DEMOKRATIA JA OSALLISUUS

Demokratia toimii vain, jos ihmiset luottavat toisiinsa, yhteiskunnallisiin instituutioihin ja päätöksentekijöihin. Demokratia ja osallisuus -teeman tavoitteena on etsiä ratkaisuja yhteiskunnallisen osallisuuden ja luottamuksen vahvistamiseksi sekä uusien teknologioiden hyödyntämiseksi.

Ajankohtaista

Kuvistuskuva, jossa maapallo pitelemässä mielenosoituskylttiä
artikkelit

Demokratian tila jatkoi heikkenemistä, kansalaisten aktiivisuus herättää toivoa

Käsi pitelee kännykkää, jossa näkyy ruudulla kansalaisparlamentti-logo
uutiset

600 suomalaista kootaan kansalaisparlamenttiin – tuottaa harkittuja näkemyksiä eduskunnan päätöksenteon tueksi

Kuvituskuva, jossa pylväs ja puntari
uutiset

Fiksumpia päätöksiä kansalaisia kuulemalla – uusi verkkokoulutus tarjoaa käytännön työkaluja päätöksentekoon 

Kuvassa ihmisiä ja teksti mitä mieltä suomi?
uutiset

Suomessa kokeillaan uutta verkkoalustaa, jolla jokainen uskaltaa kertoa mielipiteensä

Kuvassa paperilennokkeja, jotka yrittävät lentää eduskuntataloon.
artikkelit

Kansalaisaloite täytti 10 vuotta – näin kehittäisimme sitä

Valokuvia kansalaisparlamentin osallistujista sommiteltuna kuvaan
uutiset

671 suomalaista osallistui kansalaisparlamenttiin – rakentava keskustelu onnistuu niin verkossa kuin kasvokkain

Kuvituskuvassa ihmisiä, rahaa ja Merikarvian ja Pieksämäen vaakunat
artikkelit

Pieksämäellä ja Merikarvialla tulevan vuoden budjettia laadittiin uudella tavalla – yhdessä kuntalaisten kanssa

Puheenvuoro

Onko teknologian tulevaisuus vain aikuisten asia?

Kuvistuskuva, jossa maapallo pitelemässä mielenosoituskylttiä
artikkelit

Demokratian tila jatkoi heikkenemistä, kansalaisten aktiivisuus herättää toivoa

Kuvituskuva, jossa pylväs ja puntari
uutiset

Fiksumpia päätöksiä kansalaisia kuulemalla – uusi verkkokoulutus tarjoaa käytännön työkaluja päätöksentekoon 

Haastattelu

Kuntalaiset mukaan talouden suunnitteluun – rahoitushaku kokeiluille käynnissä

Käsiä jotka pitävät puhelimia, joista valuu dataa.
uutiset

Sitra palkitsi kolme ideaa, joiden avulla ihmiset hyötyvät datastaan itse

Kuvassa ihmisiä ja kolikkopinoja ja sateenkaari
Haku

Rahoitushaku: Kuntalaisten osallistuminen kunnan talouden suunnitteluun 2024

Monimuotoinen keskustelu, ihmisiä ja puhekuplia.
artikkelit

Maahanmuuttaja­taustaisten toimittajien mentorointi monipuolistaa journalismia ja tukee demokratiaa

Kuvassa kampanjaloho ja Joonas Leppänen sekä Sanna-Kaisa Saloranta
Haastattelu

12 000 kokeilijaa uudella keskustelualustalla – minkälaisiin mielipideryhmiin jakaudumme?

Haastattelu

Miten opettajat ja sosiaalityöntekijät puolustavat työssään demokratiaa? Kai Alhanen ja Hannu-Pekka Ikäheimo vastaavat

Kuvassa kampanjaloho ja Joonas Leppänen sekä Sanna-Kaisa Saloranta
Haastattelu

Jo 5 000 suomalaista on kokeillut uutta keskustelualustaa – 6 kysymystä ja vastausta Mitä mieltä, Suomi? -kampanjasta

julkaisut

Demokraattisten kohtaamisten käsikirja

Kuvassa Sari Laine ja Pauli Saloranta
Puheenvuoro

Arkisia esimerkkejä muutoksen tekemisestä

Kuvassa ihmisiä ja teksti mitä mieltä suomi?
uutiset

Suomessa kokeillaan uutta verkkoalustaa, jolla jokainen uskaltaa kertoa mielipiteensä

hankkeet

Mitä mieltä, Suomi?

