Cirkulär ekonomi

Lösningar i den cirkulära ekonomin behövs för att bevara den biologiska mångfalden och för att lösa klimatkrisen. Hjälp oss skapa en snabb och rättvis omställning till ett samhälle där vi behåller värdet av det vi producerar, genom smartare design och tjänster som möter våra behov utan att vi behöver äga alla våra saker.

Aktuellt

Kollaasimainen kuvituskuva. Vasemmalla öljypumput pienten rahakasojen äärellä ovat tulossa. Keskellä Brysselin ikoni, Manneken Pis -patsas, pissaa liekkien päälle. Oikealla isoja rahakasoja WCEF-logon ja maapallon edessä.
nyheter

FN:s resurspanel inleder ett samarbete med världsforumet för cirkulär ekonomi WCEF

several famous buildings and monuments from Brussels assembled above the WCEF2024 logo
nyheter

WCEF2024, World Circular Economy Forum, 15-18 april i Bryssel, uppmanar till handling

nyheter

WCEF2023 sammanfattning är här!

publikationer

WCEF2023 Summary Report

Kiertotalouden kiinnostavimmat 2.1
artiklar

41 intressanta cirkulärekonomiska företag i Finland

blogg

Revolutionen och WCEF

artiklar

Fem anledningar varför företag bör sätta vetenskapligt baserade naturmål

nyheter

Cirkulär ekonomi förändrar redan nu arbetet och arbetslivet – ny kompetens bygger på den nuvarande

Tv screen showing the WCEF2023 logo
Plock

WCEF2023 webbsidan är här!

publikationer

WCEF2022 sammanfattande rapport

nyheter

Sök till utställare på World Circular Economy Forum 2023

World Circular Economy Forum 2023
nyheter

World Circular Economy Forum återvänder till Finland i maj 2023

Landscape with hills, buildings, animals, balloons, circles and the text "Inspiring circular economy solutions and the map of the world with Africa in the middle
nyheter

Hämta motivation från Afrikas innovativa cirkulära lösningar

Kommentar

10 anledningar att spara energi just nu

nyheter

Nu är det dags att skruva ner energiförbrukningen

Map of the world with Africa in focus, word Programme and the WEF2022 logo.
Plock

Programmet för WCEF2022 har publicerats och online-registreringen har börjat

Famous monuments from Brussels in green colour along with the WCEF2024 logo
evenemang

WCEF2024 i Bryssel

Brysseli, Belgia, måndag – torsdag, 15.4 – 18.4
evenemang

World Circular Economy Forum 2023

Helsinki, tisdag – fredag, 30.5 – 2.6
WCEF 2021 Kanada
evenemang

World Circular Economy Forum 2021

måndag – onsdag, 13.9 – 15.9
WCEF plus Climate
evenemang

WCEF+Climate

torsdag – fredag, 15.4 – 16.4
evenemang

WCEFonline program

tisdag – onsdag, 29.9 – 30.9
Foto av mobiltelefonen med Climate Aid på screen.
evenemang

Climate Aid Finland konsert

Helsinki, lördag, 23.11
Kuvassa taustalla maisema Madridista ja etualalalla kännykkä, jonka ruudulla ilmastokokouksen tunnus.
evenemang

Sitra följer FN:s klimatförhandlingar i Madrid

Madrid, måndag – onsdag, 2.12 – 13.11
evenemang

World Circular Economy Forum 2019

Helsinki, måndag – onsdag, 3.6 – 5.6
evenemang

Internationellt forum för cirkulär ekonomi WCEF2017

Helsingfors, måndag – onsdag, 5.6 – 7.6
live watch recording
evenemang

Lansering av rapporten Nordic Green to Scale i Norge

onsdag, 14.12
evenemang

Debat og lancering af Nordiske løsninger på globale udfordringer i København

tisdag, 21.2
evenemang

Nordiska klimatlösningar som kan inspirera världen

torsdag, 26.1

Vad handlar det om?

