PROJEKT

Våra projekt bidrar till en rättvis och hållbar välfärd i Finland och ute i världen. Våra pågående projekt handlar om demokrati, digitalisering, förutseende, klimatförändringen och kunnande.

Teman och funktioner

Vi har organiserat oss under tre tidsbestämda teman och i två permanenta funktioner. Våra projekt bygger på mål som temana och funktionerna slår fast.