Strategia

Strategiamme keskiössä on visio reilusta, kestävästä ja innostavasta tulevaisuudesta.

You need to accept marketing-cookies to watch this video

Open cookie settings
uutiset

Tulevaisuustalo etsii ratkaisuja ekokriisiin, datatalouteen ja demokratian haasteisiin

Puheenvuoro

Sitran uusi strategia – tulevaisuus on toisenlainen

Kuvassa käsi, joka pitelee Sitran strategiaa 2023
julkaisut

Sitran strategia 2023

Kommentti

Miksi tyttöjen päivän teemojen tulisi ohjata organisaatioiden toimintaa?

Puheenvuoro

Tulevaisuustalon strategiatyön kolme tärkeintä kysymystä

Puheenvuoro

Sitran uusi strategia – tulevaisuus on toisenlainen

Kuvassa käsi, joka pitelee Sitran strategiaa 2023
julkaisut

Sitran strategia 2023

uutiset

Tulevaisuustalo etsii ratkaisuja ekokriisiin, datatalouteen ja demokratian haasteisiin

Kuvituskuva, jossa eläimiä, sateenkaari sekä rahaa kottikärryissä.
uutiset

Tulevaisuustalo kurkottaa kohti reilua, kestävää ja innostavaa tulevaisuutta

blogit

Spurtti, sivuloikka ja pari kuperkeikkaa – eli strategiaprosessi poikkeusoloissa

Silmälasit, jonka kehyksissä on Agenda2030-ympyrälogo
uutiset

Sitra Agenda 2030 -lasien läpi + 10 vinkkiä kestävyysraportointiin

Mikä Sitra?

Sitra on kansallisesti ja kansainvälisesti vaikuttava, vastuullinen ja riippumaton tulevaisuustalo, joka toimii ajatushautomona, kokeilujen ja toimintamallien edistäjänä ja yhteistyön vauhdittajana. Eduskunnan alaisena rahastona tulevaisuustyömme rahoitetaan eduskunnalta aikoinaan saadun peruspääoman sijoitustuotoilla.

Rakennamme huomisen menestyvää Suomea. Se on paitsi kutsumuksemme, myös lakisääteinen tehtävämme.

Olemme vahvasti visio- ja strategiaohjautuva tulevaisuustalo ja strategiatyömme on jatkuvaa. Vuonna 2020 teimme tavallista perusteellisemman tarkastelun strategiaamme: kiteytimme ja päivitimme visiotamme sekä muokkasimme vaikuttavuustavoitteitamme ja strategisia painopisteitämme.

Visio ja vaikuttavuustavoitteet

Visionamme on, että Suomi menestyy rakentamalla reilua, kestävää ja innostavaa tulevaisuutta, jossa ihmiset voivat hyvin maapallon kantokyvyn rajoissa.

 Lue lisää visiostamme tästä uutisesta: Tulevaisuustalo kurkottaa kohti reilua, kestävää ja innostavaa tulevaisuutta

Minkälaista muutosta tavoittelemme?

Meillä on viisi tavoitetta, joiden eteen työskentelemme joka päivä:

  1. Yhteiskunnan ja arjen ekologinen jälleenrakennus takaa maapallon kantokykyyn sopeutumisen.
  2. Talous uudistuu kilpailukykyisemmäksi noudattaen kestävän ja vastuullisen kehityksen periaatteita.
  3. Osallisuus ja vaikutusmahdollisuudet vahvistavat demokratiaa.
  4. Tulevaisuuden mahdolliset kehityssuunnat tunnetaan Suomessa hyvin, erilaisista tulevaisuuksista keskustellaan laajasti ja tulevaisuustiedon pohjalta myös toimitaan.
  5. Yhteiskunnan muutoskyky ja kyky yhteistoimintaan kasvavat.

Strategia arjessa

Työssämme painottuu kolme teemaa: ratkaisujen löytäminen ekologiseen kestävyyskriisiin, reilun datatalouden edistäminen sekä demokratian ja osallisuuden vahvistaminen. Talouden uudistaminen kestäväksi ja kilpailukykyiseksi nivoutuu aiempaa vahvemmin kaikkeen toimintaamme.

Tulevaisuustyömme perustana ovat jatkossakin ennakointi ja yhteiskunnallinen koulutus, joissa tavoitteenamme on tulevaisuustiedon ja -ajattelun sekä muutoskyvykkyyden ja yhteistoiminnan lisääminen.

Teemamme 2021 alkaen

Kestävyysratkaisut

Vahvistamme luonnon monimuotoisuutta ja vauhditamme ekologista jälleenrakentamista. Käytännössä edistämme siirtymää kohti ympäristön tilaa parantavaa yhteiskuntaa, jossa maapallon kantokykyyn sopeutuminen on kaikille mahdollista.  Kiritämme kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa, vauhditamme reilua ja kilpailukykyistä kiertotaloutta ja kannustamme kansalaisia kestävyystoimiin.

Reilu datatalous

Rakennamme eurooppalaiseen arvopohjaan perustuvaa ihmislähtöistä ja reilua datataloutta vaihtoehdoksi valtio- tai datamonopolilähtöiselle datataloudelle. Edistämme siis muutoksia talouden rakenteissa, kuten sääntelyssä ja pelisäännöissä, lisäämme yksilöiden vaikutusmahdollisuuksia datan käyttöön liittyen sekä tarjoamme käytännön työkaluja datamarkkinoilla toimiville yrityksille.

Demokratia ja osallisuus

Vahvistamme demokratiaa ja vaikutamme innostavan tulevaisuuden rakentamiseen.  Uudistamme ja kehitämme esimerkiksi demokratian rakenteita, toimintatapoja ja osallistumisen ja vuorovaikutuksen keinoja. Keskitymme erityisesti siihen, miten verkostomaiset toimintatavat ja algoritmi- ja datapohjaisen toiminnan ja vaikuttamisen keinot voidaan valjastaa demokratian, osallisuuden ja yhteistoiminnan tueksi.

Kenen kanssa rakennamme huomisen menestyvää Suomea?

Muutokseen tarvitaan meitä kaikkia. Työmme ja tavoitteemme edellyttävät laajaa kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä kaikilla tasoilla. Näkökulmamme ja yhteistyöverkostomme on globaali, mutta tavoittelemamme vaikuttavuus kohdistuu ensisijaisesti suomalaiseen yhteiskuntaan.

Ota yhteyttä

Strategia on meille sydämen asia – keskustelemme mielellään lisää!

ihmiset
Nina Honkala
Johtaja
ihmiset
Elina Ravantti
Johtaja, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Mistä on kyse?