HÅLLBARHETSLÖSNINGAR

Vår vardag, vårt sätt att fatta beslut och företagens affärsmodeller kan få plats inom ramen för jordklotets bärkraft. Det lönar sig att gå in för hållbarhetslösningar redan i dag, för de hindrar klimatförändringen, överkonsumption och natursvinnet.

AKTUELLT

Skillnaden mellan två utsläppskurvar metas upp.
nyheter

FN-rapport efterlyser femfaldig ambitionsnivå för klimatåtgärderna – fungerande lösningar i nordiska kommuner

circular solutions for nature
nyheter

Cirkulära lösningar motverkar förlusten av biologisk mångfald och skapar nya affärsmöjligheter – se Europas topp 30-lista

Kollaasimainen kuvituskuva. Vasemmalla öljypumput pienten rahakasojen äärellä ovat tulossa. Keskellä Brysselin ikoni, Manneken Pis -patsas, pissaa liekkien päälle. Oikealla isoja rahakasoja WCEF-logon ja maapallon edessä.
nyheter

FN:s resurspanel inleder ett samarbete med världsforumet för cirkulär ekonomi WCEF

nyheter

Naturkapitalet kan mätas med en ny typ av räkenskaper – Finland skulle ha nytta av ett heltäckande genomförande

Kuvassa WCEF tapahtuman logo, spottivalot ja raamit sekä erilaisia lintuja
artiklar

Sök till utställare på WCEF2024 

several famous buildings and monuments from Brussels assembled above the WCEF2024 logo
nyheter

WCEF2024, World Circular Economy Forum, 15-18 april i Bryssel, uppmanar till handling

nyheter

WCEF2023 sammanfattning är här!

Kiertotalouden kiinnostavimmat 2.1
artiklar

41 intressanta cirkulärekonomiska företag i Finland

european green deal 2.0
nyheter

Sitras förslag till nästa EU-kommission: Den europeiska gröna given bör fortsätta – det skulle stärka självförsörjningen och skapa nya marknader

En collageliknande illustration av WCEF2023-logotypen omgiven av olika djur, men även en högtalare och krukväxter.
nyheter

Stopp på förlusten av biologisk mångfald och fart på investeringar – nydanare inom ekonomi samlas på toppmöte inom cirkulär ekonomi i Helsingfors

blogg

Revolutionen och WCEF

nyheter

Hur produceras maten och vad äter finländarna i framtiden? En ny utredning förutspår en stor livsmedelsomställning när vi går mot 2050

artiklar

Fem anledningar varför företag bör sätta vetenskapligt baserade naturmål

nyheter

Cirkulär ekonomi förändrar redan nu arbetet och arbetslivet – ny kompetens bygger på den nuvarande

Tv screen showing the WCEF2023 logo
Plock

WCEF2023 webbsidan är här!

Fenomen

Planetär hälsa bygger på kontakten med naturen

nyheter

Sök till utställare på World Circular Economy Forum 2023

Famous monuments from Brussels in green colour along with the WCEF2024 logo
evenemang

WCEF2024 i Bryssel

Brysseli, Belgia, måndag – torsdag, 15.4 – 18.4
evenemang

World Circular Economy Forum 2023

Helsinki, tisdag – fredag, 30.5 – 2.6
evenemang

Delta i dialoger som omfattar hela Finland gällande naturens betydelse och bevarandet av den biologiska mångfalden!

onsdag, 9.3
WCEF 2021 Kanada
evenemang

World Circular Economy Forum 2021

måndag – onsdag, 13.9 – 15.9
Jord med mask, grönsaker som växer och en dator med en kvinna som har en ärtskida, pumpa och solros.
Lanseringsevenemang

Lansering av onlinekursen Grunderna i regenerativt jordbruk

tisdag, 9.2
WCEF plus Climate
evenemang

WCEF+Climate

torsdag – fredag, 15.4 – 16.4
evenemang

WCEFonline program

tisdag – onsdag, 29.9 – 30.9
Foto av mobiltelefonen med Climate Aid på screen.
evenemang

Climate Aid Finland konsert

Helsinki, lördag, 23.11
Kuvassa taustalla maisema Madridista ja etualalalla kännykkä, jonka ruudulla ilmastokokouksen tunnus.
evenemang

Sitra följer FN:s klimatförhandlingar i Madrid

Madrid, måndag – onsdag, 2.12 – 13.11
evenemang

World Circular Economy Forum 2019

Helsinki, måndag – onsdag, 3.6 – 5.6
evenemang

Halverade klimatutsläppen som en global idé

Visby , torsdag, 5.7
evenemang

Internationellt forum för cirkulär ekonomi WCEF2017

Helsingfors, måndag – onsdag, 5.6 – 7.6
live watch recording
evenemang

Lansering av rapporten Nordic Green to Scale i Norge

onsdag, 14.12
evenemang

Debat og lancering af Nordiske løsninger på globale udfordringer i København

tisdag, 21.2
evenemang

Nordiska klimatlösningar som kan inspirera världen

torsdag, 26.1

Vill du hänga med? Tips: beställ vår nyhetsbrev (på finska).

