Reilu datatalous

Rakennamme eurooppalaiseen arvopohjaan perustuvaa ihmislähtöistä ja reilua datataloutta. Datan hyödyntäminen luo hyvinvointia, kilpailukykyä ja auttaa kehittämään yhteiskuntia. Reiluus tarkoittaa, että yksilöiden, yritysten ja yhteiskunnan edut ovat tasapainossa.

Ajankohtaista

Matkan varrelta.

uutiset

Digitaaliset tuotepassit kestävän kasvun työkaluina

julkaisut

Digitaaliset tuotepassit vauhdittamassa Euroopan kestävää kasvua (tiivistelmä)

julkaisut

Suomalaisten data-avaruuksien tilannekuva

uutiset

Data-avaruudet ovat digitaalisen tulevaisuuden reiluja rakennuspalikoita

Lista

Näin kytket suosittelualgoritmit pois päältä suurissa some-palveluissa 

Puheenvuoro

Lisää kokeiluja, kiitos!

uutiset

Uusi kurssi tarjoaa yrityksille oppeja datan hyödyntämisestä uudistuvan EU-sääntelyn mukaisesti

Puheenvuoro

Ekosysteemi ei tee teknologialla mitään, jos kulttuuri ei ole kunnossa

Puheenvuoro

Kolme datatalouden kehityssuuntaa, joita kannattaa pitää silmällä juuri nyt 

Kuvituskuva: ihmnen maalaustikkailla maalaamassa tekstiä Sitran lausunto
Lausunnot

Sitran lausunto Suomen avaintavoitteista EU-vaalikaudelle 2024-2029

Tarmo Toikkanen ja Rosa-Maria Mäkelä
Kommentti

Kaipaatko muutosta someesi? Nämä 4 asiaa muuttuvat

julkaisut

Kilpailukykyä datasta -käsikirja

uutiset

Miten yritykset voivat tehdä datasta kannattavaa liiketoimintaa ekosysteemeissä?

Haku

Etsimme tiimejä kehittämään dataa hyödyntäviä palveluita – hae mukaan Sitra Labiin!

uutiset

Digitaalisten palveluiden käyttäjät tarvitsevat lisää mahdollisuuksia heistä kerätyn datan hyödyntämiseen

julkaisut

Oikeus datan siirtämiseen järjestelmästä toiseen reilussa datataloudessa

uutiset

Euroopan täytyy nostaa panoksia kilpailukyvyn turvaamiseksi – ehdotukset EU:lle datatalouden vauhdittamiseksi

artikkelit

Datatalouden kehittymisen seuranta helpottuu – koostimme työkalun tarkkailemaan mittareita

Datatalouden kansallinen tiekartta

sivut

Datatalouden tiekartta

sivut

Mitä on datatalous?

sivut

Tahtotila

sivut

Tilannekuva

sivut

Toimenpiteet

sivut

Työkalut

sivut

Tule mukaan!

Pysy kärryillä työstämme reilun datatalouden eteen.
Tilaa uutiskirjeemme.

Mistä on kyse?

Datan määrä lisääntyy maailmassa räjähdysmäisesti. Se tarjoaa mahdollisuuksia talouden ja yhteiskuntien uudistamiseen. Datan avulla voidaan tuottaa nykyistä parempia palveluita ja hyvinvointia, ja kykyä datan hyödyntämiseen tarvitaan kestävyyskriisin ratkaisemisessa.

Digitaalinen arkemme synnyttää dataa, jonka jalostaminen tiedoksi vaatii yrityksiltä osaamista ja resursseja. Samalla voidaan synnyttää kokonaan uusia ratkaisuja ja yritykset voivat dataan liittyvällä osaamisella vahvistaa kilpailukykyään. Dataan liittyvää osaamista tarvitaan niin julkisen hallinnon eri aloilla, yritysmaailmassa, lainsäädännössä, liiketoiminnassa, mediassa kuin teollisuudessakin.

Dataa hyödyntävä yhteiskunta ja talous vaatii toimiakseen vahvaa luottamusta. Yksilötasolla oikeutta omaan dataan pidetään keskeisenä digitaalisen ajan perusoikeutena.

Datatalouden kyytiin kiipeämisessä ja sen tulevaisuuden rakentamisessa ei ole aikaa hukattavana. Euroopalla on kirittävää takamatkalta. Kansainvälistä kärkisijaa pitävät Yhdysvallat ja Kiina.

Euroopassa siirtymä datavaltaiseen yhteiskuntaan rakennetaan eurooppalaiselle arvopohjalle, ihmislähtöisyydelle ja reiluudelle. Tavoitteena on ihmisten hyväksi toimiva teknologia, oikeudenmukainen ja kilpailukykyinen talous sekä avoin, demokraattinen ja luottamukseen perustuva yhteiskunta.

