PROJEKT

Våra projekt bidrar till en rättvis och hållbar välfärd i Finland och ute i världen. Våra pågående projekt handlar om demokrati, digitalisering, förutseende, klimatförändringen och kunnande.

Tiedonkäytön sekavuutta ja moninaisuutta ilmentävä kuvituskuva jonka keskiössä on eduskuntatalo ja sitä kiertävä työmaa-aita.
ämnen

Beslutsfattandet förnyas

Kuvituskuvassa ihmisen kädessä juomatölkki, jossa teksti Sivistys+
ämnen

Bildning+

ämnen

Cirkulär ekonomi

ämnen

Folkstyrets grundrenovering

projekt

Förändringsmetoder

ämnen

Gaia-X Finland

ämnen

En hållbar vardag

Kuvituskuva, jossa patsas, jonka päässä mehiläishoitajia jne.
ämnen

Framtidens förnyare

Text Hälsodata 2030 på kartan över Europa
ämnen

Hälsodata 2030

ämnen

Klimat- och naturlösningar

ämnen

Kompetensens tid

ämnen

Konkurrenskraft genom data

Text: Megatrender 2023
ämnen

Megatrender

kuvituskuva
ämnen

Nya sätt att påverka

ämnen

Svaga signaler

Hankkeet

Utredningen Digital makt

ämnen

Vägkarta för dataekonomi

Teman och funktioner

Vi har organiserat oss under tre tidsbestämda teman och i två permanenta funktioner. Våra projekt bygger på mål som temana och funktionerna slår fast.

teman

Demokrati och delaktighet

teman

Rättvis dataekonomi

teman

Hållbarhetslösningar

teman

Förutsägelse

teman

Utbildning