Gaia-X – yhteiseurooppalaisen dataekosysteemin kivijalka

Rakennamme eurooppalaisiin arvoihin perustuvia standardeja, pelisääntöjä ja infrastruktuuria avoimesti dataa jakavalle dataekosysteemille, joka edistää Euroopan hyvinvointia ja kilpailukykyä.

Mistä on kyse?

Euroopan komissio on päättänyt tehdä kuluvasta vuosikymmenestä Euroopan ”digitaalisen vuosikymmenen”. Tämä edellyttää Euroopalta digitaalista autonomiaa ja eurooppalaisiin arvoihin pohjautuvien standardien ja pelisääntöjen vakiinnuttamista datan hyödyntämisessä. Sitran reilun datatalouden teemassa luodaan työkaluja ja ratkaisuja, joiden avulla dataa voidaan jakaa nykyistä vapaammin kukoistavissa ekosysteemeissä.

Gaia-X-projekti vahvistaa Euroopan digitaalista omavaraisuutta ja dataa koskevaa itsemääräämisoikeutta, vapaata markkinoillepääsyä ja uutta arvonluontia, modulaarisuutta, yhteen toimivuutta sekä käyttäjäystävällisyyttä.

Saksan ja Ranskan yhteistyöaloite on kasvanut nopeasti, ja nyt mukana on jo seitsemän eri EU:n jäsenvaltiota sekä satoja yrityksiä. Kehitystyötä koordinoi Gaia-X-säätiö. Yritykset pääsevät osallistumaan kehitystyöhön maakohtaisten Gaia-X hubien kautta.

Mitä teemme?

Sitra valmistelee Suomen roolia hankkeessa koordinoimalla Suomen hubia sekä suomalaisten toimijoiden roolia ja mahdollisuuksia siinä. Suomen hubi yhdistää toimijoita erilaisten ekosysteemien, politiikkatoimien ja käytännön kokeilujen välillä.

Kuka on mukana?

Valmistelutyössä on ollut mukana suuri joukko toimijoita. VTT on ollut alusta lähtien aktiivinen Gaia-X-vaikuttamisessa, samoin työ- ja elinkeinoministeriö ja Business Finland. Valtiovarainministeriö sekä liikenne- ja viestintäministeriö ovat tuoneet Gaia-X:n kansallisen tehtävän määrittelytyöhön mukaan politiikkatason näkemystä, ja yritysten näkökulmia ovat edustaneet Elinkeinoelämän keskusliitto, Teknologiateollisuus ja DIMECC.

Projektin valmisteluvaiheessa ensimmäiset konkreettiset tekemiset ovat jo alkaneet hahmottua Suomen hubin ympärillä. Teollisuuden data-avaruustyö on jo käynnistynyt Aalto-yliopiston ja DIMECCin johdolla, ja tähän työhön etsitään mukaan lisää kiinnostuneita toimijoita. Myös työryhmät Smart Cities-, Health- ja Mobility-alueilla ovat muotoutumassa.

Lisäksi VTT:n koordinoima GAIAXPACE-projekti koostuu Gaia-X-palvelujen kokeiluympäristön toteuttamisesta, kahdeksaan eri toimialaan liittyvien data-avaruuksiin ja niihin perustuvien liiketoimintamallien ja kokeilujen tekemisestä, sekä niitä tukevasta tutkimuksesta. Mukana on VTT:n lisäksi yli 20 yritystä ja tutkimuslaitosta.

Miten mukaan?

Lue lisää

Sukella syvemmälle.

Ota yhteyttä

Mistä on kyse?