Sitra Lab är en plats för alla som vill lösa elaka problem och vara med och bygga den samhälleliga förändringen.

 

AKTUELLT

VAD HANDLAR DET OM?

Sitra Lab tar itu med ett av problemen i vårt samhälle åt gången. Referensramen för problemen är FN:s mål för hållbar utveckling, alltså Agenda2030, och Sitras vision om hållbar välfärd.

Framför de stora målen behövs ett omfattande sektoröverskridande samarbete, en djup expertis om samhälleliga frågor och gediget metodologiskt kunnande.

Sitra Lab sammanför de olika aktörerna som skapar den samhälleliga ändringen för att skapa en gemensam insikt i problemen och för att genomföra verksamhetsmodeller som löser dem samt för att inleda konkreta utvecklingsprogram. För att stärka den samhälleliga konsekvensen söker vi efter aktiv dialog mellan finansieringen och de aktörer som har sin utgångspunkt i gemenskaperna.

Sitra Lab strävar inte efter att utveckla en lösning för det samhälleliga problem vi står inför, utan vill skapa möjligheter för att allt fler kan delta och vara de som bygger den samhälleliga förändringen. Målet är att skapa en ny kultur för att lösa elaka problem: om det finns olösta problem har vi ännu inte byggt upp framtiden.

Principerna för Sitra Lab är:

  1. Lärande: Sitra Lab hjälper deltagarna utveckla nya färdigheter, formella och även mer informella strukturer som stöder genomförandet av den samhälleliga ändringen.
  2. Utgångspunkt i gemenskapen: Sitra Lab skapar en plats där experter från olika branscher lär sig av varandra, bekantar sig med de bästa internationella exemplen och tillsammans bygger upp lösningar som baserar sig på praktiken.
  3. Nära praktiken: Sitra Lab har teman som är aktuella samhälleliga problem som upplevs brådskande och som ger långvariga följder om de inte löses.

Sitra Lab är en del av Sitras samhälleliga utbildning

Sitra Lab är en fortsättning på Sitras långa arbete som genomförare av den samhälleliga utbildningen. Sitra Labs föregångare var Livskraft-forumen 2011–2015 där deltagare från samhällets alla sektorer träffades för att skissa upp utmaningar samt för att inleda praktiska försök för att katalysera lösningar.

Sitra Lab hämtar inte bara från Livskraft-forumen utan har även nytta av Sitras erfarenhet som metodikutvecklare, färdigheter som har ackumulerats bland annat utmaningstävlingen Ratkaisu 100 och Rondpaus-diskussionerna. Sitra Lab har tagit som sin uppgift att allt vidare sprida metodikkunskaperna till nytta för hela samhället.

KONTAKTA OSS

Vad handlar det om?