Verktyg

Hur skapa visioner för framtiden eller förändra samhället i praktiken? Du kan använda de metoder, arbetsböcker och andra verktyg som vi utvecklat i ditt arbete eller din vardag.

Gestalta framtiden

Vart är världen på väg?

Megatrendkort och hand
publikationer

Megatrendkort 2020

publikationer

Megatrender 2020 -arbetsunderlag

projekt

Framtidsaktörens verktygslåda

Skapa förändring

Vi bygger upp framtiden i dag.

publikationer

Rondpaus-diskussionskort

publikationer

Affärsverksamhetsmodeller för cirkulär ekonomi i tillverkningsindustrin

Kansilehti kemianteollisuuden kiertotalouden liiketoimintamallit -käsikirjasta
publikationer

Hållbara och cirkulära affärsmodeller för företag inom kemiindustrin