ÄMNEN

ämnen

Cirkulär ekonomi

ämnen

En hållbar vardag

ämnen

Klimat- och naturlösningar

ämnen

IHAN-projekt

Kädessä kännykkä, jonka näytöllä lukee PSLifestyle.
projekt

PSLifestyle

FÖRRA ÄMNEN

Ilmastonmuutos on ihmisen toiminnan seuraus.
ämnen

Klimatförändringen

ämnen

Kolneutral industri

ämnen

Expertpanel för hållbar utveckling

Vad handlar det om?

Vi har börjat färden mot ett samhälle som inte överskrider jordklotets bärkraft Jordens ekologiska bärkraft Den övre gränsen för den belastning konsumtion, produktion, avfall och annan mänsklig aktivitet orsakar på naturen. Om denna gräns överskrids leder det till miljöförstöring som snabbt också återspeglas på vårt välbefinnande och våra näringar. Öppna termsidan Jordens ekologiska bärkraft . Vi måste handla snabbare, effektivare och med mindre utsläpp i en värld som prövas av klimatkrisen, sinande naturresurser, minskande biologisk mångfald Biologisk mångfald Mångfalden i den levande naturen som tryggar förutsättningarna för livet på jorden. Öppna termsidan Biologisk mångfald och befolkningstillväxt. Det betyder att vår välfärd inte längre kan utgå från överkonsumtion och fossila bränslen.

Vi på Sitra arbetar med våra finländska och internationella partner och är de första som erbjuder olika sätt att göra verklighet av denna nya vardag. I den bygger företagens affärsmodeller på cirkulär ekonomi och på tillhandahållande av tjänster, inte bara på tillverkning av nya produkter. Vi hjälper människor att hitta sina egna sätt att leva på ett hållbart sätt, och vi ökar efterfrågan på miljövänliga lösningar. Samtidigt utmanar vi den offentliga sektorn att skapa fungerande förutsättningar för den nya ekonomiska modellen – kolneutral cirkulär ekonomi Kolneutral cirkulär ekonomi Ett ekonomiskt system som fungerar kolneutralt och har anpassat sig till jordens bärkraft. Öppna termsidan Kolneutral cirkulär ekonomi .

Vårt mål är att Finland år 2025 är en internationell föregångare som visar vägen till ett nytt, hållbart samhälle.

Vad gör vi?

Vi väcker och inspirerar människor, företag, forskningsinstitut och förvaltning att se möjligheter i ett nytt, koldioxidsnålt sätt att leva och i affärsverksamhet som anknyter till detta. Städerna i världen växer, vilket skapar ett behov till exempel av en allt hållbarare produktion av livsmedel. Det erbjuder viktiga marknadstillfällen (på finska) också för företag i Finland. Att lyckas med detta förutsätter ett nytt slags samarbete mellan företag, forskningsorganisationer samt städer, kommuner och staten.

Bland våra metoder att nå målet finns bland annat utmaningstävlingar, utvecklingsprogram, försök, evenemang, utredningar och utlåtanden. Vi för samman aktörer av olika slag, eftersom möten av detta slag ger upphov till sådana nya aktiviteter som behövs för att bygga upp den kolneutrala cirkulära ekonomin. Vi har faktiskt lyckats tillsammans skapa verksamhetsmodeller som gör det möjligt att genomföra förändringar i samhället och att samtidigt säkerställa samhällets konkurrenskraft. Dessa verksamhetssätt och verktyg har konstaterats vara välfungerande, och nu erbjuder och exporterar vi dem till andra länder i syfte att göra övergången till den kolneutrala cirkulära ekonomin snabbare överallt i världen.

I början på år 2021 skall vi utvidga vårt arbete att även granska lösningar som kan hjälpa natursvinnet och hållbarheten i klimatkrisen. Mera om detta i januari-februari.

Vad har man fått till stånd?

