Framtiden skapas tillsammans.
I Sitra Lab testas och utvecklas praktiska lösningar
för samhällelig förändring.

Aktuellt

Just nu.

Lohkoketjut ja ihmisiä kuvassa
nyheter

Vi blev inspirerade av dessa web 3.0-försök: virtuell kultur, idrott och hållbar matkonsumtion

Vad är det frågan om?

Sitra Lab är ett program som för samman aktörer som skapar samhällelig
förändring och stöder genomförandet av deras effektfulla experiment.

I programmet lär vi oss tillsammans utifrån praktiska experiment. Experimenten är konkreta till sin karaktär och utförs i vardagliga verksamhetsmiljöer.

Årligen startas två till fyra program som pågår i tre till åtta månader. Programmets ämnen grundar sig på Sitras strategi.

Alla som deltar i Sitra Lab får tillämpa världsledande kunskap och god praxis som stöd för sitt experiment. De som arbetar med en samhällelig utmaning lär sig från varandras experiment och expertis. Det är något som faktiskt stärker deltagarnas förmåga att skapa förändring.

Nätverken som skapas runt experimenten stöder förändringens start, genomförande och spridning. Experimentens effektivitet bedöms och deras lärdomar delas för att utnyttjas på ett mer omfattande sätt.

Lösningarna som uppstått i Sitra Lab delas för användning i det finländska samhället.

Vem kan delta?

Sitra Lab är ett program som för samman aktörer som skapar samhällelig förändring och stöder genomförandet av deras effektfulla experiment.

I programmet lär vi oss tillsammans utifrån praktiska experiment. Experimenten är konkreta till sin karaktär och utförs i vardagliga verksamhetsmiljöer.

Årligen startas två till fyra program som pågår i tre till åtta månader. Programmets ämnen grundar sig på Sitras strategi.

Alla som deltar i Sitra Lab får tillämpa världsledande kunskap och god praxis som stöd för sitt experiment. De som arbetar med en samhällelig utmaning lär sig från varandras experiment och expertis. Det är något som faktiskt stärker deltagarnas förmåga att skapa förändring.

Nätverken som skapas runt experimenten stöder förändringens start, genomförande och spridning. Experimentens effektivitet bedöms och deras lärdomar delas för att utnyttjas på ett mer omfattande sätt.

Lösningarna som uppstått i Sitra Lab delas för användning i det finländska samhället.

Hur arbetar vi?

I Sitra Lab möter aktörer i det finländska samhället varandra för att förstå, lära sig och innovera tillsammans. Sitra Lab är multidisciplinär – att experimenten sträcker sig till olika branscher och verksamhetsmiljöer utmanar djärvt rådande praxis och utvecklar förtroende mellan olika aktörer.

Sitra Lab-programmens effektivitet bedöms på tre olika nivåer. Följande tas i beaktande:

Effektiviteten av Sitra Labs program och experiment bedöms med olika metoder både under och efter programmen. Utvärderingsexperterna ger programmet konstruktiv respons under programmet och gör en efterhandsutvärdering ungefär sex månader efter att programmet avslutats.

Open Lab

You need to accept marketing-cookies to watch this video

Open cookie settings

Sitra Lab tillämpar världsledande forskning och god praxis i sina program. Via Open Lab presenteras programmets lärdomar och nyttor med intressanta föreläsningar till en stor publik.

Open Lab växer och utvecklas under 2023.

Du kan bekanta dig med det nuvarande programutbudet via följande expertintervjuer som publicerats på Sitras YouTube-kanal.

Tidigare Sitra Labs

kuvituskuva
projekt

Sitra Lab 2: Lösningar från naturen

projekt

Sitra Lab 3: Trånga passager i demokratin

Beställ Sitra Lab-nyhetsbrevet

Om du är intresserad av experiment kan du enkelt hänga med genom att beställa nyhetsbrevet (på finska).

Kontakta oss

Modigt bara!

personer
Jonna Heliskoski
Ledande Expert, Sitra
Jaakko Porokuokka
personer
Jaakko Porokuokka
Expert, Sitra
personer
Lisbeth Strömberg
Projektkoordinator, Sitra
personer
Anna-Leena Mansikkala
Projektassistent
personer
Kirsi Hanhisalo
Ledande Expert, Sitra

Vad handlar det om?