Tähtäämme siihen, että Suomi nousee reilun ja kestävän datatalouden kansainväliseksi suunnannäyttäjäksi. Suomi on jo tunnustettu terveysdatan hyötykäytön globaaliksi edelläkävijäksi korkean teknologia- ja terveysosaamisen, yritysmyönteisen toimintaympäristön ja vahvojen datavarantojen ansiosta.

Mitä teemme?

Edistämme muutoksia talouden rakenteissa, kuten sääntelyssä ja pelisäännöissä, ja kasvatamme päätöksentekijöiden ymmärrystä datataloudesta. Vaikutamme Suomen kilpailukyvyn kannalta keskeisiin toimenpiteisiin: tuomme yhteen eri maiden yhteiskunnallisia päättäjiä, tutkimusta, kansalaisjärjestöjä ja edelläkävijäyrityksiä.

Uudistamme datamarkkinoita kestäviksi ja kilpailukykyisiksi kehittämällä reilun datatalouden toimintamalleja. Rakennamme ymmärrystä luottamuksen merkityksestä, kun organisaatiot jakavat dataa yhteiskäyttöön sovituin ehdoin. Kehitämme käytännön työkaluja datamarkkinoilla toimiville yrityksille, jotta ne voisivat saada hyötyjä datasta ja sen yhteiskäytöstä. Teemme yhteistyötä suomalaisten ja eurooppalaisten innovaatioekosysteemien kanssa.

EU:n digitaalistrategian mukaisesti luomme pohjaa tulevaisuuden menestyville digitaalisille palveluille. Vaikutamme datan sisämarkkinoiden syntyyn.

Vahvistamme yksilöiden vaikutusmahdollisuuksia datan ja digitaalisten palvelujen käytössä. Kasvatamme suomalaisten datalukutaitoa. Haluamme tehdä siitä maailman huippuluokkaa.

Eurooppalaiset valtiot ja suuryritykset ovat yhdistäneet voimiaan vahvistaakseen riippumattomuuttaan kansainvälisistä teknologiajäteistä. Ne ovat käynnistäneet yhteiseurooppalaisen Gaia-X-hankkeen, jonka tavoitteena on rakentaa eurooppalaisiin arvoihin perustuvia pelisääntöjä ja toimintamalleja avoimesti dataa jakaville dataekosysteemeille. Koordinoimme Suomen Gaia-X hubia.

Pureudumme monipuolisesti ajankohtaisiin ilmiöihin ja etsimme mahdollisuuksia Suomen kilpailukyvyn edistämiseksi. Tarkastelemme muun muassa internetin seuraavan vaiheen, hajautetun verkon eli web 3.0:n mahdollisuuksia ja uhkia. Punnittu ja monipuolinen tieto web 3.0:sta auttaa hallitsemaan sen kehitystä. Olemme myös mukana kokeilussa, jossa tarjotaan innovaatio- ja yrittäjyyskoulutusta kyberturvallisuuden koulutuksessa oleville varusmiehille. Kokeilussa tavoitteena on kyberosaamisen ja siihen liittyvän yritystoiminnan lisääminen.

Kuukausittainen Datatalouden tilannehuone -verkkotapahtuma esittelee datatalouden käytännön kysymyksiä ja ratkaisuja.

Valmistelemme Terveyttä datasta -projektia, jossa rakennamme tulevaisuuden kestävää hyvinvointia ja vahvistamme sote-datan hyödyntämistä Suomessa ja Euroopassa yhdessä alan toimijoiden kanssa. Koordinoimme myös EU:n terveysdatan turvallista käyttöä sujuvoittavaa TEHDAS2-yhteistoimintahanketta, jonka on määrä käynnistyä toukokuussa 2024. 

Valmistelemme parhaillaan uusia avauksia datatalouskehityksen tukemiseksi. Pysy kuulolla ja tilaa uutiskirjeemme, jotta pysyt kärryillä työstämme reilun datatalouden eteen.

Mitä on saatu aikaan?

Olemme konkretisoineet sitä, mitä reilun datatalouden toteutuminen käytännössä vaatii ja kuinka digitaalisen ajan luottamus voi rakentua. IHAN-projektimme kehitti vuosina 2018–2021 uusia toimintamalleja, konsepteja ja työkaluja sekä testasi niiden hyödynnettävyyttä pilottien avulla.

Vuonna 2020 avasimme projektin kokeilualustan. Sen ympärille rakentuneet työkalut ovat mahdollistaneet verkostomaisen datatalouden rakentamisen ja vauhdittaneet datatalouskehitystä. Projektissa on kehitetty muun muassa Reilun datatalouden sääntökirja.

