Sitra Lab

Framtiden behöver människor som skapar den.
Sitra Lab är ett förändringsprogram där förändringsskaparna utvecklar sin förmåga, vilja och möjlighet att skapa förändring.

Aktuellt

Just nu.

Vad är Sitra Lab?

Sitra Lab är Sitras förändringsprogram avsett för aktörer, utvecklare och alla som inspireras av experiment – team, projekt eller enheter – som har en brinnande iver och ett intresse av att förändra och förnya samhällsstrukturerna på ett betydelsefullt sätt. 

Du påskyndar en hållbar och rättvis framtid

Har du en idé som skakar om framtiden? Vad har du alltid velat testa, men saknat tro, stöd och metoder för? Är du redan nätverkad i samhället – och nu vill du aktivera nätverken till att främja förändringen?

Utmärkt. Då är Sitra Lab rätt för dig. 

Försök och ett främjande av försökskultur är en väsentlig – och traditionell – del av hela Sitras verksamhet. Cirka 46 % av Sitras projektfinansiering riktas mot försök och pilotprojekt.

Försökens värde ligger i att samhällelig verksamhet och lösningar kan testas, undersökas och förbättras. Attityder och tankemodeller har en viktig roll i detta.

Fyra Sitra Lab-förändringsprogram

Sitra Lab främjar skapandet av ett hållbart samhälle med hjälp av gemensamt lärande och sociala innovationer.

I de tre tidigare Sitra Lab-programmen har man:

Programmets teman skräddarsys efter Sitras strategi. Under den pågående strategiperioden (2020) gäller förändringsprogrammets nya teman demokrati, en rättvis dataekonomi samt klimat- och naturlösningar.

Temat för 2022 års ansökningar är nya sätt att påverka.

Skapa förändring effektivt

Även om man inom förändringsprogrammet skapar en systemisk förändring på ett allmänt plan, så ökar och stärker programmet förändringsförmågan också hos individerna.

Programmets genomslag ligger på två plan.

Försöksportföljer. Deltagarnas egna utvecklingsprojekt och enskilda försök skapar genomslagsfrämjande och distribuerbara försöksportföljer när de förenas.

En skalbar modell för modeller. I ett bredare perspektiv identifierar programmet ett större förändringsfenomen, vars lösningar bildar en skalbar ”modell för modeller”. 

Om ett enskilt försök riskerar att bli utan större genomslag, har en modell för modeller en verklig förändringskraft i förhållande till svåra, komplicerade utmaningar.

Tänkande och tillvägagångssätt

Vi tror inte att ett enskilt tankesätt eller en metod skulle räcka till för att lösa framtidens svåra problem.

Så här utvecklas du som förändringsskapare

Ett av förändringsprogrammets mål är att öka deltagarnas interna motivation och nyfikenhet – båda egenskaperna är nödvändiga för att individen ska kunna möjliggöra en förändring.

Under Sitra Lab:

Sitra Lab använder professionell facilitering som baserar sig på flera års erfarenhet och som ger utrymme för deltagarens eget tänkande att utvecklas. Du är i en psykologiskt trygg miljö där man tänker, experimenterar och lär sig tillsammans.

Vår interaktion baserar sig på gemensamt lärande och ett samhällsövergripande tillvägagångssätt – dock så att vi håller det praktiska och målen klara i minnet.

Förändringsprogram

Läs mer om förändringsprogrammet på respektive utbildnings sida.

Gå med i Facebook-gruppen

KONTAKTA OSS

Modigt bara!

Vad handlar det om?