Kontakt information

Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra
Östersjögatan 11–13, PB 160, 00181 Helsingfors, Finland
Tfn +358 294 618 991
Personalens e-postadresser har formen: fornamn.efternamn@sitra.fi

Lägeskarta

Fakturering

Sitra tar endast emot nätfakturor.

faktureringsinformation

Vi mottar e-fakturor med följande innehåll:

E-fakturaadress/EDI-kod: 003702021323
FO-nummer: 0202132-3
E-fakturaoperatör: Liaison Technologies Oy
Förmedlarkod: 003708599126
Faktureringsadress:  Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra, 16804668, PB 930, 00019 SSC.

För snabbare intern rotation ska på e-fakturan som referensinformation nämnas namnet på den beställande enheten och personen, kontraktnummer samt eventuella andra avtalade allokeringsuppgifter.

 

Personregister

Personalens e-postadresser har formen: fornamn.efternamn@sitra.fi