Reilu datatalous

Rakennamme eurooppalaiseen arvopohjaan perustuvaa ihmislähtöistä ja reilua datataloutta. Datan hyödyntäminen luo hyvinvointia, kilpailukykyä ja auttaa kehittämään yhteiskuntia. Reiluus tarkoittaa, että yksilöiden, yritysten ja yhteiskunnan edut ovat tasapainossa.

Ajankohtaista

Matkan varrelta.

Datatalouden kansallinen tiekartta

Pysy kärryillä työstämme reilun datatalouden eteen.
Tilaa uutiskirjeemme.

Mistä on kyse?

Datan määrä lisääntyy maailmassa räjähdysmäisesti. Se tarjoaa mahdollisuuksia talouden ja yhteiskuntien uudistamiseen. Datan avulla voidaan tuottaa nykyistä parempia palveluita ja hyvinvointia, ja kykyä datan hyödyntämiseen tarvitaan kestävyyskriisin ratkaisemisessa.

Digitaalinen arkemme synnyttää dataa, jonka jalostaminen tiedoksi vaatii yrityksiltä osaamista ja resursseja. Samalla voidaan synnyttää kokonaan uusia ratkaisuja ja yritykset voivat dataan liittyvällä osaamisella vahvistaa kilpailukykyään. Dataan liittyvää osaamista tarvitaan niin julkisen hallinnon eri aloilla, yritysmaailmassa, lainsäädännössä, liiketoiminnassa, mediassa kuin teollisuudessakin.

Dataa hyödyntävä yhteiskunta ja talous vaatii toimiakseen vahvaa luottamusta. Yksilötasolla oikeutta omaan dataan pidetään keskeisenä digitaalisen ajan perusoikeutena.

Datatalouden kyytiin kiipeämisessä ja sen tulevaisuuden rakentamisessa ei ole aikaa hukattavana. Euroopalla on kirittävää takamatkalta. Kansainvälistä kärkisijaa pitävät Yhdysvallat ja Kiina.

Euroopassa siirtymä datavaltaiseen yhteiskuntaan rakennetaan eurooppalaiselle arvopohjalle, ihmislähtöisyydelle ja reiluudelle. Tavoitteena on ihmisten hyväksi toimiva teknologia, oikeudenmukainen ja kilpailukykyinen talous sekä avoin, demokraattinen ja luottamukseen perustuva yhteiskunta.

Tähtäämme siihen, että Suomi nousee reilun ja kestävän datatalouden kansainväliseksi suunnannäyttäjäksi.

Mitä teemme?

Edistämme muutoksia talouden rakenteissa, kuten sääntelyssä ja pelisäännöissä, ja kasvatamme päätöksentekijöiden ymmärrystä datataloudesta. Vaikutamme Suomen kilpailukyvyn kannalta keskeisiin toimenpiteisiin: tuomme yhteen eri maiden yhteiskunnallisia päättäjiä, tutkimusta, kansalaisjärjestöjä ja edelläkävijäyrityksiä.

Uudistamme datamarkkinoita kestäviksi ja kilpailukykyisiksi kehittämällä reilun datatalouden toimintamalleja. Rakennamme ymmärrystä luottamuksen merkityksestä, kun organisaatiot jakavat dataa yhteiskäyttöön sovituin ehdoin. Kehitämme käytännön työkaluja datamarkkinoilla toimiville yrityksille, jotta ne voisivat saada hyötyjä datasta ja sen yhteiskäytöstä. Teemme yhteistyötä suomalaisten ja eurooppalaisten innovaatioekosysteemien kanssa.

EU:n digitaalistrategian mukaisesti luomme pohjaa tulevaisuuden menestyville digitaalisille palveluille. Vaikutamme datan sisämarkkinoiden syntyyn.

