Tatu Leinonen

Expert, Klimat- och naturlösningar, Sitra
Kuva: Miikka Pirinen
Kuva: Miikka Pirinen

Tatu Leinonen arbetar som expert på Sitra för nyckelområdet Klimatlösningar, som erbjuder information för att stödja en klimatpolitik enligt Paris klimatavtal både i Finland och internationellt.

Vad?

Tidigare har Tatu arbetat med kommunikation på Sitra. Dessutom har han erfarenhet som rådgivare inom företagsledning samt av forskning och banksektorn.

Tatu är ekonomie magister i ekonomisk vetenskap med examen från Aalto-universitetet och han är intresserad av kopplingarna mellan miljö, samhälle och ekonomi.

Va?

På fritiden kopplar Tatu av med musik och genom att skaka loss på dansgolvet.

Tatu anser att vi behöver en gemensam syn på vilken framtid vi vill ha samt ännu mer samarbete över de traditionella sektorsgränserna för att lösa de stora problemen i vår tid.

Från denna författare

Läst den än?