Kiertotalousopetusta kaikille koulutusasteille

Me kaikki hyödymme ilmastokriisin taklaamisessa tarvittavista kiertotaloustaidoista. Viemme yhdessä yli 50 oppilaitoksen, koulutusorganisaation ja yrityksen kanssa kiertotalousopetusta peruskouluihin, lukioihin, ammattikouluihin ja korkeakouluihin ympäri Suomen.

OPETTAJALLE

Täältä ideoita opetukseen!

MISTÄ ON KYSE?

Jos jokainen kuluttaisi kuin suomalainen, tarvitsisimme lähes neljän maapallon luonnonvarat. Samalla ilmastonmuutos kiihtyy ja yhä useammat lajit kuolevat sukupuuttoon. Nykytahti ei voi enää jatkua. Meidän jokaisen on opittava toimimaan työssä ja arjessa maapallon kannalta fiksusti. Tulevaisuudessa eri alojen ammattilaiset osaavat yhdistää omaan ammattiosaamisensa kiertotalousosaamisen.

Uskomme, että nykypäivän koululaisten valmistuessa työelämään kiertotaloudesta ei enää puhuta, vaan se on ainoa tapa toimia. Miten koulutamme nykypäivässä selviytyjien sijan tulevaisuuden osaajia?

Mitä teemme?

Sitra haluaa rakentaa kestävää tulevaisuutta yhdessä muiden kanssa. Kiertotalous auttaa tarkastelemaan alati muuttuvaa maailmaamme kokonaisvaltaisesti ja tarjoaa hyvän pohjan elinikäiseen oppimiseen ja uusien ammattilaisten syntyyn. Kiertotalousopetus toteuttaa myös sujuvasti opetussuunnitelman kestävän kehityksen tavoitteita.

Teemme yhteistyötä kaikkien koulutusasteiden kanssa, jotta kiertotalous-ajattelu tavoittaisi mahdollisimman suuren osan suomalaisista. Yhdessä tarjoamme tulevaisuuden osaajille työkaluja, joilla he voivat luoda kestävää tulevaisuutta ja uutta liiketoimintaa. Tämän lukuvuoden aikana kiertotalousopetus tavoittaa jo yli 70 000 lasta ja nuorta.

Kuka on mukana?

Teemme yhteistyötä tällä hetkellä yli 50 oppilaitoksen, koulutusorganisaation ja yrityksen kanssa.

Toisen asteen oppilaitokset: Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia, Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Luksia, Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Novida, Saimaan ammattiopisto Sampo, Savon ammattiopisto Sakky, Stadin ammattiopisto, Suomen ympäristöopisto SYKLI, Vantaan ammattiopisto Varia

Ammatikorkeakoulut: Centria-ammattikorkeakoulu, Haaga-Helia, Hämeen ammattikorkeakoulu, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Karelia-ammattikorkeakoulu, Lahden ammattikorkeakoulu, Lapin ammattikorkeakoulu, Laurea, Metropolia, Oulun ammattikorkeakoulu, Savonia-ammattikorkeakoulu, Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Tampereen ammattikorkeakoulu, Turun ammattikorkeakoulu, Vaasan ammattikorkeakoulu, Yrkeshögskolan Novia

Yliopistot: Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Oulun yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto, Tampereen yliopisto, Turun yliopisto, Vaasan yliopisto, Yalen yliopisto

Muut koulutusorganisaatiot: Helsinki Think Company, Heureka, Edupoli, Kouvolan Aikuiskoulutussäätiö, Luonto-Liitto, Nuori Yrittäjyys ry, Opetushallitus, Talous ja nuoret TAT

Lisäksi mukana on joukko yritys- ja kaupunkikumppaneita.

Missä mennään?

Kiertotalousopetuksen hankkeita pilotoidaan parhaillaan eri oppilaitoksissa. Hankkeissa tuotetut oppimateriaalit ovat avoimesti muiden hyödynnettävissä viimeistään syksyllä 2019.

AJANKOHTAISTA

Uusinta uutta.

HANKKEET

KOULUTUSASTE

Hankkeet listattuna teemoittain

Liiketoiminta ja yrittäjyys

Materiaalien kehitys ja prosessointi

Opetusmenetelmien kehittäminen ja poikkileikkaavat kurssit

Ruokajärjestelmä

Suunnittelu ja muotoilu

Tilojen käyttö

TAPAHTUMAT

OTA YHTEYTTÄ

Tule mukaan!

Mistä on kyse?