Rättvis dataekonomi

Vi bygger upp en människoorienterad och rättvis dataekonomi som baserar sig på en europeisk värdegrund. Användning av data skapar välfärd och konkurrenskraft, och hjälper oss också att utveckla samhället. Rättvisa innebär att individernas, företagens och samhällets intressen är i balans.

Aktuellt

publikationer

Konkurrenskraft genom data (sammanfattning)

nyheter

Företag använder data för att bli konkurrenskraftiga – Sitras nya handbok beskriver hur ekosystem kan starta ny datadriven affärsverksamhet

Kooste

Här är de – 24 intressanta dataekonomiska lösningar från Finland

publikationer

Tio prioriteringar för Europeiska unionen för att säkerställa europeiskt ledarskap inom dataekonomin (sammanfattning)

nyheter

Europa måste höja insatserna för att trygga sin konkurrenskraft – Sitra sammanställer förslag åt EU för att stärka dataekonomin

nyheter

Dessa insiktsfulla datadrivna lösningar kan medföra framgång för Finland

Frågor och svar

Europeiska unionen vill bli av med spökbilar – kan Finland bli en föregångare inom bilåtervinning med en ny digital plattform?

Resultaten av vårt arbete

Sitra påskyndade utvecklingen av hälsobranschen i Europa – en hälsovård av hög kvalitet skapas av data som används till nytta

Sammanställning

Acceleratorerna inom hälsovården finns i samarbetsnätverken, där data används enligt rättvisa spelregler

artiklar

Enklare att följa upp dataekonomins utveckling – vi sammanställde ett verktyg för att granska indikatorerna

publikationer

Framtidsutsikterna för teknologisk utveckling inom dataområden (sammanfattning)

artiklar

Bättre produkter och tjänster samt ny kompetens – Så här har datadelningsnätverk gynnats av samarbetet

nyheter

Förtroende finns men affärskompetens saknas – data har satt fart på samarbetsnätverkens gemensamma innovationsverksamhet, avslöjar en ny enkät

Sammanställning

Nya metoder kan underlätta läkemedelsprövningar, men det finns fortfarande problem

Sammanställning

Digitala hälsoapplikationer gör vardagen smidigare, men besparingarna skapas med en fördröjning

nyheter

Finland på första plats inom utnyttjandet av digitaliseringen

Vad handlar det om?

Mängden data i världen ökar explosionsartat. Det skapar nya möjligheter att förnya ekonomier och samhällen. Med hjälp av data kan vi producera bättre tjänster och mer välfärd än förut. Vi måste också ha förmåga att utnyttja data om vi vill lösa hållbarhetskrisen.

Vår digitala vardag skapar data, och förädlingen av data till information kräver resurser och kompetens av företagen. Samtidigt är det möjligt att skapa helt nya lösningar, och företagen kan öka sin konkurrenskraft med datakompetens. Datakompetens behövs på många ställen: olika delområden inom offentlig förvaltning, företagsvärlden, lagstiftning, näringsverksamhet, medier och industri.

Ett samhälle och en ekonomi som utnyttjar data måste åtnjuta ett starkt medborgarförtroende för att kunna fungera. I vår digitala tid är individens rätt till sina egna data en grundläggande rättighet.

Vi har inte råd att förspilla tid när vi ska hoppa med i dataekonomins svängar och bygga upp en framtid för dataekonomin. Europa hänger efter, och nu måste vi komma i kapp. De internationella ledstjärnorna inom dataekonomi är USA och Kina.

När vi i Europa övergår till ett databaserat samhälle bygger vi det på en europeisk värdegrund och gör det på ett människoorienterat och rättvist sätt. Målet är att skapa teknik som fungerar för människan, en rättvis och konkurrenskraftig ekonomi samt ett öppet, demokratiskt samhälle som åtnjuter medborgarnas förtroende.

Vi vill att Finland ska bli en internationell föregångare för en hållbar och rättvis dataekonomi. Finland betraktas redan som en global föregångare inom utnyttjandet av hälsodata på grund av vår höga kompetens inom teknik och hälsa, en företagsvänlig verksamhetsmiljö och omfattande datareserver.

Vad gör vi?

