MEGATRENDER

Sitras trendlista visar på en tolkning av de globala förändringsfenomenen – megatrenderna.

Megatrender 2020

Hur ser 2020-talet ut? Vilka utvecklingsprocesser påverkar vår framtid starkast och vilka slags spänningar finns det mellan olika megatrender? Översikten Sitras Megatrender 2020 skapar en helhetsbild av vilka frågor vi borde koncentrera oss på under de kommande åren.

Aktuellt

Material

VAD HANDLAR DET OM?

När man funderar på framtiden måste man kunna skissera upp helheter. Långsamt fortskridande, omfattande trender bör hållas i minnet.

Megatrender är långvariga, omfattande företeelser som förändras långsamt, ofta kopplade till varandra och som inte ändras på ett ögonblick.

I Sitras megatrender lyfter vi fram dessa företeelser och tillhörande framtidsdiskussioner och vägar som är viktiga för Finland. Syftet med arbetet är att skapa ett underlag och ett verktyg som gör det lättare att förstå diskussionerna om de synliga förändringarna i världen, särskilt sett ur Finlands synvinkel.

Megatrender 2020

Översikten Sitras Megatrender 2020 skapar en helhetsbild av vilka frågor vi borde koncentrera oss på under de kommande åren.

Ofta ser man dem ske på global nivå och man tror ofta att utvecklingen kommer att fortsätta i samma riktning. I uppdateringen av Sitras Megatrender 2020 lyfter vi fram fem utvecklingsprocesser samt spänningar och kopplingar mellan dem:

1) Den ekologiska rekonstruktionen är brådskande

2) Nätverksmakten blir starkare

3) Befolkningen blir äldre och allt mer heterogen

4) Ekonomin söker riktning

5) Teknologin kopplas till allting.

Megatrender 2017 & 2016

2017 lyftade vi till Finlands hundraårsjubileums ära fram viktiga megatrender för den nordiska modellen, som handlar om arbete och utkomst, demokrati och delaktighet samt tillväxt och framsteg. Samtliga dessa är teman som utgör kärnan i just den nordiska modellens framtid.  Trenderna år 2017 kan du läsa om här. 2016 hade vi ekologisk hållbarhet, den snabba tekniska utvecklingen, det osäkra världspolitiska läget och det ömsesidiga beroendet på vår lista över megatrender. Trenderna år 2016 kan du läsa om här.

Trendernas historia

Sitras trendlista har publicerats varje år sedan 2011. Som stöd för listan har vi genom åren publicerat ett flertal Power Point-presentationer, videor, kortspel och bakgrundspromemorior, bara för att nämna några exempel. Den senaste trendlistan har hittills haft över 220 000 tittare.

Eftersom förändringsfenomen i verkligheten är komplicerade och beroende av varandra, finns det naturligtvis skillnader i synsätt. Vår trendlista syftar inte till att lägga fram en enda sanning utan den är vår egen tolkning av de trender som vi tror redan nu påverkar det finländska samhällets framtid.

Sitras lista över megatrender är ingen akademisk framtidsforskning utan en samling visioner, framtidsdiskussioner och aspekter i lättfattligt och användbart format. En viktig del i arbetet med megatrenderna har varit att samla fenomen från de områden som Sitras experter arbetar inom. Dessa perspektiv har fått ett särskilt djup i och med att vi använt oss av framtidsrapporter som bygger på megatrender, internationell och nationell statistik, akademisk forskning, nyhetsartiklar och expertutlåtanden, arbetet inom det nationella förutsägelse samt lodat i framtidsdiskussioner som förts på olika håll.

Och sedan?

Vi hoppas att granskningen av megatrender ska vara till nytta och glädje för beslutsfattare, journalister, studerande, elever och alla som intresserar sig för framtiden. Sitras trendlista är ett utmärkt verktyg och diskussionsunderlag när man granskar förändringar i omvärlden, till exempel vid strategiarbeten, och står till fritt förfogande för alla.

KONTAKTA OSS

Vad handlar det om?