Organisaatio ja päätöksenteko

Eduskunnan alaisena rahastona Sitran päätöksenteko on sidottu suomalaiseen parlamentarismiin. Hallinnostamme vastaavat hallintoneuvosto, hallitus ja yliasiamies. Hallinnon ja tilien tarkastajina toimivat eduskunnan valitsemat tilintarkastajat. Voit myös lukea perustietoa Sitrasta.

Ajankohtaista

Sitra kuuluu kansalaisille

Sitran hallintoelimet

Sitran hallinnon ytimen muodostavat hallintoneuvosto, hallitus ja johtoryhmä.

Hallintoneuvoston tehtävänä on valvoa Sitran hallintoa ja päättää toiminnan periaatteista.

Hallintoneuvostoon kuuluvat seuraavat henkilöt:

 • kansanedustaja Tarja Filatov, sd. (pj.)
 • kansanedustaja Riikka Purra, ps. (vpj.)
 • kansanedustaja Maria Guzenina, sd.
 • kansanedustaja Janne Heikkinen, kok.
 • kansanedustaja Eveliina Heinäluoma, sd.
 • kansanedustaja Katja Hänninen, vas.
 • kansanedustaja Markus Lohi, kesk.
 • kansanedustaja Veijo Niemi, ps.
 • kansanedustaja Pirkka-Pekka Petelius, vihr.
 • kansanedustaja Joakim Strand, r.
 • kansanedustaja Sari Tanus, kd.
 • kansanedustaja Anu Vehviläinen, kesk.
 • kansanedustaja Anne-Mari Virolainen, kok.

Hallintoneuvoston sihteerinä toimii varatuomari Anton Mäkelä.

Hallintoneuvoston tehtävät, jäsenten määrä ja heidän palkkionsa on määritelty Sitrasta annetussa laissa (717/1990). Palkkiot ovat mainitun lain mukaisesti sidoksissa edustajanpalkkioon. Kuukausittain maksettava palkkio hallintoneuvoston jäsenille on 493,87 euroa, hallintoneuvoston varapuheenjohtajalle 592,64 euroa ja hallintoneuvoston puheenjohtajalle 740,80 euroa. Kultakin kokoukselta maksettava kokouspalkkio on kolmasosa kuukausipalkkiosta. Hallintoneuvoston sihteerin kuukausipalkkio on 492,53 euroa.

Sitran hallitus valmistelee ja esittää hallintoneuvoston päätettäväksi tulevat asiat ja vastaa rahaston yleisestä johdosta. Sitran muun henkilökunnan nimittää yliasiamies. Sitralaisia on noin 180 (vuoden 2020 lopussa 168).

Hallitukseen kuuluu tällä hetkellä kuusi jäsentä, ja sen toimikausi on kaksi vuotta. Hallitukseen kuuluvat seuraavat henkilöt:

 • pj. Anita Lehikoinen, kansliapäällikkö, opetus- ja kulttuuriministeriö
 • vpj. Päivi Nerg, alivaltiosihteeri, valtiovarainministeriö
 • Tarja Halonen, presidentti
 • Keijo Hämäläinen, rehtori, Jyväskylän yliopisto
 • Jorma Ollila, DI, VTM
 • Petri Peltonen, alivaltiosihteeri, työ- ja elinkeinoministeriö

Hallituksen sihteerinä toimii lakiasiainjohtaja Jorma Jaalivaara.

Sitran hallituksen jäsenten palkkioista määrää Sitra-lain mukaisesti Sitran hallintoneuvosto. Hallituksen jäsenten kuukausipalkkio on 670 euroa, hallituksen varapuheenjohtajan 840 euroa ja hallituksen puheenjohtajan 1 000 euroa.

Operatiivista toimintaa Sitrassa johtaa yliasiamies. Sitran yliasiamiehenä on vuoden 2020 alusta alkaen toiminut YTM Jyrki Katainen.

Yliasiamies vastaa Sitran hallinnosta ja kehittää organisaation toimintaa hallintoneuvoston ja hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Yliasiamies päättää juoksevaan hallintoon kuuluvista asioista. Laadultaan tai määrältään poikkeukselliset toimenpiteet ja päätökset on alistettava hallituksen päätettäväksi.

Sitran johtoryhmään kuuluvat seuraavat henkilöt:

Johtoryhmän sihteerinä toimii yliasiamiehen assistentti Jaana Ekström.

 

Teemat ja toiminnot

Olemme organisoituneet kolmeen määräaikaiseen teemaan ja kahteen vakituiseen toimintoon. Projektimme perustuvat teemojen ja toimintojen määrittelemiin tavoitteisiin.

Sitran yliasiamiehet kautta aikain

 • Jyrki Katainen, yhteiskuntatieteiden maisteri, 1.1.2020–
 • Mikko Kosonen, kauppatieteiden tohtori, 2008–2019
 • Esko Aho, valtiotieteiden maisteri, 2004–2008
 • Aatto Prihti, kauppatieteiden tohtori, kansleri 1997–2004
 • Matts Andersson, kauppatieteiden kandidaatti, 1996
 • Jorma Routti, PhD, professori, 1986–1995
 • C. E. Carlson, tekniikan tohtori, professori, 1974–1986
 • Kaarlo Larna, valtiotieteiden tohtori, 1972–1973
 • Klaus Waris, filosofian tohtori, kansleri 1968–1972

Ota yhteyttä

Mistä on kyse?