Organisaatio ja päätöksenteko

Eduskunnan alaisena rahastona Sitran päätöksenteko on sidottu suomalaiseen parlamentarismiin. Hallinnostamme vastaavat hallintoneuvosto, hallitus ja yliasiamies. Hallinnon ja tilien tarkastajina toimivat eduskunnan valitsemat tilintarkastajat.

AJANKOHTAISTA

Sitra kuuluu kansalaisille

Sitran hallintoelimet

Sitran hallinnon ytimen muodostavat hallintoneuvosto, hallitus ja johtoryhmä.

Sitran hallintoneuvostoon kuuluvat eduskunnan asettamat Suomen Pankin pankkivaltuuston jäsenet. Hallintoneuvoston tehtävänä on valvoa Sitran hallintoa ja päättää toiminnan periaatteista.

Hallintoneuvostoon kuuluvat seuraavat henkilöt:

 • Matti Vanhanen, kansanedustaja, puheenjohtaja
 • Pentti Oinonen, kansaedustaja, varapuheenjohtaja
 • Olavi Ala-Nissilä, kansanedustaja
 • Kalle Jokinen, kansanedustaja
 • Seppo Kääriäinen, kansanedustaja
 • Jutta Urpilainen, kansanedustaja
 • Pia Viitanen, kansanedustaja
 • Ville Vähämäki, kansanedustaja
 • Ben Zyskowicz, kansanedustaja.

Hallintoneuvoston sihteerinä toimii varatuomari Anton Mäkelä.

Sitran hallitus valmistelee ja esittää hallintoneuvoston päätettäväksi tulevat asiat ja vastaa rahaston yleisestä johdosta. Hallitus nimittää yliasiamiehen esityksestä rahaston asiamiehen. Sitran muun henkilökunnan nimittää yliasiamies. Sitralaisia on noin 160 (vuoden 2016 lopussa 156).

Hallitukseen kuuluu kuusi jäsentä. Valtiovarainministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön sekä opetusministeriön tulee olla edustettuina hallituksessa. Sitran yliasiamies on hallituksen jäsen. Hallituksen kokoonpanossa pyritään lisäksi varmistamaan elinkeinoelämän ja rahoituksen asiantuntemus. Hallituksen toimikausi on kaksi vuotta. Hallitukseen kuuluvat seuraavat henkilöt:

 • Martti Hetemäki, valtiosihteeri kansliapäällikkönä, valtiovarainministeriö, puheenjohtaja
 • Jari Gustafsson, kansliapäällikkö, työ- ja elinkeinoministeriö, varapuheenjohtaja
 • Mikko Kosonen, yliasiamies, Sitra
 • Anne Kovalainen, professori, Turun kauppakorkeakoulu
 • Anita Lehikoinen, kansliapäällikkö, opetusministeriö
 • Kirsi Sormunen.

Hallituksen sihteerinä toimii johtava lakimies Jorma Jaalivaara.

Operatiivista toimintaa Sitrassa johtaa yliasiamies. Sitran yliasiamiehenä on vuodesta 2008 alkaen toiminut KTT Mikko Kosonen.

Yliasiamies vastaa Sitran hallinnosta ja kehittää organisaation toimintaa hallintoneuvoston ja hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Yliasiamies päättää juoksevaan hallintoon kuuluvista asioista. Laadultaan tai määrältään poikkeukselliset toimenpiteet ja päätökset on alistettava hallituksen päätettäväksi.

Sitran johtoryhmään kuuluvat seuraavat henkilöt:

 • Mikko Kosonen, yliasiamies
 • Tapio Anttila, asiamies
 • Veera Heinonen, johtaja, viestintä ja yhteistyösuhteet
 • Jorma Jaalivaara, johtava lakimies
 • Antti Kivelä, johtaja, uudistumiskyky
 • Paula Laine, johtaja, strategia
 • Timo Lindholm, johtaja, uusi työelämä ja kestävä talous
 • Mari Pantsar,  johtaja, resurssiviisas ja hiilineutraali yhteiskunta
 • Heidi Saario, johtaja, hallinto
 • Sami Tuhkanen, rahoitusjohtaja.

 

Ota yhteyttä

Mistä on kyse?