Sitra.fi

Intresserad av cirkulär ekonomi?
Gå med i WCEFonline-evenemanget den 29-30 september 2020!

NYTT

Nytt och intressant.

CORONAVIRUS

Sitras verktyg, experiment och förslag för att övervinna krisen. Vi kan bara överleva krisen tillsammans.

RUBRIKER

Spetsa öronen och lyssna!

EVENEMANG

Framtiden skapas tillsammans.

Våra evenemang hålls oftast på finska eller engelska.

PUBLIKATIONER

Värd sitt vikt i guld.

TEMAN

Mot hållbara välfärden.