Organisaatio ja päätöksenteko

Eduskunnan alaisena rahastona Sitran päätöksenteko on sidottu suomalaiseen parlamentarismiin. Hallinnostamme vastaavat hallintoneuvosto, hallitus ja yliasiamies. Hallinnon ja tilien tarkastajina toimivat eduskunnan valitsemat tilintarkastajat. Voit myös lukea perustietoa Sitrasta.

Ajankohtaista

Kuva maapallosta.
uutiset

Sitran hallintoneuvoston ja hallituksen ryhmä perehtyy innovaatiotoimintaan ja uusiin teknologioihin Kaliforniassa

Sitran hallituksen uudet jäsenet vuoden 2024 alusta: Inka Mero (vas.), Minna Kivimäki ja Timo Jaatinen
uutiset

Inka Mero, Minna Kivimäki ja Timo Jaatinen Sitran hallitukseen

Kuva kännykästä, jossa kuvakaappaus palkintotiedotteesta
uutiset

Sitralle ja suunnittelutoimisto Fyralle Workplace Awards 2023 -palkinto

Kuvituskuva, jossa eduskuntatalo jonka ikkunassa loistaa maapallo
uutiset

Eduskunta nimitti jäsenet Sitran hallintoneuvostoon

Atte Jääskeläinen ja teksti hyvää huomista Suomi!
uutiset

Atte Jääskeläinen valittiin Sitran yliasiamieheksi

uutiset

Sitran vuosi 2022: Rahoitimme sataa kokeilua ja tarjosimme työkaluja Suomen uudistamiseen

julkaisut

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2022

julkaisut

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2021

uutiset

Sitralta yliopistoille 66 miljoonan euron lahjoitus

Kuvituskuva toimintakertomuksen kannesta
julkaisut

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2020

Kuvassa Veera Heinonen, Nina Honkala ja Kristo Lehtonen
uutiset

Nina Honkala, Kristo Lehtonen ja Veera Heinonen Sitran uusiin johtotehtäviin

Poiminnat

Yliopistojen pääomitus Sitran taseesta etenee

Kuvituskuva, jossa eduskuntatalo jonka ikkunassa loistaa maapallo
Poiminnat

Talousvaliokunnan mietintö Sitran toiminnasta valmistui

julkaisut

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2019

uutiset

Sitran hallitus uudistuu

Kuvituskuva, jossa eduskuntatalo jonka ikkunassa loistaa maapallo
uutiset

Eduskunta valitsi jäsenet Sitran hallintoneuvostoon

Sitra kuuluu kansalaisille

Sitran hallintoelimet

Sitran hallinnon ytimen muodostavat hallintoneuvosto, hallitus ja johtoryhmä.

Hallintoneuvosto

Hallintoneuvoston tehtävänä on valvoa Sitran hallintoa ja päättää toiminnan periaatteista.

Hallintoneuvostoon kuuluvat seuraavat henkilöt:

Hallintoneuvoston sihteerinä toimii vanhempi neuvonantaja Jorma Jaalivaara (OTK, VT, LL.M.).

Hallintoneuvoston tehtävät, jäsenten määrä ja heidän palkkionsa on määritelty Sitrasta annetussa laissa (717/1990). Palkkiot ovat mainitun lain mukaisesti sidoksissa edustajanpalkkioon. Palkkioperusteita uudistettiin eduskunnan palkkiotoimikunnan päätöksellä huhtikuussa 2023.

Hallintoneuvoston jäsenten palkkiot on porrastettu tehtävän mukaan (jäsen / puheenjohtaja / varapuheenjohtaja) ja sen mukaan, miten pitkään kyseinen henkilö on toiminut kansanedustajana (alle 4 vuotta / 4–12 vuotta / yli 12 vuotta). Tämän mukaisesti hallintoneuvoston jäsenelle maksetaan kuukausittain palkkiota 475,80 euroa (alle 4 v), 499,60 euroa (4–12 v) tai 532,87 euroa (yli 12 v).

Hallintoneuvoston puheenjohtajan palkkio on 50 prosenttia korkeampi kuin jäsenen palkkio vastaavassa maksuluokassa. Puheenjohtajana toimiva Mika Lintilä on työskennellyt kansanedustajana yli 12 vuotta, joten hänelle maksetaan kuukausipalkkiota 799,30 euroa. Hallintoneuvoston varapuheenjohtajan palkkio on 20 prosenttia korkeampi kuin jäsenen palkkio vastaavassa maksuluokassa. Varapuheenjohtajana toimiva Mika Kari on työskennellyt kansanedustajana yli 12 vuotta, joten hänelle maksetaan kuukausipalkkiota 639,44 euroa.

Kokouskohtainen palkkio on kaikilla hallintoneuvoston jäsenillä yksi kolmasosa kuukausipalkkiosta. 

Hallitus

Sitran hallitus valmistelee ja esittää hallintoneuvoston päätettäväksi tulevat asiat ja vastaa rahaston yleisestä johdosta. Sitran muun henkilökunnan nimittää yliasiamies. 

Hallituksessa on tällä hetkellä seitsemän jäsentä, ja sen toimikausi on kaksi vuotta. Hallitukseen kuuluvat toimikaudella 2024–2025 seuraavat henkilöt:

Hallituksen sihteerinä toimii va. lakiasiainjohtaja Ruija Rantala-Saajo.

Sitran hallituksen jäsenten palkkioista määrää Sitra-lain mukaisesti Sitran hallintoneuvosto. Hallituksen jäsenten kuukausipalkkio on 730 euroa, hallituksen varapuheenjohtajan 910 euroa ja hallituksen puheenjohtajan 1 080 euroa.

Yliasiamies

Operatiivista toimintaa Sitrassa johtaa yliasiamies. Sitran yliasiamiehenä on 1.8.2023 alkaen toiminut Atte Jääskeläinen.

Yliasiamies vastaa Sitran hallinnosta ja kehittää organisaation toimintaa hallintoneuvoston ja hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Yliasiamies päättää juoksevaan hallintoon kuuluvista asioista. Laadultaan tai määrältään poikkeukselliset toimenpiteet ja päätökset on alistettava hallituksen päätettäväksi.

Johtoryhmä

Sitran johtoryhmään kuuluvat seuraavat henkilöt:

Johtoryhmän sihteerinä toimii va. lakiasiainjohtaja Ruija Rantala-Saajo

(sivu päivitetty 9.1.2024)

Teemat ja toiminnot

Olemme organisoituneet kolmeen määräaikaiseen teemaan ja kahteen vakituiseen toimintoon. Projektimme perustuvat teemojen ja toimintojen määrittelemiin tavoitteisiin.

teemat

Ennakointi

teemat

Koulutus

teemat

Kestävyysratkaisut

teemat

Demokratia ja osallisuus

teemat

Reilu datatalous

Sitran yliasiamiehet kautta aikain

Ota yhteyttä

ihmiset
Atte Jääskeläinen
Yliasiamies
ihmiset
Nina Honkala
Johtaja
ihmiset
Ruija Rantala-Saajo
va. Lakiasiainjohtaja

Mistä on kyse?