Publicerad 01.03.2020

Tillgänglighet

Alla har rätt att delta i arbetet med att skapa framtiden. Därför utvecklar vi som bäst Sitras webbplats så att den blir mer tillgänglig, lättare att läsa och enklare att förstå.

Föreskrifter om tillgänglighet finns i lagen om tillhandahållande av digitala tjänster och i EU:s tillgänglighetsdirektiv. Kraven i dem gäller alla offentliga organisationers digitala tjänster. Kraven gäller Sitras webbplats sitra.fi, de innehåll som vi publicerar där och Sitras övriga digitala tjänster.

Just nu är våra webbplatser till stor del tillgängliga, men vi vidareutvecklar särskilt de bifogade filernas tillgänglighet, gör det lättare att navigera på sidorna och fäster ännu mer uppmärksamhet på det språk och den terminologi som vi använder. Som stöd i arbetet med att utveckla vår webbplats använder vi följande utvärderingar, tester och enkäter som gällt Sitras webbplats:

  • Utvärdering av tillgängligheten som gjorts av Synskadades förbund och Annanpura Oy,
  • tillgänglighetsanalys som gjorts av Mediaosakeyhtiö Frantic,
  • tillgänglighetstester som gjorts med verktyget Siteimprove,
  • användarenkät om användarvänligheten av Sitras webbplats.

Beskrivning av tillgängligheten publiceras snart

Du kan redan ge respons på tillgängligheten av vår webbplats per e-post till adressen sitra@sitra.fi.

Vi publicerar en tillgänglighetsbeskrivning på denna sida senast 23.9.2020. I beskrivningen berättar vi mer om tillgängligheten av vår webbplats. Vi berättar också hur du kan lämna en tillgänglighetsbegäran om du anser att webbplatsens innehåll till någon del inte uppfyller kraven på tillgänglighet.

Läs mer om tillgänglighet på webbplatsen om ämnet som administreras av Regionförvaltningsverket (AVI). På webbplatsen finns en heltäckande beskrivning av tillgänglighetskraven.

Kontakta oss