödyt ihmisten ja yhteisöiden hyvinvoinnille tuntuvat unohtuneen. Samanaikaisesti tarve yhteiselle keskustelulle ja suuntaviivoille elinikäisen oppimisen tukemiseksi on globaalissa maailmassa kasvanut.

Tämän kertaisessa Koulutuskeskiviikkossa kiinnitettiin huomio aikuiskasvatuksen merkitykseen Euroopassa ja globaalisti. Seminaarin puhujina olivat kansainvälisen aikuiskoulutusneuvosto ICAE:n pääsihteeri Dr. Katarina Popovic ja Euroopan aikuiskoulutusjärjestö EAEA:n puheenjohtaja Per Paludan Hansen. Puheenvuoroja mukana kommentoimassa oli myös Opetushallituksen pääjohtaja Aulis Pitkälä.

Programme

Moderator: Markus Palmén (Kansanvalistusseura)

14.30
Coffee

15.00 (CET +1)
Welcoming words
Tapio Kujala
(Kansanvalistusseura) and Riina Kopola (Sitra)

 Keynote speech
“Adult education in an interconnected world”
Dr. Katarina Popovic (SRB)

Secretary General of International Council of Adult Education (ICAE)
Associate Professor, Department of Andragogy, Faculty of Philosophy, University of Belgrade, Serbia

“Europe needs the power of learning”            
Per Paludan Hansen
(DK)
President of the European Association of the Education of Adults (EAEA)
Secretary General of Liberal Adult Education Association (LOF), Denmark
President of the Danish Adult Education Association
       
Comment
Aulis Pitkälä
Director General for the Finnish National Board of Education

16.00
Q&A

For more information, please contact:
Helka Repo, Publications Manager, The Finnish Lifelong Learning Foundation
helka.repo@kvs.fi / +358 40 759 4532

What's this about?