archived
Beräknad läsningstid 4 min
Detta inlägg har arkiverats och kan innehålla inaktuellt information

Sitras megatrender 2017 handlar om en brytningstid för arbetet, demokratins sönderfall och den ekonomiska krisen

Vår populära lista över megatrender får återigen en fortsättning i och med det rejäla megatrendpaket som publiceras idag. Årets översikt över de stora framtida utvecklingsriktningarna lyfter särskilt fram trender som påverkar de nordiska länderna.

Författare

Heli Nissinen

Ledande Expert, Kommunikation och samarbetsrelationer

Publicerad

På Sitras lista med megatrender tittar vi in i framtiden via tre trender:

  1. Mysteriet arbete och utkomst
  2. Den representativa demokratin har tappat sugen
  3. Ekonomi vid ett vägskäl

You need to accept statistics-cookies to display content from Slideshare

Open cookie settings

Megatrender 2017 from Sitra the Finnish Innovation Fund

I vår trendlista som publiceras varje år vill vi till Finlands hundraårsjubileums ära lyfta fram megatrender som är betydelsefulla för den nordiska modellen. Arbete och utkomst, krisen för demokratin och den ekonomiska krisen är teman som enligt våra analyser står i centrum för just den nordiska modellens framtid.

Vår trendöversikt i år skiljer sig från de tidigare genom att den ger två eller fler utvecklingsvägar för varje trend.

I förändringen av arbetet är det möjligt att det finns gott om arbete och att lönearbetet räcker till alla. En annan möjlighet är att det endast finns arbete för ett fåtal och att ännu färre drar nytta av resultaten av det. Demokratin kan blomma upp på nytt om medborgarna deltar på ett öppet och interaktivt sätt och drar nytta av tekniken. I ett mörkare scenario koncentreras makten till allt färre och oroligheterna tilltar. När det gäller den ekonomiska utvecklingen är det viktigaste att fundera över vad vi i slutändan i första hand strävar efter, ekonomisk tillväxt eller välfärd?

”Hur framtiden blir beror till stor del på i vilken riktning vi vill föra den. Därför skulle vi i år, vilja lyfta fram olika utvecklingsvägar”, sa Elina Kiiski Kataja, ledande expert i forutsägelse på Sitra.

Varför är det viktigt med prognoser om framtiden?

”När man funderar på framtiden måste man kunna skissera upp helheter. Långsamt fortskridande, omfattande trender bör hållas i minnet.”, påminner Sitras överombudsman Mikko Kosonen.

Megatrender är långvariga, omfattande företeelser som förändras långsamt, ofta är kopplade till varandra och som inte ändras på ett ögonblick. I Sitras megatrender lyfter man fram dessa företeelser samt framtidsdiskussioner och vägar som är viktiga för Finland.

”Syftet med arbetet är att skapa ett underlag och ett verktyg som gör det lättare att förstå diskussionerna om de synliga förändringarna i världen, särskilt sett ur Finlands synvinkel”, fortsätter Kiiski Kataja.

Vi har blickat in i framtiden sedan 2011

Sitras trendlista har publicerats varje år sedan 2011. Som stöd för listan har vi genom åren publicerat ett flertal Power Point-presentationer, videor, kortspel, bakgrundspromemorior, bara för att nämna några exempel. Den senaste trendlistan har hittills haft närmare 250 000 tittare. Årets trendarbete är kopplat till Sitras visionsprojekt Seuraava erä, inom vilket det har producerats gott om intressant prognosmaterial om ämnena för årets trender.

Eftersom förändringsfenomen i verkligheten är komplicerade och beroende av varandra, finns det naturligtvis skillnader i synsätt på innehållet i trenderna. Vår trendlista syftar inte till att lägga fram en enda sanning utan den är vår egen tolkning av de trender som vi tror redan nu påverkar det finländska samhällets framtid. Sitras lista över megatrender är ingen akademisk framtidsforskning utan en samling visioner, framtidsdiskussioner och aspekter i lättfattligt och användbart format.

Vi hoppas att granskningen av megatrender ska vara till nytta och glädje för beslutsfattare, journalister, studerande, elever och alla som intresserar sig för framtiden. Sitras trendlista är ett utmärkt verktyg och diskussionsunderlag när man granskar förändringar i omvärlden, till exempel vid strategiarbeten, och står till fritt förfogande för alla.

2016 hade vi ekologisk hållbarhet, den snabba tekniska utvecklingen, det osäkra världspolitiska läget och det ömsesidiga beroendet på vår lista över megatrender. Dessa megatrender är globala megatrender och fortfarande högst aktuella. Trenderna år 2016 kan du läsa om här.

Material

Ta trendmaterialet i besiktning här:
https://www.sitra.fi/sv/ämnen/megatrender

 

Vad handlar det om?