Kiertotalousopetusta kaikille koulutusasteille

Päättynyt hankekokonaisuus 2017-2019.

Tarvitsemme uudenlaista osaamista, jotta kestävästä elämäntavasta ja tuotannosta tulee uusi normaali. Kehitimme yhdessä yli 50 oppilaitoksen, koulutusorganisaation ja yrityksen kanssa kiertotalouden oppimateriaaleja ja kursseja kaikille koulutusasteille ympäri Suomen.

Opettajille

Ideoita ja materiaaleja opetukseen.

Mistä oli kyse?

Jos jokainen kuluttaisi kuin suomalainen, tarvitsisimme lähes neljän maapallon luonnonvarat. Samalla ilmastonmuutos kiihtyy ja yhä useammat lajit kuolevat sukupuuttoon. Nykytahti ei voi enää jatkua. Meidän jokaisen on opittava toimimaan työssä ja arjessa maapallon kannalta fiksusti. Tulevaisuudessa eri alojen ammattilaiset osaavat yhdistää omaan ammattiosaamisensa kiertotalousosaamisen.

Kiertotalous auttaa tarkastelemaan alati muuttuvaa maailmaamme kokonaisvaltaisesti ja tarjoaa hyvän pohjan elinikäiseen oppimiseen ja uusien ammattilaisten syntyyn. Kiertotalousopetus toteuttaa myös sujuvasti opetussuunnitelman kestävän kehityksen tavoitteita.

Uskomme, että nykypäivän koululaisten valmistuessa työelämään kiertotaloudesta ei enää puhuta, vaan se on ainoa tapa toimia. Miten koulutamme nykypäivässä selviytyjien sijan tulevaisuuden osaajia?

Mitä saatiin aikaan?

Kehitimme ja kokeilimme yhteistyössä kaikkien koulutusasteiden kanssa kiertotalouden oppimateriaaleja ja kursseja. Esimerkiksi kaikki teknisen ammattikorkeakoulut työstivät yhdessä opetusmateriaalia, jonka avulla kaikki insinööreiksi opiskelevat pääsevät perehtymään kiertotalouteen.

Oppimateriaalit valmistuivat vuoteen 2019 mennessä, ja lukuvuoden 2018-2019 aikana kiertotalousopetus tavoitti jo yli 70 000 lasta ja nuorta ympäri Suomen. Jatkossa opetus tavoittaa vieläkin enemmän lapsia ja nuoria.

Suurin osa kehitetyistä kursseista jäi pysyväksi osaksi korkeakoulujen, oppilaitosten ja koulutusorganisaatioiden toimintaa. Kokosimme yhteen hankkeiden tuloksena peruskouluun ja toiselle asteelle kehitetyt ilmaiset oppimateriaalit, jotka kuka tahansa voi ottaa vapaasti käyttöönsä. Mukana on myös muutama ilman Sitran rahoitusta tehty mahtava oppimateriaali.

Kiertotalouden opetuskokonaisuus herätti paljon kansainvälistä kiinnostusta muissa oppilaitoksissa ja koulutusorganisaatioissa. Kyselyitä on tullut Euroopan maiden lisäksi esimerkiksi Uudesta-Seelannista, Qatarista ja Chilestä. Keräsimme hyvät opit ja käytännöt yhteen, jotta muutkin maat voivat toteuttaa saman ja nopeuttaa siirtymää globaaliin kiertotalouteen.

Kuka oli mukana?

Sitran puolelta hankevastaavina olivat Nani Pajunen ja Riitta Silvennoinen. Teimme yhteistyötä yli 50 oppilaitoksen, koulutusorganisaation ja yrityksen kanssa.

Toisen asteen oppilaitokset: Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia, Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Luksia, Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Novida, Saimaan ammattiopisto Sampo, Savon ammattiopisto Sakky, Stadin ammattiopisto, Suomen ympäristöopisto SYKLI, Vantaan ammattiopisto Varia

Ammatikorkeakoulut: Centria-ammattikorkeakoulu, Haaga-Helia, Hämeen ammattikorkeakoulu, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Karelia-ammattikorkeakoulu, Lahden ammattikorkeakoulu, Lapin ammattikorkeakoulu, Laurea, Metropolia, Oulun ammattikorkeakoulu, Savonia-ammattikorkeakoulu, Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Tampereen ammattikorkeakoulu, Turun ammattikorkeakoulu, Vaasan ammattikorkeakoulu, Yrkeshögskolan Novia

Yliopistot: Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Oulun yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto, Tampereen yliopisto, Turun yliopisto, Vaasan yliopisto, Yalen yliopisto

Muut koulutusorganisaatiot: Helsinki Think Company, Heureka, Edupoli, Kouvolan Aikuiskoulutussäätiö, Luonto-Liitto, Nuori Yrittäjyys ry, Opetushallitus, Talous ja nuoret TAT

Lisäksi mukana on joukko yritys- ja kaupunkikumppaneita.

Päättyneet hankkeet

2017-2019

KOULUTUSASTE

Menneet tapahtumat

Ota yhteyttä

Mistä on kyse?