Morgondagens ekonomi

Ekonomin hänger ihop med allt både i vårt samhälle och i vår vardag. Kan vi granska morgondagens ekonomi tillräckligt mångsidigt, mångstämmigt och långsiktigt?

Vad handlar det om?

Den ökande ojämlikheten och den ekologiska hållbarhetskrisen är i hög grad en konsekvens av svagheterna i det nuvarande ekonomiska systemet. Digitaliseringen och omvälvningen i arbetslivet skakar också om ekonomins grund. Ekonomin utsätts därför för allt kraftigare förändringstryck. Coronapandemin och Rysslands anfallskrig på Ukraina har gjort det tydligare hur ekonomin hänger ihop med allt både i samhället och i vardagen. Det är oklart hur morgondagens ekonomi kommer att se ut, och det finns spänningar i samhällsdebatten om den.

Grunden för ekonomin börjar spricka” är en megatrend på Sitras senaste lista över Megatrender (på finska) som publicerades 2023. Det råder en växande enighet om behovet av att reformera ekonomin, men åsikterna om reformernas mål, omfattning och metoder varierar. Den nya projekthelheten Morgondagens ekonomi söker nu en riktning för ekonomin utifrån olika framtida alternativ.

Vad gör vi?

Projektet är en del av Sitras prognostiseringsverksamhet och tar långsiktigt tag i de ekonomiska framtidsfrågorna. Vårt mål är att identifiera förändringsfaktorer och eventuella utvecklingstrender som påverkar en rättvis, hållbar och konkurrenskraftig ekonomi samt att öka medvetenheten om alternativa utvecklingsförlopp. Vi vill särskilt stödja en mångsidig och konstruktiv diskussion om morgondagens ekonomi. Vårt perspektiv på ämnet är multiprofessionellt och tvärvetenskapligt. Vår utgångspunkt är att vi tolkar olika utvecklingstrender och identifierar verksamhetens behov tillsammans med intressentgrupperna.

Vem är med?

Ekonomin hör på ett eller annat sätt ihop med nästan allt i Sitras verksamhet. Därför strävar vi efter olika partnerskap med intressentgrupperna i projektet. Ta gärna kontakt med oss om du har ett samarbetsförslag!

Kontakta oss

Vill du höra mer om vårt arbete?

personer
Eeva Hellström
Ledande Expert, Morgondagens ekonomi
personer
Vesa-Matti Lahti
Ledande Expert, Förutsägelse och Strategi
personer
Pia Mero
Expert, Förutsägelse och Strategi
personer
Taru Keltanen
Expert, Kommunikation och samarbetsrelationer
personer
Maria Mannonen
Assistent, Förutsägelse och Strategi
personer
Taru Ryske
Projektkoordinator, Förutse

Vad handlar det om?