Gå direkt till innehållet

MEGATRENDER

Sitras trendlista visar på en tolkning av de globala förändringsfenomenen – megatrenderna.

Megatrender 2017

2017 vill vi till Finlands hundraårsjubileums ära lyfta fram viktiga megatrender för den nordiska modellen, som handlar om arbete och utkomst, demokrati och delaktighet samt tillväxt och framsteg. Samtliga dessa är teman som utgör kärnan i just den nordiska modellens framtid.

Aktuellt

Material

VAD HANDLAR DET OM?

När man funderar på framtiden måste man kunna skissera upp helheter. Långsamt fortskridande, omfattande trender bör hållas i minnet.

Megatrender är långvariga, omfattande företeelser som förändras långsamt, ofta kopplade till varandra och som inte ändras på ett ögonblick.

I Sitras megatrender lyfter vi fram dessa företeelser och tillhörande framtidsdiskussioner och vägar som är viktiga för Finland. Syftet med arbetet är att skapa ett underlag och ett verktyg som gör det lättare att förstå diskussionerna om de synliga förändringarna i världen, särskilt sett ur Finlands synvinkel.

Megatrender 2017

2017 vill vi till Finlands hundraårsjubileums ära lyfta fram viktiga megatrender för den nordiska modellen, som handlar om arbete och utkomst, demokrati och delaktighet samt tillväxt och framsteg. Samtliga dessa är teman som utgör kärnan i just den nordiska modellens framtid.

  1. Mysteriet arbete och utkomst
  2. Den representativa demokratin har tappat sugen
  3. Ekonomi vid ett vägskäl

2016 hade vi ekologisk hållbarhet, den snabba tekniska utvecklingen, det osäkra världspolitiska läget och det ömsesidiga beroendet på vår lista över megatrender. Dessa megatrender är globala megatrender och fortfarande högst aktuella. Trenderna år 2016 kan du läsa om här.

Trendernas historia

Sitras trendlista har publicerats varje år sedan 2011. Som stöd för listan har vi genom åren publicerat ett flertal Power Point-presentationer, videor, kortspel och bakgrundspromemorior, bara för att nämna några exempel. Den senaste trendlistan har hittills haft över 220 000 tittare.

Eftersom förändringsfenomen i verkligheten är komplicerade och beroende av varandra, finns det naturligtvis skillnader i synsätt. Vår trendlista syftar inte till att lägga fram en enda sanning utan den är vår egen tolkning av de trender som vi tror redan nu påverkar det finländska samhällets framtid.

Sitras lista över megatrender är ingen akademisk framtidsforskning utan en samling visioner, framtidsdiskussioner och aspekter i lättfattligt och användbart format. En viktig del i arbetet med megatrenderna har varit att samla fenomen från de områden som Sitras experter arbetar inom. Dessa perspektiv har fått ett särskilt djup i och med att vi använt oss av framtidsrapporter som bygger på megatrender, internationell och nationell statistik, akademisk forskning, nyhetsartiklar och expertutlåtanden, arbetet inom det nationella förutsägelse samt lodat i framtidsdiskussioner som förts på olika håll.

Och sedan?

Vi hoppas att granskningen av megatrender ska vara till nytta och glädje för beslutsfattare, journalister, studerande, elever och alla som intresserar sig för framtiden. Sitras trendlista är ett utmärkt verktyg och diskussionsunderlag när man granskar förändringar i omvärlden, till exempel vid strategiarbeten, och står till fritt förfogande för alla.

KONTAKTA OSS

Vad handlar det om?