Undervisning i cirkulär ekonomi till alla utbildningsstadier

För att ett cirkulärekonomiskt samhälle ska uppstå krävs ny slags kunskap, samarbete mellan silos, utveckling av verksamhetsmiljön och en förändring av allas attityder och tillvägagångssätt. När vår nya framtid skapas spelar proffs, experter och beslutsfattare en avgörande roll, både nuvarande och framtida. Utbildningen har en central inverkan på skapandet av experter.

PROJEKT

{{predefined_filters.main.label}}
{{predefined_filters.secondary.label}}
Läser in Redo

VAD HANDLAR DET OM?

Vi vill utmana hela utbildningsfältet att fundera på vilken sorts värld vi vill skapa – vad är det nya normala? Utbildar vi framtidens experter eller enbart nutidens överlevare? Experter på cirkulär ekonomi behövs inom varje bransch. Vi behöver proffs som har utbildats i livscykeltänkande och i vidsträckt samarbete och som förstår att den ekonomiska tillväxten inom den cirkulära ekonomin inte är beroende av konsumtionen av naturresurser.

Vi vill att framtidens proffs ska kunna förena sitt yrkeskunnande med kunnande i cirkulär ekonomi. Vi tror på att när dagens studerande utexamineras kommer vi inte längre att tala om cirkulär ekonomi utan det kommer helt enkelt att vara det enda sättet att agera.

Vad gör vi?

Sitra vill bygga upp en hållbar framtid tillsammans med andra. Den cirkulära ekonomin hjälper oss att iaktta vår föränderliga värld ur ett helhetsperspektiv och ger en god grund för livslångt lärande och för uppkomsten av nya yrken. Vi samarbetar med alla utbildningsstadier så att tanken kring den cirkulära ekonomin ska nå en så stor del av finländarna som möjligt. Tillsammans erbjuder vi framtidens experter verktyg för att skapa en hållbar framtid och en ny affärsverksamhet.

Vem är med?

För närvarande samarbetar vi med 11 universitet, 14 yrkeshögskolor, 12 yrkesläroanstalter samt med många andra organisationer som arbetar med utbildning.

Vad är på gång?

De nedanstående beskrivningarna visar vad som är på gång och var samt vilka nya idéer, tips och samarbetsmöjligheter som erbjuds dig inom utbildningen i cirkulär ekonomi.

Hur delta?

Ta gärna kontakt och kom med i nätverket av utbildare inom cirkulär ekonomi.

Vad får man till stånd?

Tillsammans med våra samarbetspartners skapar vi olika typer av nya studiehelheter, kursmaterial och undervisningsmetoder för undervisning i cirkulär ekonomi. Vi hoppas att framtidens proffs som övergår till arbetslivet eller redan befinner sig där ska förstå att jordklotets resurser är begränsade och att de i sitt eget arbete ska bidra till att hållbara cirkulärekonomiska lösningar ska bli vanligare.

KONTAKTA OSS

personer
Nani Pajunen
Ledande Expert, Hållbarhetslösningar
personer
Riitta Silvennoinen
personer
Noora Lindroos

Vad handlar det om?