Sitran ilmoituskanava väärinkäytöksistä ilmoittamiseksi

Voit ilmoittaa Sitran ilmoituskanavalla ns. ilmoittajansuojelulain tarkoittamista Sitran toimintaan liittyvistä väärinkäytöksistä, joita olet havainnut tai joista olet saanut tietoja työsi, toimesi tai tehtäväsi yhteydessä. Ilmoitukset voivat koskea esimerkiksi julkisia hankintoja tai Sitran myöntämiä tukia. Pääasiassa kyse on vakavista väärinkäytöksistä.


Ilmoitukset tulee tehdä Sitralla käytössä olevan sähköisen ilmoituspalvelun kautta, johon on linkki alempana. Ilmoitukset tehdään nimellä. Ilmoitukset käsitellään luottamuksellisesti.

Ilmoituskanavalla ei käsitellä muita kuin ilmoittajansuojelulain piiriin kuuluvia väärinkäytösilmoituksia. Esimerkiksi työoikeudelliset asiat eivät ole lain piirissä. Näin ollen erilaisia työoikeudellisia epäselvyyksiä ja kiistoja sekä työturvallisuusasioita ei käsitellä tällä ilmoitusalustalla.

Jätä ilmoitus

Voit jättää uuden ilmoituksen siirtymällä ilmoituskanavalle. Tutustuthan huolella ilmoittamista koskeviin lisätietoihin ja tietosuojaselosteeseen ennen ilmoituksen jättämistä.

Seuraathan säännöllisesti ilmoituksen käsittelyä seurantasivuston kautta. Käsittelijät saattavat esittää sinulle lisäkysymyksiä ilmoituksen käsittelyn aikana. Kaikki viestintä tapahtuu seurantasivuston kautta. On tärkeää, että otat ilmoituksen lähettämisen jälkeen palvelun ilmoittaman salasanan talteen – sitä ei ole mahdollista palauttaa. Jos salasana häviää voit joutua tekemään ilmoituksen uudelleen.

Lisätietoja ilmoituksen tekemiseksi

Ilmoittamisen ja suojan saannin edellytykset

Voit tehdä ilmoituksen väärinkäytösepäilystä, jonka havaitset työsi, toimesi tai tehtäväsi yhteydessä, jos olet lain tarkoittama ilmoittaja (kts. lain 5 §). Ilmoittajia ovat muun muassa työntekijät, vapaaehtoistyöntekijät, harjoittelijat ja itsenäiset ammatinharjoittajat. Myös esimerkiksi entiset työntekijät ja työnhakijat voivat tietyin edellytyksin olla lain tarkoittamia ilmoittajia.

Ilmoittaminen ei edellytä todisteita, mutta pelkkä huhupuhe ei riitä, vaan ilmoittajalla tulee olla perusteltu syy uskoa tietojen paikkansapitävyyteen.

Lisäksi ilmoittamisen edellytyksenä on, että asia kuuluu ilmoittajansuojelulain piiriin. Tutustuthan parhaan kykysi mukaan ilmoittajansuojelulain soveltamisalasäännökseen (kts. lain 2 §) ennen ilmoittamista. Asian luonne selvitetään tarkemmin ilmoituksen käsittelyn aikana.

Ilmoittaja saa lain tarkoittamaa suojaa (kts. lain 5 luku), joista tärkeimpänä vastatoimien kielto, kun edellä mainitut edellytykset täyttyvät. Lisäksi suojansaanti edellyttää, että ilmoitus tehdään ensi sijassa Sitran ilmoituskanavalle. Väärinkäytöksestä voi toissijaisesti ilmoittaa Oikeuskanslerin viraston ylläpitämälle valtakunnalliselle ilmoituskanavalle vain, jos lain asettamat edellytykset täyttyvät. Näin olisi esim. silloin, jos Sitra ei olisi asettanut ilmoituskanavaa ilmoittajien saataville, jos Sitra ei noudattaisi lain asettamia käsittelyn määräaikoja, tai jos ilmoittajalla olisi perusteltu syy epäillä, ettei ilmoitusta käsitellä Sitrassa asianmukaisesti.

Ilmoitusten käsittely

Sitran ilmoituskanavalle tehtävien ilmoitusten käsittelystä vastaa Sitran lakiasiat-toiminto. Ilmoitusten käsittelyyn voidaan ilmoittajansuojelulain mukaisesti nimetä myös muita käsittelijöitä tai asiantuntijoita ilmoitusten paikkansa pitävyyden selvittämiseksi.

Ilmoitusten käsittelyssä huomioidaan mahdolliset esteellisyystilanteet ja tarvittaessa käsittely ulkoistetaan Sitran juridiikkapalveluiden puitesopimuskumppaneille selvitettäväksi.

Ilmoitukset käsitellään luottamuksellisesti ja ilmoittajan henkilöllisyys ja muut ilmoituksessa käsiteltävät henkilötiedot ovat vain edellä mainitun rajatun ryhmän tiedossa. Ilmoittajan henkilöllisyyttä ei näin ollen kerrota ulkopuolisille tai ilmoituksen kohteelle.

Ilmoittaja saa ilmoituksen lähettämisen jälkeen seurantasivuston linkin ja sinne tarvittavan salasanana. Ilmoittajan sähköpostiin lähetetään myös tieto ilmoituksen vastaanottamisesta. Kun ilmoitus otetaan käsittelyyn, seurantasivustolta lähetetään ilmoittajalle sähköposti. Kaikki ilmoitukseen liittyvä kommunikaatio toteutetaan seurantasivuston välityksellä. Käsittelijät saattavat esittää ilmoittajalle kysymyksiä käsittelyn edetessä. Puutteellisilla tiedoilla tehtyä ilmoitusta ei voida viedä eteenpäin.

Ilmoituksen tutkiminen ja jatkotoimet

Ilmoituskanavalle jätetyn ilmoituksen tutkii siihen tapauskohtaisesti vastuuyksiköstä nimetyt henkilöt. Vastuuhenkilöt ryhtyvät tarpeellisiin toimenpiteisiin ilmoituksen paikkansapitävyyden selvittämiseksi ja väärinkäytökseen puuttumiseksi. Käsittelyn aikana arvioidaan, onko ilmoituksen johdosta syytä ryhtyä jatkotoimenpiteisiin väärinkäytöksen korjaamiseksi tai sellaisten estämiseksi tulevaisuudessa. Ilmoittajalle ilmoitetaan kolmen (3) kuukauden kuluessa vastaanottoilmoituksen toimittamisesta, että mihin ilmoituksen perusteella on päädytty ja mitä mahdollisia toimenpiteitä sen perusteella toteutetaan. Tämä tieto tulee ilmoittajalle seurantasivustolle näkyviin sanotussa määräajassa.

Ilmoitusten säilytys ja arkistointi

Ilmoituksen käsittelyn päätyttyä aiheelliseksi luokitellusta ilmoituksesta koostetaan yhteenveto, joka arkistoidaan. Yhteenveto koostetaan ilman henkilötietoja.

Sitra säilyttää ilmoituksia ja niihin sisältyviä henkilötietoja ilmoituskanavapalvelussa lähtökohtaisesti kolmen vuoden (3) ajan ilmoituksen käsittelyn päättymisestä. Ilmoittajansuojelulain tarkoittamissa poikkeustilanteissa ilmoituksia ja niihin sisältyviä henkilötietoja voidaan säilyttää pidempään.

Ilmoituksiin liittyvien henkilötietojen käsittelyä kuvataan tarkemmin Sitran ilmoituskanavan tietosuojaselosteessa.