UTBILDNING I EKONOMISK POLITIK

Hur bör ekonomisk politik ledas så att allt räcker till även för kommande generationer? Utbildning i hållbar ekonomisk politik uppmuntrar till nytt ledarskap.

VAD HANDLAR DET OM?

Den ekonomiska samhällsdebatten fokuserar för närvarande särskilt på utmaningarna med en ekonomisk hållbarhet, euroområdets framtid och skuldsättningen inom den offentliga ekonomin. Dagens samhällsproblem är emellertid så komplexa och systematiska till sin natur att de inte kan lösas på ett hållbart sätt enbart utifrån den ekonomiska aspekten. För att framtiden ska kunna byggas upp på en fast grund bör ekonomin producera välfärd inom gränserna för vad jorden håller.

Sitras ledarskapsutbildning i hållbar ekonomisk politik förenar specialvillkoren för välfärden i vardagen, de ekonomiska realiteterna och jordens bärkraft till ett underlag för långsiktigt beslutsfattande, utveckling och nytt ledarskap som krävs i vår komplicerade värld.

Vad gör vi?

Vi anordnar två ledarskapskurser i hållbar ekonomiska politiken för beslutsfattare i olika branscher två gånger per år.

På kurserna lär deltagarna sig hur ekonomiska politiken i Finland leds och hur man kan främja en hållbar utveckling med finanspolitiska medel. Utbildningen grundar sig på delad sakkunskap och lärande tillsammans. Kärnan i utbildningen utgörs av en övning som simulerar strategiskt, politiskt beslutsfattande, där uppdragsgivaren är de barn som föds idag. Hurdana beslut säkerställer att dessa barn får njuta av en social, hållbar välfärd när de fyller 18 år på 2030-talet?

Utbildningen drar fördel av de bästa operativa modellerna från Sitras tidigare, populära kurser i ekonomisk politik. Varje kurs består av orientering i ämnet, tre alternativa halvdagsutflykter och två utbildningsperioder på vardera tre dagar. Grejen med utbildningen är att gruppen av deltagare är så mångsidig och flerstämmig som möjligt.

Hur kan man gå med?

Med den här blanketten kan du anmäla ditt intresse att delta i en kurs eller föreslå någon annan deltagare. Till varje kurs kallas ca 30 deltagare från olika sektorer i samhället.

Vad är på gång?

Den 16. kursen slutade i januari 2022. Den nästa kursen startar i April 2022.

Vad har man fått till stånd?

Den första kursen startade i maj 2013 och hittills har ca 500 beslutsfattare genomgått utbildningen. Mer information från kursmatrikeln (på finska).

KONTAKTA OSS

personer
Kalle Nieminen
Direktör, Framsyn och utbildning
personer
Mervi Porevuo
personer
Katri Rantala
Utbildningskoordinator
personer
Lea Kurki
Expert, Kommunikation och samarbetsrelationer

Vad handlar det om?