Publicerad 22.09.2020

Tillgänglighetsutredning

Det är upp till alla att skapa framtiden. Vi tar hänsyn till tillgänglighet och användarvänlighet i Sitras digitala tjänster. Sitras medarbetare strävar efter att använda ett så tydligt språk som möjligt i sitt arbete. Vi förutsätter också att alla våra samarbetspartner tar hänsyn till tillgängligheten.

Tillgängligheten regleras av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster samt EU:s tillgänglighetsdirektiv. Kraven i den gäller alla offentliga organisationers digitala tjänster. Detta tillgänglighetsutlåtande gäller Sitras webbplats www.sitra.fi och det innehåll vi publicerat där. Vi publicerade tillgänglighetsutredningen den 22.9.2020 och webbplatsen www.sitra.fi den 1.3.2017.

Vi utbildar kontinuerligt Sitras medarbetare och våra samarbetspartner om begripligt språkbruk, användarvänlighet och tillgänglighet. Under 2020 har vi förnyat och kommer att förnya vår webbplats så att den blir ännu mer tillgänglig.

Tillgänglighet på Sitras webbplats

För närvarande uppfyller vår webbplats till stor del tillgänglighetskraven.

Bifogade filer

Vi har strävat efter att publicera alla bilagor som publicerats efter 23.9.2018 i enlighet med tillgänglighetskraven. Sommaren 2020 har vi också korrigerat i synnerhet pdf-filer så att de blir ännu tillgängligare. Om du påtalar brister i tillgängligheten av bifogade filer, vänligen kontakta oss och fyll i responsformulären nedan.

Innehåll som inte omfattas av lagstiftningen

På webbplatsen finns också innehåll som inte omfattas av lagstiftningen och som inte till alla delar är tillgängligt. Dessa omfattar följande:

  • video- och ljudupptagningar som publicerats före 23.9.2020,
  • bifogade filer som publicerats före 23.9.2018,
  • direkta videosändningar som inte förvaras över 14 dygn efter att de publicerats,
  • nätinnehåll som arkiverats före 23.9.2019,
  • innehåll som publicerats av användare eller andra utomstående aktörer i tjänsten och som inte produceras, finansieras eller övervakas av Sitra.

Tillgänglighetsutvärdering

I utvärderingen och förbättringen av tillgängligheten på vår webbplats har vi dragit nytta av följande utvärderingar, tester och enkäter som gjorts på Sitras webbplats:

  • Tillgänglighetsutvärdering gjord av Synskadades förbunds Annanpura Oy 17.9.2019 och 17.12.2020
  • Tillgänglighetsanalys gjord av Mediaosakeyhtiö Frantic hösten 2019,
  • Kontinuerliga tillgänglighetstester med verktyget Siteimprove sedan 1.1.2020,
  • Besökarenkät på Sitras webbplats om webbplatsens användarvänlighet 1/2020.

Respons och kontaktuppgifter

Vi vill ständigt förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du har ett utvecklingsförslag eller om du har upptäckt en brist i tillgängligheten på vår webbplats, vänligen fyll i responsformulären nedan. Vi kommer att försöka svara så snart som möjligt och senast inom 14 dagar.

Om du upptäcker brister i tillgängligheten på Sitras webbplats ska du först kontakta oss, det vill säga till webbplatsens administratör. Om du inte är nöjd med det svar du fått eller om du inte får något svar alls på två veckor kan du anmäla det till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På Regionförvaltningsverket i Södra Finlands webbplats anges det i detalj hur man kan göra en anmälan och hur ärendet behandlas.

Kontaktuppgifter till Regionförvaltningsverket i Södra Finland:

Läs mer om tillgänglighet på Regionförvaltningsverkets webbplats, där tillgänglighetskraven beskrivs på ett heltäckande sätt.

Responsformulär