personer

Tatu Leinonen

Expert, Natur och ekonomi

Tatu Leinonen arbetar som expert på Sitra i projektet Natur och ekonomi. Projektet identifierar och analyserar lösningar för att hejda klimatförändringen och naturförlusten, som även ger välbefinnande för Finland.

Vad?

Tidigare har Tatu arbetat med kommunikation på Sitra. Dessutom har han erfarenhet som rådgivare inom företagsledning samt av forskning och banksektorn.

Tatu är ekonomie magister i ekonomisk vetenskap med examen från Aalto-universitetet och han är intresserad av kopplingarna mellan miljö, samhälle och ekonomi.

Va?

På fritiden kopplar Tatu av med musik och genom att skaka loss på dansgolvet.

Tatu anser att vi behöver en gemensam syn på vilken framtid vi vill ha samt ännu mer samarbete över de traditionella sektorsgränserna för att lösa de stora problemen i vår tid.