Gå direkt till innehållet

Sitra Lab är en plats för alla som vill lösa elaka problem och vara med och bygga den samhälleliga förändringen. Den första Sitra Lab inleds våren 2019.

 

AKTUELLT

VAD HANDLAR DET OM?

Sitra Lab tar itu med ett av problemen i vårt samhälle åt gången. Referensramen för problemen är FN:s mål för hållbar utveckling, alltså Agenda2030, och Sitras vision om hållbar välfärd.

Framför de stora målen behövs ett omfattande sektoröverskridande samarbete, en djup expertis om samhälleliga frågor och gediget metodologiskt kunnande.

Sitra Lab sammanför de olika aktörerna som skapar den samhälleliga ändringen för att skapa en gemensam insikt i problemen och för att genomföra verksamhetsmodeller som löser dem samt för att inleda konkreta utvecklingsprogram. För att stärka den samhälleliga konsekvensen söker vi efter aktiv dialog mellan finansieringen och de aktörer som har sin utgångspunkt i gemenskaperna.

Sitra Lab strävar inte efter att utveckla en lösning för det samhälleliga problem vi står inför, utan vill skapa möjligheter för att allt fler kan delta och vara de som bygger den samhälleliga förändringen. Målet är att skapa en ny kultur för att lösa elaka problem: om det finns olösta problem har vi ännu inte byggt upp framtiden.

Principerna för Sitra Lab är:

  1. Lärande: Sitra Lab hjälper deltagarna utveckla nya färdigheter, formella och även mer informella strukturer som stöder genomförandet av den samhälleliga ändringen.
  2. Utgångspunkt i gemenskapen: Sitra Lab skapar en plats där experter från olika branscher lär sig av varandra, bekantar sig med de bästa internationella exemplen och tillsammans bygger upp lösningar som baserar sig på praktiken.
  3. Nära praktiken: Sitra Lab har teman som är aktuella samhälleliga problem som upplevs brådskande och som ger långvariga följder om de inte löses.

Sitra Lab är en del av Sitras samhälleliga utbildning

Sitra Lab är en fortsättning på Sitras långa arbete som genomförare av den samhälleliga utbildningen. Sitra Labs föregångare var Livskraft-forumen 2011–2015 där deltagare från samhällets alla sektorer träffades för att skissa upp utmaningar samt för att inleda praktiska försök för att katalysera lösningar.

Sitra Lab hämtar inte bara från Livskraft-forumen utan har även nytta av Sitras erfarenhet som metodikutvecklare, färdigheter som har ackumulerats bland annat utmaningstävlingen Ratkaisu 100 och Rondpaus-diskussionerna. Sitra Lab har tagit som sin uppgift att allt vidare sprida metodikkunskaperna till nytta för hela samhället.

KOM MED!

Sitra Lab: Ojämlikhet bland barn och unga
inleds våren 2019.

 

GÅ MED I FACEBOOK-GRUPPEN!

 

Den första Sitra Lab som inleds våren 2019 fokuserar på ett av välfärdssamhällets mest elaka problem, ojämlikheten.

Den nordiska välfärdsstaten baserar sig på jämlikhet, jämställdhet, rättvishet och demokratins ideal. Med hjälp av dessa har vi skapat mycket gott och vi kan även bygga upp framtiden på idealen.

Mest effekt för framtiden är att fokusera på barnen och deras möjligheter och förutsättningarna för deras välfärd. Detta börjar vi undersöka på Sitra Lab som inleds i april.

Vad sker och hur kan jag delta?

Vi väljer ut 25–30 personer till Sitra Lab. Av deltagargruppen sammanställer vi en grupp där deltagarna har olika synvinklar och organisationsbakgrunder, mångsidiga expertisformer samt genomföringskunnanden som kompletterar varandra.

Vi meddelar alla sökanden den 8 april 2019. Sitra Labs första möte sker den 26 april 2019.

 

Sitra Lab 2019

Så här går det till.
26.4.
RIKTNING
Orientering för de deltagare som väljs med.

Sitra Labs första möte för de deltagare som väljs ut till Sitra Lab. Vilket problem inom temat är egentligen ett sådant som vi ensamma eller tillsammans ska fatta tag i? Deltagarna presenterar sina bakgrund, projekt och synvinklar.

 

14.-16.5.
MISSION
Mot det går vi tillsammans.

Vad är brådskande nu? Vad kan vi greppa tillsammans? Vad har mest betydelse för mig och vår organisation? Att skissa upp den gemensamma missionen.

 Den 14.5. börjar vi efter kl. 16:00.

 

4.6.
PROBLEM
Vi tittar närmare på det.

Hurdan gemensam bild får vi av problemet? Var ska vi ingripa för att få till stånd den största positiva förändringen? Vi sammanför de som bygger den samhälleliga förändringen (det är du!) samt forskare, sakkunniga och finansiärer som arbetar kring temat. Vi tittar även riktigt nära på ojämlikheten bland barn och unga.

 

11.-14.6.
EKSKURSION
Hur gör andra?

Med vilka sätt och metoder löser man problemet utomlands? Hur kan vi hjälpa individerna och gemenskaperna att lösa problemet?

 

28.-29.8.
GÄRNINGAR
Stöd för dem!

Hurdana utvecklingsprogram eller innovationsprocesser fattar tag vid missionens utmaning? Vilka gärningar inleder Labbet och vilken hjälp behöver de i fortsättningen? Till vilka större diskussioner kopplas projekten?

 

31.10.
FORTSÄTTNING

Och sedan? Vad sätter igång, vad stod kvar? Hur fortsätter samarbetet?

 

KONTAKTA OSS

Vad handlar det om?