MEGATRENDER

Sitras trendöversikt presenterar en tolkning av riktningar för globala förändringsfenomen – megatrender.

Uppdatering av Megatrender 2023: förståelse i en tid av överraskningar

Vad har redan förändrats, hur kopplas de aktuella förändringarna till varandra och vad kan man påverka? Översikten Megatrender 2023 ger en övergripande bild av utvecklingsriktningar som beskriver omfattande utvecklingsförlopp och lyfter fram aktuella, framträdande företeelser. Genom megatrender kan man förstå förändringar som sker i detta ögonblick och fundera över vilken slags framtid vi själva vill vara med om att skapa.

Megatrender 2023:

  1. Naturens bärkraft håller på att falla sönder
  2. Utmaningar som gäller välbefinnande ökar
  3. Kampen om demokratin intensifieras
  4. Konkurrensen om den digitala makten hårdnar 
  5. Grunden för ekonomin börjar spricka 

Aktuellt

nyheter

Megatrender 2023: Vi kan inte förbise dessa utvecklingsprocesser

Material

Text Megatrender 2023
nyheter

Megatrender 2023 finns nu även på engelska och svenska

Megatrender 2023
publikationer

Megatrender 2023

Hand och megatrendkort
publikationer

Megatrendkorten 2023

Verktyg

Lär dig trenden

Verktyg

Förutsägelsens djurpark

Verktyg

Framtidstriangeln

Tidigare trendöversikter

Megatrendkort och hand
publikationer

Megatrendkort 2020

Megatrender bildspel
Plock

Megatrender 2020 -bildspel

Kuvituskuva, jossa numerot 2020, kilpikonna, käsi sekä liekkejä.
nyheter

Här är de:
20-talets viktigaste utvecklingsprocesser

megatrendien uutiskuva
artiklar

Vad är megatrender?

megatrendien kokonaiskuva
artiklar

Helhetsbild av megatrender

Ecological reconstruction is a matter of urgency
artiklar

MEGATREND 1: Det är bråttom med en ekologisk rekonstruktion

The population is ageing and diversifying
artiklar

MEGATREND 2: Befolkningen blir äldre och allt mer heterogen

Relational power is strengthening
artiklar

MEGATREND 3: Nätverksmakten blir starkare

Technology is becoming embedded in everything
artiklar

MEGATREND 4: Teknologin kopplas till allting

The economy is seeking direction
artiklar

MEGATREND 5: Det ekonomiska systemet söker sin riktning

megatrends around the world
artiklar

Megatrender ute i världen

En kvinnna
artiklar

Användning av megatrender

artiklar

Metatrender bakom megatrenderna

En mixer och megatrender
artiklar

Hur gjordes Megatrender 2020-uppdateringen?

publikationer

Megatrendkort

Gör det bästa av megatrenderna:

Megatrender kan inte användas till att förutsäga framtiden, men trendlistan utgör ett verktyg och en diskussionsgrund när man studerar förändringar till exempel då beslut fattas, som stöd för lärande, i samband med strategiarbete eller till exempel då man ger en ram för en nyhetsartikel. Alla har nytta av att studera megatrender, eftersom framtiden tillhör alla.

Som stöd för att utnyttja megatrender erbjuds till exempel megatrendkort samt olika slags arbetsunderlag.

Då man diskuterar framtiden ska man kunna uppfatta helheter. Därför ska man komma ihåg stora trender som utvecklas långsamt.

Megatrender beskriver långvariga, stora företeelser som förändras långsamt, ofta är kopplade ihop och som inte förändras i ett ögonblick.

Sitras megatrendöversikt lyfter fram dessa fenomen ur Finlands perspektiv. Det är klokt att studera megatrender tillsammans, eftersom de inte är isolerade företeelser, utan påverkar varandra. Syftet med Megatrendöversikterna är att erbjuda en helhetsbild av utvecklingstrender som påverkar vår framtid och därigenom möjliggöra olika slags framtidsreflektioner och -diskussioner samt påverkan av olika framtider.

Megatrender 2023:

Megatrender 2023 beskriver en övergripande bild av förändringar genom fem teman som är naturen, människor, makt, teknik och ekonomi.

Översikten för 2023 fokuserar åter på helhetsbilden av framtidens utvecklingsgångar ur Finlands perspektiv. Utredningen har som syfte att skapa förståelse i en tid av förändringar: vad har redan förändrats, hur kopplas de aktuella förändringarna till varandra och vad kan man påverka? Översikten beskriver även olika möjliga framtider, eftersom även om utmaningarna är stora är även en annorlunda, hoppfull framtid möjlig.

Megatrender 2023:

  1. Naturens bärkraft håller på att falla sönder
  2. Utmaningar som gäller välbefinnande ökar
  3. Kampen om demokratin intensifieras
  4. Konkurrensen om den digitala makten hårdnar 
  5. Grunden för ekonomin börjar spricka 

Tidigare trendöversikter

På tröskeln inför ett nytt decennium i januari 2020 uppdaterades helhetsbilden av listan över megatrender ur Finlands perspektiv, och fokuserade också på spänningar mellan olika trender. Översikten fokuserade på det brådskande behovet av en ekologisk rekonstruktion och därtill knutna megatrender som gäller starkare nätverksmakt, den åldrande och allt mer heterogena befolkningen, att teknik blir en del av allt samt att det ekonomiska systemet söker sin riktning. Du kan läsa mer om megatrenderna för 2020 här: https://www.sitra.fi/sv/nyheter/har-ar-de-20-talets-viktigaste-utvecklingsprocesser/

I trendöversikten för 2017 lyftes det hundraåriga Finlands jubileumsår till ära fram megatrender som är betydande för den nordiska modellen och som handlade om arbete och försörjning, demokrati och delaktighet samt tillväxt och framsteg. Du kan läsa mer om megatrenderna för 2017 här: https://www.sitra.fi/sv/nyheter/sitras-megatrender-2017-handlar-om-en-brytningstid-arbetet-demokratins-sonderfall-och-den-ekonomiska-krisen/

Listan över megatrender för 2016 behandlade ekologisk hållbarhet, den snabba tekniska utvecklingen och den osäkra världspolitiska situationen och ömsesidigt beroende.

Sitras trendarbete

Sitras trendöversikt har getts ut sedan 2011. Vid sidan av den skriftliga översikten har man under årens lopp även producerat bildspel, videor, trendkort, verktygslådor, bakgrundspromemorior – och listan bara fortsätter. 

Sitras megatrendöversikt utgår från flera källor och är alltid en sorts tolkning av framtidens utvecklingsriktningar. Syftet är att sammanställa visioner, framtidsrapporter, framtidsdiskussioner och perspektiv i ett lättbegripligt och användbart format. I megatrendarbetet utnyttjas även kompetensen hos Sitras experter, internationell och nationell statistik, akademisk forskning, nyhetsartiklar och expertutlåtanden samt det nationella framsynsnätverkets arbete. 

KONTAKTA OSS

personer
Mikko Dufva
Ledande Expert, Förutse
personer
Anna Solovjew-Wartiovaara
Ledande Expert, Kommunikation och samarbetsrelationer

Vad handlar det om?