Kuvistuskuva, jossa maapallo pitelemässä mielenosoituskylttiä
Kutsuvierastilaisuus

Pyöreän pöydän keskustelu demokratian tilasta ja kehittämistarpeista

torstai, 30.11.
Demokratia teemaryhmä_kuvituskuva
tapahtumat

Demokratia-teemaryhmä 11.12.2023 klo 12-14: Järjestöt asiakasymmärryksen rakentajina hyvinvointialueilla

maanantai, 11.12.

Mistä on kyse?

Maailmanlaajuisesti katsoen demokratian tila on heikentynyt viimeiset 15 vuotta. Vuonna 2020, osin koronapandemian vauhdittamana, tasapaino demokratian ja autoritääristen järjestelmien välillä kallistui tutkimuslaitos Freedom Housen vuosittaisen Freedom in the World -katsauksen mukaan ”tyrannian voitoksi”. Demokratian heikkenevä kehitys eteni nopeammin kuin positiivinen kehitys suurimmalla marginaalilla sitten 2006, jolloin demokratian taantuma alkoi.

Globaali pandemia on osaltaan vauhdittanut demokraattisen kehityksen rapautumista. Pandemian varjolla autoritääriset hallintojärjestelmät ovat rajanneet yksilön ja median vapauksia. Samaan aikaan systemaattisten disinformaatiokampanjoiden määrä sekä valtioiden sisällä että niiden välillä on viime vuosina kasvanut nopeasti.

Suomi ei ole isojen muutostrendien ulottumattomissa. Vaikka olemme kansainvälisten luottamusmittarien mukaan vahvan luottamuksen maa, suomalaistenkin luottamus julkisiin instituutioihin, hallintoon ja poliittiseen järjestelmään on laskevalla uralla. Näin arvioi teollisuusmaiden yhteistyöjärjestö OECD keväällä 2021 luottamustutkimuksessaan.

OECD:n selvitys paljasti myös ”suomalaisen yhteiskunnallisen osallistumisen paradoksin”, eli vaikka luottamus ja tyytyväisyys julkisiin instituutioihin on korkealla tasolla, usko omiin vaikutusmahdollisuuksiin on vähäisempää. Jos erot luottamuksessa syvenevät, Suomen mahdollisuudet selviytyä tulevaisuuden suurista haasteista kuten ilmastonmuutoksesta, väestön ikääntymisestä johtuvasta kestävyysvajeesta taikka työn murroksesta heikentyvät.

Mitä teemme? 

Demokratia ja osallisuus-teeman tavoitteena on uudistaa ja vahvistaa demokratiaa siten, että kaikilla Suomessa on mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa innostavan tulevaisuuden rakentamiseen. Uusi teema-alue aloittaa työnsä kesällä 2021.

Teema tukee esimerkiksi demokratian rakenteiden, toimintatapojen ja osallistumisen ja vuorovaikutuksen keinojen uudistamista ja kehittämistä. Sitran strategian linjausten mukaisesti keskitymme erityisesti myös siihen, miten verkostomaiset toimintatavat ja algoritmi- ja datapohjaisen toiminnan ja vaikuttamisen keinot voidaan valjastaa demokratian, osallisuuden ja yhteistoiminnan tueksi.

Tavoitteena on uudistaa ja vahvistaa demokratiaa siten, että kaikilla Suomessa on mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa innostavan tulevaisuuden rakentamiseen.

Verkostojen valta yhdistettynä datan, informaation ja tiedon merkityksen kasvuun keskeisinä tuotannontekijöinä vaikuttavat talousjärjestelmien ja jopa yhteiskuntajärjestelmien muutoksiin tavalla, jota on vaikeaa ennakoida.

Jännite vanhan vallan toimintamallien (hierarkiat ja instituutiot) ja uuden vallan (verkostot) toimintatapojen ja hallintomallien välillä kasvaa. Meneillään oleva siirtymä analogisen ajan demokratiasta digitaaliseen edellyttää demokratian toimintatapojen uudistamista. Se edellyttää myös varautumista uusiin ja yllättäviinkin uhkiin, kuten verkostojen ja yksilöiden manipulointiin, informaatiovaikuttamiseen ja hämmentämiseen perustuviin kampanjoihin.

Demokratia- ja osallisuus -teema tuottaa tietoa siitä, miten digitaalinen murros muokkaa valtaa ja instituutioita ja etsii keinoja, joilla murroksen suuntaan ja vaikutuksiin voidaan vaikuttaa. Teema pyrkii edistämään uusia osallistumisen ja vaikuttamisen tapoja (esim. kansalaisraati, kansalaisaloite, osallistuva budjetointi) kokeilujen ja digitaalisten/teknologisten innovaatioiden avulla.

Keitä mukana?