Vi arbetar för att främja förändringar i ekonomiska strukturer, såsom inom regleringen och spelreglerna, och utbildar beslutsfattarna inom dataekonomi. Vi påverkar åtgärder som är viktiga med tanke på Finlands konkurrenskraft: vi för samman beslutsfattare, forskare, medborgarorganisationer och pionjärföretag från olika länder.

Vi förnyar datamarknaden så att den blir rättvis och hållbar genom att utveckla de operativa modellerna inom rättvis dataekonomi. Vi skapar insikter om vad förtroende verkligen betyder, då organisationer delar data för gemensamt bruk med överenskomna villkor. Vi utvecklar praktiska redskap för företag som är verksamma inom datamarknaden så att de kan utnyttja data och samanvändningen av dem. Vi samarbetar med finländska och europeiska innovationsekosystem.

Vi bygger en grund för framtidens framgångsrika digitala tjänster i enlighet med EU:s digitala strategi. Vi är med om att skapa en inre marknad för data.

Vi förstärker individernas möjligheter att påverka användningen av data och digitala tjänster. Vi utvecklar finländarnas digitala läskunnighet. Vi vill att den ska bli i toppklass på global nivå.

De europeiska länderna och storföretagen har slagit samman sina krafter för att minska sitt beroende av internationella teknikjättar. De har inlett det sameuropeiska projektet Gaia-X, vars syfte är att bygga upp gemensamma spelregler i enlighet med den europeiska värdegrunden. Projektet utvecklar också operativa modeller för dataekosystem som öppet delar data. Vi koordinerar Finlands Gaia-X-hubb.

Webbevenemanget Datatalouden tilannehuone (på finska) ordnas en gång i månaden och presenterar praktiska frågor och lösningar i anslutning till dataekonomin.

Vi förbereder projektet Hälsa genom data, där vi bygger framtidens hållbara välfärd och stärker användningen av social och hälsodata i Finland och Europa tillsammans med branschens aktörer. Vi kommer också att koordineera EU:s TEHDAS2-projekt för att underlätta en säker användning av hälsodata. Projektet ska inledas i maj 2024.

Just nu förbereder vi nya initiativ som ska stödja utvecklingen av dataekonomi.

Vad har man fått till stånd?

Vi har konkretiserat vad som behövs i praktiken för att skapa en rättvis dataekonomi och hur man bygger upp förtroende i den digitala tidsåldern. Vårt projekt IHAN utvecklade under åren 2018–2021 nya operativa modeller, koncept och redskap och testade deras användbarhet med hjälp av piloter.

Vi öppnade en testbädd för projektet år 2020. De redskap som vi skapat kring testbädden har gjort det möjligt att bygga en nätverkande dataekonomi och påskyndat dataekonomins utveckling. Vi har också tagit fram en regelbok för rättvis dataekonomi.

Genom våra försök har vi hjälpt företag att skapa ny affärsverksamhet med hjälp av data och ökat företagens kompetens att tillämpa sin verksamhet i tiden efter pandemin. Utöver pilotprojektet producerade vi ett omfattande utbildningsmaterial för att förstärka kompetenserna.

Vi har utrett individernas förtroende för en digital vardag. Vi skapade ett webbtest för användare av digitala tjänster. Testet hjälper användarna förstå sitt eget beteende på webben och hjälper dem styra det. Vi gjorde också en digital kartläggning som utredde hur individuella data förmedlas mellan olika tjänster på webben. Kartläggningen utfördes med frivilliga testpersoner.

Vi har tagit fram många rapporter och utredningar om dataekonomi för att stödja beslutsfattandet på nationell och EU-nivå. Vi skriver ställningstaganden och utlåtanden för strategier, initiativ och lagstiftningsprojekt på både nationell och EU-nivå.

Vårt samarbete med beslutsfattare och myndigheter, såsom ministerier och EU-kommissionen, har varit viktigt när det gällt att ta hänsyn till detta nya delområde inom ekonomi och politik.

Vi påskyndade en trygg användning av hälsodata i samarbete med offentliga och privata aktörer i vårt projekt Hälsodata 2030 2021–2023. Dessutom koordinerade vi samarbetsprojektet TEHDAS som finansierades av EU:s hälsoprogram. Det långsiktiga arbetet med hälsodata gav Sitra att fortsatt uppdrag i EU:s TEHDAS2-projekt.

