Sitra som placerare

Sitras framtidsarbete finansieras med avkastning från placeringverksamheten. Ansvarsfullhet är en väsentlig del av Sitras verksamhet, även när det gäller placeringar.

Aktuellt

Placeringar

Sitras placeringar Q3/2023

nyheter

Sitra gick med i ett investerarkollektiv som sporrar företag att tänka på miljömål

Placeringar

Sitras placeringar Q2/2023

Placeringar

Sitras placeringar Q1/2023

nyheter

Sitras år 2022: Vi finansierade hundra försök och erbjöd verktyg för att förnya Finland

Placeringar

Sitras placeringar Q4/2022

Placeringar

Sitras placeringar Q3/2022

Placeringar

Sitras placeringar Q2/2022

Maapallo ja kolme euron kolikkoa.
publikationer

Ansvarsfull placeringsverksamhet i Sitra 2021

Placeringar

Sitras placeringar Q1/2022

nyheter

Sitras verksamhetsberättelse 2021: Tre framtidsteman och dussintals försök i hela landet

nyheter

Sitra donerar 66 miljoner euro till universiteten

Placeringar

Sitras placeringar Q3/2021

Placeringar

Sitras placeringar Q2/2021

Kuvituskuva, jossa poika, maapallo ja sateenkaari
nyheter

Sitras år 2020: året för megatrender, coronapandemi och strategiska riktlinjer

Placeringar

Sitras placeringar Q1/2021

Vad handlar det om?

Sitra fick en gång i tiden ett grundkapital av Finlands Bank och riksdagen, totalt cirka 84 miljoner euro. Grundkapitalet har bildat grunden för Sitras nuvarande placeringsverksamhet, med vars avkastning Sitras framtidsarbete finansieras.

I slutet av 2023 var marknadsvärdet på alla Sitras placeringstillgångar 965 miljoner euro.

Figur. Investeringar per tillgångstyp i slutet av 2023

Avkastningen på placeringarna var under året 5,7 procent och real avkastningen 2,1 procent när man tar i beaktande inflationen. Den genomsnittliga avkastningen under fem år var 8,4 procent och real avkastningen 5,0 procent.

Det långsiktiga avkastningsmålet för Sitras placeringsportfölj är 3 procent realt per år.

Placeringskapitalet är i huvudsak placerat i fonder. Sitra fattar allokeringsbesluten, men fonderna beslutar själva om enskilda placeringsobjekt inom ramen för sina stadgar.

Nya placeringar i portföljföretag har inte gjorts efter 2014. Vid årsskiftet fanns fem portföljföretag kvar i Sitras placeringsportfölj.

Ansvarsfullhet i placeringsverksamheten

Vi placerar Sitras tillgångar på ett ansvarfullt sätt som eftersträvar avkastning. Ansvarsfulla placeringar innebär att man vid alla placeringsbeslut utöver avkastningen och riskerna även beaktar faktorer i anslutning till miljön, det sociala ansvaret och en god förvaltningssed.

Vi följer principerna för ansvarsfulla investeringar (PRI, Principles for Responsible Investment ) som stöds av FN. Sitra är också medlem i FINSIF (på finska) – Finland´s Sustainable Investment Forum ry som främjar ansvarsfulla investeringar.

Sitra undertecknade PRI 2015 och åtog sig att anta följande åtgärder:

Vid definieringen av hur ansvarsfulla våra placeringsobjekt är beaktas den nationella lagstiftningen samt FN:s internationella Global Compact-principer som styr företagsverksamheten och samhället. Global Compact innehåller 10 principer som gäller miljö, korruption, mänskliga rättigheter och arbetskraft.

Vi förutsätter att våra kapitalförvaltare aktivt följer upp företagens ESG-ärenden som en del av placeringsverksamheten. Minimikravet är att kapitalförvaltaren har undertecknat PRI eller att den har en policy för ansvarsfull placeringsverksamhet.

Vi har förbundit oss till att kontinuerligt utveckla ansvarsfull placeringspraxis.

KONTAKTA OSS

personer
Sami Tuhkanen
Placeringsdirektör
personer
Juuso Janhonen
Portföljförvaltare, Venture Capital
personer
Anne Ristola
Portföljförvaltare, Private Equity placeringar
personer
Tiina Smolander
Portföljförvaltare, Placeringar
personer
Emilia El Hattab
Analytiker, Placeringar
personer
Taru Keltanen
Expert, Kommunikation och samarbetsrelationer

Vad handlar det om?