Demokratian uudistaminen on mahdollista vain laajan yhteistyön kautta. Yhteistyötä tarvitaan niin horisontaalisesti, eli yli siilorajojen, kuin vertikaalisesti instituutioiden, julkisten ja yksityisten organisaatioiden, mediatoimijoiden, päättäjien, viranhaltijoiden, tutkijoiden ja kansalaisten välillä. Samaan tapaan kuin nykyisessä mediaympäristössä vaikuttajan ja vaikutettavan rajat hämärtyvät, demokratian näkökulmasta meillä kaikilla on useita eri rooleja eri tilanteissa.

Yksittäisten uudistushankkeiden ja -projektien kautta Demokratia ja osallisuus -teema pyrkiikin saamaan aikaan demokratian uudistamisliikkeen, johon osallistuminen erilaisista näkökulmista ja rooleista olisi mahdollisimman helppoa niin ihmisille kuin instituutioillekin.

Uuden teeman työ ei ala tyhjästä, vaan se rakentuu Sitrassa aiemmin tehdyn demokratiatyön luomille perustuksille.

Vuosina 2018-2021 tätä työtä on tehty erityisesti Kansanvallan peruskorjaus -projektin puitteissa tehdyissä hankkeissa ja hankekokonaisuuksissa. Myös Sitran ennakointi on luodannut liberaalin demokratian tulevaisuutta ja arvioinut koronan vaikutuksia demokratiaan. Sitra Lab on keskittynyt vuoden 2021 aikana tunnistamaan ja vaikuttamaan demokratian kapeikkoihin.

Aiempaa Sitran tekemää demokratiatyötä edustavat esimerkiksi rakentavan yhteiskunnallisen keskustelun väline Erätauko, tietopohjaisen päätöksenteon tukemiseksi toteutetut hankkeet sekä vuonna 2017 julkistettu Seuraava Erä -visio.

Projektit

Näiden parissa työskentelemme.

kuvituskuva
aiheet

Uudet vaikuttamisen tavat

Tiedonkäytön sekavuutta ja moninaisuutta ilmentävä kuvituskuva jonka keskiössä on eduskuntatalo ja sitä kiertävä työmaa-aita.
aiheet

Uudistuva päätöksenteko

aiheet

Digitaalinen valta ja demokratia

Ota yhteyttä

Aina valmiita keskusteluun.

ihmiset
Veera Heinonen
Johtaja, Demokratia ja osallisuus
ihmiset
Tuula Tiihonen
Johtava asiantuntija, Demokratia ja osallisuus
ihmiset
Lea Konttinen
Johtava asiantuntija, Uudistuva päätöksenteko
ihmiset
Jukka Vahti
Projektijohtaja, Digitaalinen valta ja demokratia
ihmiset
Hannu-Pekka Ikäheimo
Projektijohtaja, Uudet vaikuttamisen tavat
ihmiset
Tiina Härkönen
Johtava asiantuntija, Demokratia ja osallisuus
ihmiset
Kirsi Hantula
Johtava asiantuntija, Digitaalinen valta ja demokratia
ihmiset
Joonas Leppänen
Johtava asiantuntija, Uudet vaikuttamisen tavat
ihmiset
Elina Eerola
Asiantuntija, Uudet vaikuttamisen tavat
ihmiset
Perttu Jämsén
Asiantuntija, Uudet vaikuttamisen tavat
ihmiset
Pauli Saloranta
Asiantuntija, Uudet vaikuttamisen tavat
ihmiset
Onni Pekonen
Asiantuntija, Uudet vaikuttamisen tavat
ihmiset
Rosa-Maria Mäkelä
Asiantuntija, Digitaalinen valta ja demokratia
ihmiset
Anna Välimaa
Asiantuntija, Uudistuva päätöksenteko
ihmiset
Heikki Lauha
Asiantuntija, Digitaalinen valta ja demokratia
ihmiset
Henna Hiilamo
Asiantuntija, Uudistuva päätöksenteko
ihmiset
Markku Harrinvirta
Asiantuntija, Uudistuva päätöksenteko
ihmiset
Maija Jäske
Neuvonantaja, Uudet vaikuttamisen tavat
ihmiset
Sanna-Kaisa Saloranta
Projektikoordinaattori, Uudet vaikuttamisen tavat
ihmiset
Jenni Ala-Peijari
Projektikoordinaattori (pitkällä vapaalla), Uudistuva päätöksenteko
ihmiset
Anna Väre
Projektikoordinaattori, Uudistuva päätöksenteko
ihmiset
Joel Lindqvist
Projektikoordinaattori, Digitaalinen valta ja demokratia
ihmiset
Ilari Lovio
Asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet
ihmiset
Krista Takkinen
Asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet
ihmiset
Viivi Miettinen
Assistentti, Digitaalinen valta ja demokratia
ihmiset
Niina Nevala
Assistentti, Demokratia ja osallisuus