Hållbarhetskrisen har visat oss vägen: vi kan inte längre få ekonomin att växa och välfärden att öka genom att slösa med naturresurser och genom att alltid bara tillverka och äga nya varor. Nu behövs smartare operativa modeller för ekonomin, som inte leder till att konsumtionen upphör utan som tar en mer hållbar form.

De gamla framgångsrika metoderna är inte längre effektiva. Vi gör klokt i att vara bland de första som övergår till en rättvis och konkurrenskraftig cirkulär ekonomi Cirkulär ekonomi Ekonomisk modell där man inte ständigt producerar mer saker, utan konsumtionen bygger på att använda tjänster: dela, hyra och återvinna istället för att äga. Materialen förstörs inte i slutändan, utan de blir hela tiden till nya produkter. Öppna termsidan Cirkulär ekonomi
: vi använder, skapar och drar själva ekonomisk nytta av tjänster som grundar sig på att dela, hyra och återvinna.

Hela världen står inför samma förändring och den framtida riktningen fastställs i dag. Nu behövs – varken mer eller mindre än – en reform av världsekonomin. Finland kan vara ett större land än vad det är genom att ge plats åt föregångarlösningar inom cirkulär ekonomi överallt i världen.

Vad gör vi?

Vi fortsätter Sitras internationellt prisbelönta arbete inom cirkulär ekonomi. Nu är vårt mål att påskynda övergången till en rättvis och konkurrenskraftig cirkulär ekonomi. Vi tillhandahåller information, verktyg och lösningar för att genomföra denna övergång som en del av återuppbyggnaden efter coronakrisen i Finland och Europa.

Vi ökar förståelsen för digitaliseringens positiva och negativa miljökonsekvenser och förmedlar information för beslutsfattandet. Vi visar hurdana digitala lösningar som främjar cirkulär ekonomi.

Vi påskyndar utvecklingen och internationaliseringen av finländska företags och det finländska näringslivets lösningar för cirkulär ekonomi. Vi skapar verktyg som företagen kan utnyttja för att utveckla affärsmodeller för cirkulär ekonomi. Vi utreder också hur affärsverksamheten i framtiden kan grunda sig på att dela i stället för att äga.

Det räcker inte att vara verksam inom Finlands gränser. Vi påskyndar den globala övergången till en rättvis cirkulär ekonomi tillsammans med finländska aktörer och internationella organisationer.

Vem är med?

Det handlar om en grundläggande förändring av hur samhället fungerar. Förutom att återvinningen effektiveras finns det mycket som måste bli ansvarsfullt: produktionen av återvinningsbara råvaror, hela handelskedjan och konsumtionen. Därför utvecklar vi den cirkulära ekonomin tillsammans med olika aktörer i samhället, till exempel med näringslivet, förvaltningen och organisationerna.

Finland är känt som föregångare inom cirkulär ekonomi. Lyckade lösningar inom cirkulär ekonomi som fungerar i Finland kan inte få till stånd en förändring om de inte sprids till andra länder. Finlands och EU:s handels- och utvecklingspolitik samt aktörer som är verksamma i utvecklingsländer, till exempel utvecklingsbanker, är viktiga hävstänger för att påskynda den globala övergången till en rättvis cirkulär ekonomi.

Vad har man fått till stånd?

År 2016 utarbetades under Sitras ledning världens första nationella vägkarta för cirkulär ekonomi. Vägkartan, som uppdaterades 2019, visar Finlands väg mot cirkulär ekonomi fram till 2025. Den huvudsakliga uppmärksamheten fästes på förvaltningens roll som möjliggörare, på möten mellan olika aktörer i samhället och på samarbete mellan företag.

Vid övergången till ett kolneutralt samhälle behövs kompetens inom cirkulär ekonomi i alla sektorer i samhället och på alla arbetsplatser. Åren 2017–2020 har vi finansierat utvecklingen av utbildning i cirkulär ekonomi på olika utbildningsnivåer i Finland med nästan fyra miljoner euro.

