Alexander Kohl

Projektkoordinator, Resursklok medborgare, Sitra


Vad?

Alexander Kohl är projektkoordinator inom nyckelområdet Resursklok medborgare. I sitt arbete fokuserar han särskilt på att studera unga finländares klimatattityder med målet att hitta sätt att inspirera ungdomar till en mer hållbar livsstil.

Vem?

Det går bra att kontakta Alexander om man är intresserad av att höra hur den finländska ungdomen förhåller sig till klimatförändringen och bekämpningen av den och hur man kan aktivera unga människor att göra mer hållbara val i vardagen. Till utbildningen är Alexander nästan färdig magister i miljöledning från Jyväskylä universitet. Bara pro gradu-avhandlingen återstår. Hans internationella magisterstudier har utvecklat förmågan att identifiera och utnyttja de möjligheter som hållbarhetslösningar ger företag. Internationell erfarenhet har han också samlat på sig genom studentutbyte i Kroatien.

Vaddå?

Utanför arbetet inspireras Alexander av matlagning, levande musik, filmer och umgänge med vänner. Förutom jogging och simning ger vistelse i naturen honom också extra kraft i vardagen.