SVAGA SIGNALER

Om man stirrar sig blind på megatrender, kan det hända att man missar de förändringar som håller på att hända. Därför erbjuder Sitra verktyg för att identifiera svaga signaler och för att vidga framtidsvyerna.

Identifiera signalerna

Svaga signaler är förstadier till förändringar som kan bli betydande i framtiden.

Tolkningarna ger material som berikar framtidsfunderingar – de är inte de enda möjligheterna och är inte definitiva. Läs mer om tolkningarna och signalerna nedan!

Svaga signaler
nyheter

Svaga signaler för oss till en annorlunda framtid

artiklar

Vad är en svag signal?

artiklar

Vad är en människa?

Aktuellt

Svaga signaler
nyheter

Svaga signaler för oss till en annorlunda framtid

artiklar

Vad är en svag signal?

artiklar

Vad är en människa?

artiklar

Vem bestämmer i framtiden och hur?

artiklar

Vad tänker kommande generationer om tiden vi lever i nu?

artiklar

Hur gör vi saker i framtiden?

artiklar

Hur kan teknologi användas på fel sätt?

artiklar

Borde världen vara ett planeringsprojekt?

artiklar

Tips på hur svaga signaler kan utnyttjas

MATERIAL

Börja använda det!

publikationer

Megatrendkort

Verktyg

Svaga signaler

Vad handlar det om?

När världen förändras är det viktigt att alla samhällsaktörer följer med den utveckling som eventuellt kommer i framtiden. Sitras förutsägelsearbete har gjort analyser av megatrender i samhället redan sedan 2011. När man identifierar tydliga utvecklingsinriktningar som är aktuella just nu – trender och megatrender – avtecknar sig samtidigt ett antagande om att någon slags framtid redan är i sikte och att man nu ska fokusera på att bereda sig på kommande förändringar.

Granskning av trender och beredskap inför framtiden kan kompletteras med en analys av svaga signaler. En svag signal är ett förstadium till en förändring eller ett tecken på något som kan komma att bli betydande i framtiden. Med hjälp av dem kan vi utmana antaganden som har gjorts om framtiden, vidga framtidsvyerna och också göra framtiden mer konkret med hjälp av exempel.

Vad gör vi?

Sitras signalarbete presenterar överraskande riktningar som inte är uppenbara men möjliga och som utvecklingen kan ta i i framtiden. Målet med arbetet är att ta fram antaganden om framtiden, utmana uppfattningar om framtiden och vidga utbudet av möjliga framtidsscenarier – och att erbjuda verktyg för att utnyttja svaga signaler. Svaga signaler kompletterar Sitras megatrender och visionsarbete.

Under 2018 har signaler samlats in genom att följa med media, workshoppar, bloggar och twitterkonton med förutsägelseinriktning och genom att samla in tidigare signaler. Signalerna som samlats in genom arbetet kan man se här.

Sedan signalerna samlats in har de kategoriserats och tolkats vid expertworkshoppar och vid det nationella förutsägelsenätverkets evenemang Foresight Monday. I tolkningen har målet varit att gå djupare in på vad en enskild signal eller en samling signaler kan innebära ur olika perspektiv – och samtidigt har man tagit fram olika signalkluster som väcker tankar och vidgar framtidsvyerna och eventuella konsekvenser av dem. När signalerna och ämnena valts ut har man tänkt på att de ska vara mångsidiga. Urvalet klarar inte av att ge en heltäckande beskrivning av alla eventuella svaga signaler.

Artiklar som presenterar tolkning av signaler, bloggar som ger en bakgrund till ämnet och annat material finns på den här sidan. I början av 2019 publicerar vi en utredning om tolkning av signaler och av frågor som har visat sig vara nyttiga.

Kontakta oss

Fråga, berätta, kommentera!

personer
Mikko Dufva
Ledande Expert, Förutse
personer
Christopher Rowley
personer
Katri Vataja
personer
Anna Solovjew-Wartiovaara
Ledande Expert, Kommunikation och samarbetsrelationer

Vad handlar det om?