Sedan 2013 har vi utvecklat  praktiska verktyg för företag och industri så att de kan göra sina affärsverksamheter kolneutrala Kolneutral Produkt, företag, kommun eller stat som bara producerar den mängd koldioxidutsläpp som det kan binda. Kolavtrycket för en kolneutral produkt är noll under hela livscykeln. Öppna termsidan Kolneutral . Företagen spelar en viktig roll även när det gäller att göra smartare och hållbarare val mer lockande. Dessutom har vi inspirerat finländarna att gå in för ett gott och mer hållbart liv och tagit reda på hur hållbart finländarna redan handlar och vilka känslor klimatförändringen väcker hos dem. Sitras livsstilstest har gjorts mer än en miljon gånger, och flera tusen finländare har gjort upp en egen plan för att minska sitt koldioxidavtryck Koldioxidavtryck Klimatutsläpp orsakade av människans aktivitet. Kan fastställas för ett företag, en organisation, en verksamhet eller en produkt. Förutom koldioxidutsläpp beaktar det andra betydande växthusgasutsläpp, som av metan och kväveoxidul. Öppna termsidan Koldioxidavtryck .

För att bygga ett klimatpositivt Finland som stödjer den biologiska mångfalden behöver vi välfungerande lösningsmodeller som visat sig vara fungerande i praktiken. Vi utreder nya och innovativa åtgärder som går genom hela samhället och minskar klimatutsläppen avsevärt. Vi har föreslagit Finland en skattereform för hållbar utveckling och utrett möjligheterna att skala upp lösningar som konstaterats vara fungerande bland annat i Green to Scale-projekt.

Enligt vår utredning kan den cirkulära ekonomin Cirkulär ekonomi Ekonomisk modell där man inte ständigt producerar mer saker, utan konsumtionen bygger på att använda tjänster: dela, hyra och återvinna istället för att äga. Materialen förstörs inte i slutändan, utan de blir hela tiden till nya produkter. Öppna termsidan Cirkulär ekonomi öka värdet på vår samhällsekonomi med minst tre miljarder euro varje år fram till 2030. Världens första nationella vägkarta för den cirkulära ekonomin (på finska), som togs fram under Sitras ledning, publicerades hösten 2016 och dess fortsättningsdel (på finska eller engelska) uppdaterade Finlands steg till hållbar framgång och förändring av ekonomin. Den huvudsakliga uppmärksamheten fästs på förvaltningens roll som möjliggörare, på möten mellan olika aktörer i samhället och på företagens samarbete.

Med anledning av Finlands hundraårsjubileum utvecklade vi världsforumet för cirkulär ekonomi (World Circular Economy Forum (WCEF). Det årliga evenemanget samlar företagsledare, beslutsfattare och experter från hela världen för att diskutera de bästa lösningarna för cirkulär ekonomi just nu.

Tillsammans med läroanstalter har vi tagit fram material för undervisning i cirkulär ekonomi i grundskolan, gymnasiet och yrkesskolan i Finland och utbildningspaketet ilmasto.nyt tillsammans med universiteten och högskolorna för att säkerställa att finländska studerande i alla branscher får aktuell information om klimatförändringen och dess effekter i deras egna områden.

PUBLIKATIONER

publikationer

Planetär hälsa som mål (sammanfattning)

publikationer

WCEF2023 Summary Report

publikationer

WCEF2022 sammanfattande rapport

publikationer

Cirkulär innovation och ekodesign inom textilindustrin

publikationer

Den stora naturdialogen

publikationer

Tackling root causes

publikationer

På tröskeln till en energikris – vad kan vi lära oss av det förflutna?

WCEF logo
publikationer

WCEF2021 sammanfattande rapport

publikationer

Vårt lilla stora land

Kuvituskuva
publikationer

Korrigerande åtgärd

publikationer

EU Biomass Use in a Net-Zero Economy

publikationer

Hur gör man upp en vägkarta för cirkulär ekonomi

publikationer

Tillväxtpositiva vägval för nollutsläpp fram till år 2050

Lifestyles after lockdown -julkaisu ihmisen kädessä.
publikationer

Levnadsvanor efter pandemin

publikationer

WCEFonline Summary

Four social and value positions devided between: life guided by belief in meritocracy versus human-centrism and life guided by global versus local technologies and lifestyle patterns.
publikationer

Mot en 1,5 graders livsstil

KONTAKTA OSS

personer
Mari Pantsar
personer
Anu Mänty
Ledande Expert, Hållbarhetslösningar
personer
Tuula Sjöstedt
Expert, Kommunikation och samarbetsrelationer
personer
Antti Lehtinen
Expert, Kommunikation och samarbetsrelationer
personer
Jyri Arponen
Direktör, industri och innovation
personer
Tuuli Hietaniemi
Ledande Expert, Hållbarhetslösningar
personer
Nani Pajunen
Ledande Expert, Hållbarhetslösningar