Projekt

ämnen

Hälsa genom data

ämnen

Vägkarta för dataekonomi

ämnen

Konkurrenskraft genom data

ämnen

Gaia-X Finland

Hankkeet

Utredningen Digital makt

Hankkeet

projekt

Datastrategi 2.0-utredning

projekt

Utvecklingsläget för ekosystem och nätverk för datadelning

PROJEKT

Utnyttjande av hälsodata inom FUI-verksamheten

ANSÖKAN

De mest intressanta lösningarna inom dataekonomi

Maapallo joka koostuu nollista ja ykkösistä, varpuja sen ympärillä, metsämaaston päällä. Vieressä hyppäävä ihminen, sieni ja robotti, joka sanoo "Terv...!"
PROJEKTHELHET

Planetär hälsa

Hankkeet

EU-reglering öppnar möjligheter inom dataekonomi

ANSÖKAN

Ansökan för lösningar: Ta kontroll över energiförbrukningen med hjälp av data 

PROJEKT

Beredning av decentraliserade läkemedelsundersökningar

PROJEKT

Dataekonomins verktyg i ekosystem inom hälsovårdssektorn

ANSÖKAN

Ansökan till pilotprojekt: Tillämpningsobjekten för datadelning

PROJEKT

Programmet Tillväxt genom data

PROJEKT

Pilotprojekt: Försök med digitala terapier

PROJEKT

Samarbetsprojektet TEHDAS

Avslutat projekt

Text Hälsodata 2030 på kartan över Europa
ämnen

Hälsodata 2030

PROJEKT

Samarbetsprojektet TEHDAS

ämnen

IHAN-projekt

Publikationer

publikationer

Konkurrenskraft genom data (sammanfattning)

publikationer

Tio prioriteringar för Europeiska unionen för att säkerställa europeiskt ledarskap inom dataekonomin (sammanfattning)

publikationer

Framtidsutsikterna för teknologisk utveckling inom dataområden (sammanfattning)

publikationer

Vi och jordklotet (sammanfattning)

publikationer

Mot en heltäckande datahantering i EU (sammanfattning)

publikationer

Planetär hälsa (sammanfattning)

publikationer

Är den europeiska hälsounionen redo för 2000-talets utmaningar? (sammanfattning)

publikationer

Bättre hälsa för Europa genom att dela data (sammanfattning)

publikationer

Planetär hälsa som mål (sammanfattning)

publikationer

Utredning om förutsättningarna och flaskhalsar för läkemedelsprövning och villigheten till dem i HUS och dess välfärdsområden samt i ÅUCS (sammanfattning)

publikationer

Kraft från data för social- och hälsovårdssystemet (sammanfattning)

publikationer

6+1 rekommendationer åt Finland

publikationer

Finlands vision på tillväxt och konkurrenskraft inom hälso- och sjukvården 2030 (sammanfattning)

publikationer

Regelbok för rättvis ekonomi (sammanfattning)

publikationer

Digitala terapier (sammanfattning)

publikationer

Hur kan digitala terapier hjälpa Europa? (sammanfattning)

Kontakta oss

personer
Kristo Lehtonen
Direktör, Rättvis dataekonomi
personer
Anna Pulli
Assistent, Rättvis dataekonomi
personer
Jyri Arponen
Direktör, industri och innovation
personer
Anssi Komulainen
Projektledare, Gaia-X Finland
personer
Laura Halenius
Projektledare, Vägkarta för en rättvis dataekonomi
personer
Markus Kalliola
Projektledare, Hälsodata 2030
personer
Reijo Aarnio
Senior Advisor, Rättvis dataekonomi
personer
Tapani Piha
personer
Juhapekka Ristola
Senior Advisor, Vägkarta för en rättvis dataekonomi
personer
Marja Pirttivaara
Ledande Expert, Rättvis dataekonomi
personer
Marja Illi
Ledande Expert, Rättvis dataekonomi
personer
Johanna Kippo
Expert, Kommunikation och samarbetsrelationer