Enligt vår utredning kan den cirkulära ekonomin öka värdet på vårt lands ekonomi med minst tre miljarder euro per år fram till 2030. Från och med 2013 har vi utvecklat praktiska verktyg för företag och industrin så att de kan göra sin affärsverksamhet kolneutral.

World Circular Economy Forum, som ordnades första gången i juni 2017, är vårt viktigaste internationella evenemang inom cirkulär ekonomi och ett skyltfönster utåt för den finländska kompetensen inom cirkulär ekonomi. Senare har WCEF ordnats 2018 i Yokohama i Japan och 2019 i Helsingfors. År 2020 ordnades evenemanget WCEFonline på nätet. Huvudforumet WCEF2021 ordnades i Toronto i Kanada i september och dessförinnan ordnades ett mindre WCEF+Climate-evenemang i Holland i april. WCEF2022 ordnades för första gången i Afrika, i Kigali, Rwanda. I år återvänder WCEF2023 till Helsinki.

Sitra valdes till världens ledande aktör inom cirkulär ekonomi i offentliga sektorn i tävlingen The Circulars Awards som ordnades i samband med Världens ekonomiforum 2018.

Projekt

projekt

Finlands vägkarta för cirkulär ekonomi 2016–2025

World Circular Economy Forum WCEF
projekt

World Circular Economy Forum WCEF

projekt

Den cirkulära ekonomins regionala vägkarta

projekt

Teknologiindustrin kan nå expansion genom cirkulär ekonomi

projekt

Kompetens- och utbildningscentret för industriell symbios till Kemi-Torneå

projekt

Den byggda miljöns sprint för cirkulär ekonomi

projekt

De mest intressanta företagen inom cirkulär ekonomi 2.1.

Avslutat projekt

2015-2019

projekt

Undervisning i cirkulär ekonomi till alla utbildningsstadier

projekt

Acceleratorn för cirkulär ekonomi LOOP Ventures

projekt

Kommunernas mest intressanta gärningar inom cirkulär ekonomi

projekt

Åkrar som kolsänkor: pilotförsöket Carbon Action

projekt

Foodhub

projekt

Näringen i urin

projekt

Urban Farm Lab

projekt

Mobilitetstjänster i norra Finland får fart genom samarbete

projekt

Den cirkulära ekonomin inom idrotten

projekt

Syntetisk biologi främjar cirkulär ekonomi

projekt

Cirkulär ekonomi av trä

projekt

Offentliga och privata mobilitetstjänster serverade på samma fat

projekt

Offentliga anskaffningar är accelerator för cirkulär ekonomi

projekt

Ekonomiska styrmedel i en cirkulär ekonomi

PROJEKT

Farmidata

projekt

Dags att dela Gemensamt bord, den samhällsförankrade hjälpmodellen för mat

projekt

SERRA – Råvaror från el- och elektronikskrot

projekt

Framtidens batteriekosystem

WCEF 2021 Kanada
evenemang

World Circular Economy Forum 2021

måndag – onsdag, 13.9 – 15.9
WCEF plus Climate
evenemang

WCEF+Climate

torsdag – fredag, 15.4 – 16.4
evenemang

WCEFonline program

tisdag – onsdag, 29.9 – 30.9
projekt

World Circular Economy Forum 2019

evenemang

Internationellt forum för cirkulär ekonomi WCEF2017

Helsingfors, måndag – onsdag, 5.6 – 7.6
live watch recording

Kontakta oss

personer
Kari Herlevi
Projektledare, Global samverkan, Hållbarhetslösningar
personer
Antti Lehtinen
Expert, Kommunikation och samarbetsrelationer
personer
Tim Forslund
Expert, Natur och ekonomi
personer
Riku Sinervo
Expert, Natur och ekonomi
personer
Eero Jalava
Ledande Expert, Global samverkan, Hållbarhetslösningar
personer
Lotta Toivonen
Expert, Biodiversitet och vardag
personer
Laura Järvinen
Ledande Expert, Biodiversitet och vardag

Vad handlar det om?