Siirry suoraan sisältöön

Organisaatio ja päätöksenteko

Eduskunnan alaisena rahastona Sitran päätöksenteko on sidottu suomalaiseen parlamentarismiin. Hallinnostamme vastaavat hallintoneuvosto, hallitus ja yliasiamies. Hallinnon ja tilien tarkastajina toimivat eduskunnan valitsemat tilintarkastajat.

Ajankohtaista

Sitra kuuluu kansalaisille

Sitran hallintoelimet

Sitran hallinnon ytimen muodostavat hallintoneuvosto, hallitus ja johtoryhmä.

Sitran hallintoneuvostoon kuuluvat eduskunnan asettamat Suomen Pankin pankkivaltuuston jäsenet. Hallintoneuvoston tehtävänä on valvoa Sitran hallintoa ja päättää toiminnan periaatteista.

Hallintoneuvostoon kuuluvat seuraavat henkilöt:

 • Antti Lindtman, kansanedustaja, puheenjohtaja
 • Toimi Kankaanniemi, kansanedustaja, varapuheenjohtaja
 • Mari Holopainen, kansanedustaja
 • Kalle Jokinen, kansanedustaja
 • Markus Lohi, kansanedustaja
 • Markus Mustajärvi, kansanedustaja
 • Petteri Orpo, kansanedustaja
 • Pia Viitanen, kansanedustaja
 • Ville Vähämäki, kansanedustaja

Hallintoneuvoston sihteerinä toimii varatuomari Anton Mäkelä.

Sitran hallitus valmistelee ja esittää hallintoneuvoston päätettäväksi tulevat asiat ja vastaa rahaston yleisestä johdosta. Sitran muun henkilökunnan nimittää yliasiamies. Sitralaisia on noin 180 (vuoden 2018 lopussa 179).

Hallitukseen kuuluu kuusi jäsentä. Valtiovarainministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön sekä opetusministeriön tulee olla edustettuina hallituksessa. Sitran yliasiamies on hallituksen jäsen. Hallituksen kokoonpanossa pyritään lisäksi varmistamaan elinkeinoelämän ja rahoituksen asiantuntemus. Hallituksen toimikausi on kaksi vuotta. Hallitukseen kuuluvat seuraavat henkilöt:

 • Martti Hetemäki, valtiosihteeri kansliapäällikkönä, valtiovarainministeriö, puheenjohtaja
 • Jari Gustafsson, kansliapäällikkö, työ- ja elinkeinoministeriö, varapuheenjohtaja
 • Mikko Kosonen, yliasiamies, Sitra
 • Anita Lehikoinen, kansliapäällikkö, opetus- ja kulttuuriministeriö
 • Kirsi Sormunen
 • Markku Wilenius, professori, Turun yliopisto, Tulevaisuuden tutkimuskeskus.

Hallituksen sihteerinä toimii johtava lakimies Jorma Jaalivaara.

Operatiivista toimintaa Sitrassa johtaa yliasiamies. Sitran yliasiamiehenä on vuodesta 2008 alkaen toiminut KTT Mikko Kosonen.

Yliasiamies vastaa Sitran hallinnosta ja kehittää organisaation toimintaa hallintoneuvoston ja hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Yliasiamies päättää juoksevaan hallintoon kuuluvista asioista. Laadultaan tai määrältään poikkeukselliset toimenpiteet ja päätökset on alistettava hallituksen päätettäväksi.

Sitran johtoryhmään kuuluvat seuraavat henkilöt:

 

Perustietoa Sitrasta

Tästä lisää.

Sitran yliasiamiehet kautta aikain

 • Mikko Kosonen, kauppatieteiden tohtori, 13.11.2008–
 • Esko Aho, valtiotieteiden maisteri, 2004–2008
 • Aatto Prihti, kauppatieteiden tohtori, kansleri 1997–2004
 • Matts Andersson, kauppatieteiden kandidaatti, 1996
 • Jorma Routti, PhD, professori, 1986–1995
 • C. E. Carlson, tekniikan tohtori, professori, 1974–1986
 • Kaarlo Larna, valtiotieteiden tohtori, 1972–1973
 • Klaus Waris, filosofian tohtori, kansleri 1968–1972

Ota yhteyttä

Mistä on kyse?