Kokeiluissa on autettu yrityksiä luomaan uutta liiketoimintaa datan avulla ja lisätty niiden valmiuksia sopeutua pandemian jälkeiseen aikaan. Pilotin rinnalla tuotettiin laaja koulutusaineisto kyvykkyyksien vahvistamiseen.

Olemme selvittäneet yksilöiden kokemaa luottamusta digiarkeen. Rakensimme digitaalisten palveluiden käyttäjille verkkotestin, joka auttaa ymmärtämään omaa verkkokäyttäytymistä ja tukee sen parempaa haltuunottoa. Digijälkiselvityksemme tarkasteli yksilöstä kerätyn datan kulkua verkossa vapaaehtoisten testihenkilöiden avulla.

Olemme tuottaneet lukuisia datatalouteen liittyviä raportteja ja selvityksiä kotimaisen ja EU-tason päätöksenteon tueksi. Laadimme kannanottoja ja lausuntoja kansallisiin sekä EU-tason strategioihin, aloitteisiin ja lainsäädäntöhankkeisiin.

Päättäjien ja viranomaisten, kuten ministeriöiden ja Euroopan komission kanssa tehty yhteistyö on ollut tärkeää uuden talouden ja politiikan osa-alueen huomioinnissa.

Vauhditimme terveysdatan turvallista hyötykäyttöä yhteistyössä julkisten ja yksityisten toimijoiden kanssa Terveysdata 2030 -projektissamme 2021–2023. Lisäksi koordinoimme EU:n terveysalan TEHDAS-yhteistoimintahanketta. Pitkäjänteinen työmme poiki Sitralle jatkotehtävän TEHDAS2-hankkeessa.

Lue lisää reilun datatalouden periaatteista ja työkaluista (pdf, englanniksi).

Projektit

Kädet savessa.

Terveysdataa hyödynnetään tutkimuksessa ja hyvinvointipalvelujen kehittämisessä.
aiheet

Hyvinvointiratkaisut

aiheet

Datatalouden tiekartta

aiheet

Kilpailukykyä datasta

Robortti suuren puun alla
aiheet

Gaia-X Suomi

Hankkeet

Digivalta-selvitys

Hankkeet

Hankkeet

Tekoäly sote-palveluissa

Hankkeet

Generatiivisen tekoälyn kokeilut

Listaus

Datatalouden kiinnostavimmat

Hankkeet

Digitaaliset tuotepassit

Hankkeet

Datastrategia 2.0 selvitys

Hankkeet

Datatalouden ABC

Hankkeet

Terveysdatan hyödyntäminen TKI-toiminnassa

Kysely

Dataa hyödyntävien ekosysteemien ja verkostojen kehitysaste

Lohkoketjut ja ihmisiä kuvassa
Haku

Rahoitushaku: Web 3.0 – Yhdessä kokeillen kohti uutta

Haku

Datatalouden kiinnostavimmat -haku

Hankekokonaisuus

Pilotit: Kilpailukykyä datasta

Hankkeet

Data Spaces Support Centre

Maapallo joka koostuu nollista ja ykkösistä, varpuja sen ympärillä, metsämaaston päällä. Vieressä hyppäävä ihminen, sieni ja robotti, joka sanoo "Terv...!"
Hankekokonaisuus

Planetaarinen terveys

Hankkeet

Pilotit: Energiankäyttö haltuun datan avulla

Hankkeet

EU-sääntely avaa mahdollisuuksia datataloudessa

Haku

Ratkaisuhaku: Energiankäyttö haltuun datan avulla 

Päättyneet aiheet

Edelleen ajankohtaista.

Terveysdata 2030 Euroopan kartan päällä
aiheet

Terveysdata 2030

Hankkeet

TEHDAS-yhteistoimintahanke

aiheet

IHAN-projekti

Julkaisut

Painonsa arvosta asiaa.

julkaisut

Digitaaliset tuotepassit vauhdittamassa Euroopan kestävää kasvua (tiivistelmä)

julkaisut

Suomalaisten data-avaruuksien tilannekuva

julkaisut

Kilpailukykyä datasta -käsikirja

julkaisut

Oikeus datan siirtämiseen järjestelmästä toiseen reilussa datataloudessa

julkaisut

Euroopan johtoasema datataloudessa varmistettava

julkaisut

Data-avaruusteknologioiden kehitysnäkymät (tiivistelmä)

julkaisut

Me ja maapallo

julkaisut

Kohti kokonaisvaltaista datanhallintaa EU:ssa (tiivistelmä)

julkaisut

Planetaarinen terveys (tiivistelmä)

julkaisut

Dataa hyödyntävien ekosysteemien ja verkostojen kehitysaste 2023

julkaisut

Onko Euroopan terveysunioni valmis 2000-luvun haasteisiin? (tiivistelmä)

julkaisut

Parempaa terveyttä Eurooppaan dataa jakamalla (tiivistelmä)

julkaisut

Tavoitteena planetaarinen terveys

julkaisut

Miten kestävää maailmaa web 3.0 rakentaa?

