Sitra Lab

Framtiden behöver människor som skapar den. Sitra Lab är ett utbildningsprogram och en gemenskap för förändringsaktörer. Sitras eget framtidslaboratorium.

Aktuellt

Just nu.

Vad är Sitra Lab?

Sitra Lab är Sitras eget framtidslaboratorium, där vi utbildar förändringsaktörer, hjälper organisationer och gemenskaper att utnyttja nya angreppssätt och talar för en förändring. Bakom all vår verksamhet ligger en stark tanke om att framtiden behöver människor som skapar den och att man kan lära sig att skapa en förändring.

Vår verksamhet styrs av tre principer:

  1. Tvärsamhällelighet. Vår verksamhet från evenemang till utbildningshelheter samlar alltid ihop en tvärvetenskaplig och flerstämmig grupp, varvid flera perspektiv möts.
  2. Införs genast i praktiken. Vi tror att man endast kan uppnå något nytt genom att kavla upp ärmarna. Därmed behandlar våra utbildningshelheter alltid verkliga aktuella utmaningar genom experiment som genomförs i praktiken.
  3. Socialt lärande. Vi för samman människor så att de ska kunna lära av varandra.

I praktiken är Sitra Lab ett utbildningsprogram och en gemenskap av förändringsaktörer.

Utbildningsprogram

Sitra Labs utbildningsprogram är för sina deltagare en sex månader lång praktisk resa där man utvecklar och utvecklas. På grund av den experimenterande karaktären och pragmatismen fokuserar vi på ett tema åt gången. Temat för det första Lab-programmet var ojämlikhet bland barn och unga, och i det andra fokuserar vi på att utveckla naturbaserade lösningar för utmaningar som gäller urbanisering.

Vi betraktar föreliggande tema med hjälp av framtids-, system- och designtänkande. Framtidstänkande betonar vikten av att föreställa sig annorlunda framtider samt handlingar för att främja alternativa framtider. Systemtänkande betonar förståelsen för tuffa och invecklade problems natur. Detta hjälper oss att identifiera rätta förändringspunkter för att stödja lösningar som ska utvecklas. Designtänkande däremot ger processen en kraftig mänsklig dimension och betonar ny design för problem och lösningar.

Dessa angreppssätt smälter samman i Sitra Labs utbildningsprogram, där man tillämpar förloppet av en social innovationsprocess.

Utbildningsmoduler

  1. Omvärldstänkande och systemtänkande
  2. Problemförståelse
  3. Framtidstänkande och lösningar
  4. Effekter
  5. Lärdomar och slutsatser

Läs mer om utbildningsprogrammet på sidorna för varje utbildning.

En gemenskap av förändringsaktörer

Sitra Labs passion är att genomföra en samhällelig förändring. Och detta om något är en lagsport. Vi tror att framtiden skapas tillsammans. Därför samlar vi människor som är intresserade av att förstå tuffa problem och skapa en förändring för att dela med sig av sina tankar, lära av varandra, nätverka och skapa delad förståelse. Vi inspireras särskilt av frågor som börjar med ordet ”Hur?”.

Vill du delta?

Vad då för Heräämö?

Heräämö-evenemangen är två timmar (8.30–10.30) långa morgonsamlingar som består av en informativ presentation samt stunder då man kan bilda nätverk kring en kopp kaffe eller en tallrik gröt. På evenemangen granskar vi genomförandet av en samhällsförändring och undersöker sätt att ingripa i tuffa problem. Du får möta internationella föregångare inom samhällsförändring och inhemska aktörer som delar med sig av sina lärdomar och hjälper oss att utöka vår förståelse genom intressanta exempel, utan att förglömma teoretiska referensramar.

Kom med i gemenskapen! Kom med i gemenskapen för Sitra Labs förändringsaktörer! Facebook-gruppen erbjuder en möjlighet att lära sig, nätverka och fördjupa den gemensamma förståelsen om genomförandet av en samhällsförändring och att lösa tuffa problem.

Gå med i Facebook-gruppen

KONTAKTA OSS

Vad handlar det om?