Vauhditamme esimerkiksi terveysdatan turvallista hyötykäyttöä julkisten ja yksityisten toimijoiden yhteistyönä. Tätä työtä teemme Terveysdata 2030 -projektissamme ja koordinoimalla EU:n terveysalan TEHDAS-yhteistoimintahanketta. Suomi on tunnustettu terveysdatan hyötykäytön globaaliksi edelläkävijäksi korkean teknologia- ja terveysosaamisen, yritysmyönteisen toimintaympäristön ja vahvojen datavarantojen ansiosta.

Vahvistamme yksilöiden vaikutusmahdollisuuksia datan ja digitaalisten palvelujen käytössä. Kasvatamme suomalaisten datalukutaitoa. Haluamme tehdä siitä maailman huippuluokkaa.

Eurooppalaiset valtiot ja suuryritykset ovat yhdistäneet voimiaan vahvistaakseen riippumattomuuttaan kansainvälisistä teknologiajäteistä. Ne ovat käynnistäneet yhteiseurooppalaisen Gaia-X-hankkeen, jonka tavoitteena on rakentaa eurooppalaisiin arvoihin perustuvia pelisääntöjä ja toimintamalleja avoimesti dataa jakaville dataekosysteemeille. Koordinoimme Suomen Gaia-X hubia.

Kuukausittainen Datatalouden tilannehuone -verkkotapahtuma esittelee datatalouden käytännön kysymyksiä ja ratkaisuja.

Valmistelemme parhaillaan uusia avauksia datatalouskehityksen tukemiseksi. Pysy kuulolla ja tilaa uutiskirjeemme, jotta pysyt kärryillä työstämme reilun datatalouden eteen.

Mitä on saatu aikaan?

Olemme konkretisoineet sitä, mitä reilun datatalouden toteutuminen käytännössä vaatii ja kuinka digitaalisen ajan luottamus voi rakentua. IHAN-projektimme kehitti vuosina 2018–2021 uusia toimintamalleja, konsepteja ja työkaluja sekä testasi niiden hyödynnettävyyttä pilottien avulla.

Vuonna 2020 avasimme projektin kokeilualustan. Sen ympärille rakentuneet työkalut ovat mahdollistaneet verkostomaisen datatalouden rakentamisen ja vauhdittaneet datatalouskehitystä. Projektissa on kehitetty muun muassa Reilun datatalouden sääntökirja.

Kokeiluissa on autettu yrityksiä luomaan uutta liiketoimintaa datan avulla ja lisätty niiden valmiuksia sopeutua pandemian jälkeiseen aikaan. Pilotin rinnalla tuotettiin laaja koulutusaineisto kyvykkyyksien vahvistamiseen.

Olemme selvittäneet yksilöiden kokemaa luottamusta digiarkeen. Rakensimme digitaalisten palveluiden käyttäjille verkkotestin, joka auttaa ymmärtämään omaa verkkokäyttäytymistä ja tukee sen parempaa haltuunottoa. Digijälkiselvityksemme tarkasteli yksilöstä kerätyn datan kulkua verkossa vapaaehtoisten testihenkilöiden avulla.

Olemme tuottaneet lukuisia datatalouteen liittyviä raportteja ja selvityksiä kotimaisen ja EU-tason päätöksenteon tueksi. Laadimme kannanottoja ja lausuntoja kansallisiin sekä EU-tason strategioihin, aloitteisiin ja lainsäädäntöhankkeisiin.

Päättäjien ja viranomaisten, kuten ministeriöiden ja Euroopan komission kanssa tehty yhteistyö on ollut tärkeää uuden talouden ja politiikan osa-alueen huomioinnissa.

Lue lisää reilun datatalouden periaatteista ja työkaluista (pdf, englanniksi).

Projektit

Kädet savessa.

Hankkeet

Päättyneet aiheet

Edelleen ajankohtaista.

Julkaisut

Painonsa arvosta asiaa.

Tapahtumat

Tulevaisuus tehdään yhdessä.

Ota yhteyttä

Aina valmiina keskusteluun.