Kirjan kannessa lukee reilun datan sääntökirja.
julkaisut

Reilun datatalouden sääntökirja ranskaksi

julkaisut

Selvitys lääketutkimuksen toteuttamisen edellytyksistä, pullonkauloista ja halukkuudesta HUS-yhtymässä ja sen hyvinvointialueilla sekä TYKS:ssä

Tapahtumat

Tulevaisuus tehdään yhdessä.

Keskustelutilaisuus

Gaia-X Suomi: Datan jakamisen verkostoitumistilaisuus

keskiviikko, 8.5.
Kutsuvierastilaisuus

Datatalouden osaamisen pyöreä pöytä

maanantai, 10.6.
tapahtumat

Radical Health Festival Helsinki 2024 

Helsinki, tiistai – torstai, 21.5. – 23.5.
Yleisö katsoo lavalle, jossa on suuri näyttö tekstillä "Pohjoismainen datatapahtuma 2024".
Keskustelutilaisuus

Pohjoismainen datatapahtuma 2024

Helsinki, keskiviikko, 10.4.
Robotin kädessä vihreä sydän
Symposiumi

Data Spaces Symposium 2024

tiistai – torstai, 12.3. – 14.3.
Verkkotapahtuma

Tietomallien mahdollisuudet sote-sektorilla

maanantai, 11.3.
Keskustelutilaisuus

Gaia-X Suomi: Datan jakamisen verkostoitumistilaisuus

keskiviikko, 6.3.
Abstrakti kuvituskuva, Kuvan tekijä: Aino Aittasalo / Sitra
Keskustelutilaisuus

Kymmenen vuotta terveysalan kasvun edistämistä – mitä siirtyminen strategiasta toimeenpano-ohjelmaan tuo tullessaan?

Helsinki, perjantai, 22.3.
Julkistustilaisuus

Eurooppa datatalouden kärkeen – Kymmenen suositusta Euroopan unionille 

Bryssel ja verkossa, tiistai, 23.1.
Tapahtumat

Kilpailukykyä datasta – kiertävä tapahtumasarja kaikille datatalouden kehittämisestä kiinnostuneille

Kutsuvierastilaisuus

Kilpailukykyä kestävästä kuljetuksesta – miten digitaalinen tuotepassi muuttaa liiketoimintamallisi? 

tiistai, 6.2.
Datatalouden kiinnostavimmat
Kutsuvierastilaisuus

Reilun datatalouden edelläkävijäratkaisut – verkostoitumistilaisuus

Helsinki
Kutsuvierastilaisuus

Web 3.0 -kutsuvierastilaisuus

Helsinki, tiistai, 30.1.
Keskustelutilaisuus

Gaia-X Suomi: Datan jakamisen verkostoitumistilaisuus

torstai, 30.11.
Paneelikeskustelu

Slush Side Event: Miltä näyttää Euroopan digitaalitalouden tulevaisuus? – Ota sääntely ja sen noudattamista auttavat teknologiat haltuun!

Helsinki, torstai, 30.11.
TEHDAS-logo johon nojaa numero 2.
Keskustelutilaisuus

Kansallisen asiantuntijaryhmän kokous eurooppalaisen terveystietoalueen kehityksestä

tiistai, 28.11.

Ota yhteyttä

Aina valmiina keskusteluun.

ihmiset
Kristo Lehtonen
Johtaja, Reilu datatalous
ihmiset
Anna Pulli
Assistentti, Reilu datatalous
ihmiset
Jyri Arponen
Johtaja, teollisuus ja innovaatiot
ihmiset
Anssi Komulainen
Projektijohtaja, Gaia-X Suomi
ihmiset
Laura Halenius
Projektijohtaja, Data ja kilpailukyky
ihmiset
Markus Kalliola
Projektijohtaja, Hyvinvointiratkaisut
ihmiset
Reijo Aarnio
Vanhempi neuvonantaja, Reilu datatalous
ihmiset
Tapani Piha
ihmiset
Juhapekka Ristola
Vanhempi neuvonantaja, Data ja kilpailukyky
ihmiset
Marja Pirttivaara
Johtava asiantuntija, Reilu datatalous
ihmiset
Helena Mustikainen
Johtava asiantuntija, Reilu datatalous
ihmiset
Marja Illi
Johtava asiantuntija, Reilu datatalous
ihmiset
Johanna Kippo
Asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet