FUNDERAR DU ÖVER DITT DIGITALA BETEENDE?

Du borde. På nätet finns det en enorm mängd information om dina rörelser. Gå till Digiprofiltestet och testa hurudan digital typ du är.

Har du redan tagit reda på din egen digitala profil? Bra!

Vi har samlat ihop de viktigaste tipsen och svaren på de svåraste frågorna. Du kan också se olika alternativ för digitala profiler och kolla de rätta svaren på frågor om din kännedom i dataekonomi.

Digi kartläggning

Sitras utredning av det digitala spåret hur individuella data förmedlades mellan digitala tjänster.

Vad handlar det om?

När en person använder olika digitala tjänster och anordningar lämnar han eller hon ett spår efter sig, dvs. data. Det är dock svårt för en individ att uppfatta flödet av sina personliga data i digitala tjänster.

Få en inblick i dataekonomin genom följande kort video:

Vad gör vi?

Med sex testpersoner har Sitra tagit reda på vilka data om oss som samlas då vi använder digitala tjänster och hur vår data används. Preliminära resultaten (på finska, publiceras på svenska i februari) för den fortsatta digitala utredningen publicerades den 28.1.2020 på Sitras evenemang Var är min data? Medborgarens digitala spår som ordnades på den internationella dataskyddsdagen, och som kan ses även som videoinspelning (delvis på finska och delvis på engelska).

Vi skapade ett digiprofiltest för att kunna hjälpa dig att bli medveten om ditt eget digitala beteende samt om dina möjligheter att påverka användningen av den data som samlas in om dig.

Testet för den digitala profilen har tagits fram som en del av Sitras projekt IHAN – Rättvis dataekonomi. Målet med projektet är att återupprätta förtroendet för digitala tjänster. En rättvis dataekonomi ger konsumenterna större möjligheter att bestämma vem som samlar in information om dem. Konsumenterna får också större möjligheter att bestämma när, på vilket sätt och i vilka syften denna information används. I praktiken syns detta i form av nya tjänster som produceras på ett transparent sätt och som en bättre digital vardag.

Vem medverkar?

Vi gjorde upp frågorna till det digitala profiltestet i samarbete med specialister på digitalt beteende och dataekonomi. I detta arbete hade vi Uleåborgs universitet och Copenhagen University of Technology som samarbetspartner.

I arbetet med att utforma frågorna till testet medverkade Sitras experter, Uleåborgs universitet, Copenhagen University of Technology, TIEKE Utvecklingscentralen för Informationssamhället, TEK Tekniikan Akateemiset och MyData Global. För testets tekniska och visuella utförande ansvarar Frantic Oy.

Kontakt oss

Vad handlar det om?