Työn tulokset
Arvioitu lukuaika 7 min

Gaia-X Suomi rakensi Suomeen yhden Euroopan johtavista datan jakamisen yritysverkostoista

Sitran Gaia-X Suomi -projekti keskittyi Euroopan datatalouden tulevaan selkärankaan eli yhteisiin data-avaruuksiin. Keväällä 2024 käynnistetty Data Spaces Alliance Finland jatkaa työtä ja vahvistaa suomalaisten toimijoiden asemaa Euroopan datataloudessa. Projekti toteutettiin vuosina 2021–2024.

Kirjoittajat

Anssi Komulainen

Projektijohtaja, Gaia-X Suomi

Kirsi Suomalainen

Asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Julkaistu

Mistä työssä oli kyse?

Euroopan komissio julkaisi vuonna 2020 datastrategian, jonka ytimessä on ajatus data-avaruuksista Data-avaruus; tietoalue Yhteisesti sovittujen periaatteiden ja pelisääntöjen muodostama kokonaisuus, joka on tarkoitettu datan jakamiseen ja vaihtoon tietyllä toimialalla tai toimialojen välillä. Avaa termisivu Data-avaruus; tietoalue digitaalisen kilpailukyvyn selkärankana. Noin vuotta myöhemmin Sitra käynnisti Gaia-X Suomi -projektin, jonka tavoitteena on ollut selventää kuvaa data-avaruuksista, minkälaisia liiketoiminnallisia hyötyjä ne mahdollistavat ja mikä olisi Suomelle paras tapa varmistaa kotimaisten toimijoiden menestys Euroopan datataloudessa. Projektin pääasiallinen tehtävä oli Suomen Gaia-X paikallisverkoston eli hubin koordinaatio.

Gaia-X on yhteiseurooppalainen toimijaverkosto, joka tähtäsi aluksi eurooppalaisten pilvipalvelutoimijoiden tarjonnan yhdistämiseen vaihtoehdoksi yhdysvaltalaisille ja kiinalaisille digijäteille. Verkoston työ jäsentyi Eurooppa-tason yhteentoimivuuden varmistaviin keskusteluihin ja kansallisten verkostojen käyttötapaustyöhön, jolla pyrittiin varmistamaan jaettujen ratkaisujen räätälöinti siten, että ne palvelevat eri toimijoiden tarpeita. Suomen paikallisverkostossa toimi Sitran koordinaatiokaudella seitsemän toimialakohtaista työryhmää.

Myöhemmin Gaia-X yhdisti voimansa muiden eurooppalaisten data-avaruusverkostojen kanssa EU-rahoitteisen Data Spaces Support Centre -hankkeen (DSSC) muodossa. Sitra pääsi mukaan data-avaruuksien hallintomalleihin liittyvän ajatusjohtajuuden ja erityisesti tekemänsä sääntökirjatyön ansiosta.

Sitran projektin alussa merkittävimpiä yllätyksiä oli, miten harva yritys Suomessa näkee datan hyödyntämisen keskeisenä osana liiketoimintaansa. Datataloudesta kiinnostuakseen yrityksen on osattava luoda arvoa datasta tai ymmärtää, miten dataa voi käyttää oman toiminnan kehittämisessä. Data-avaruuksista hyötyäkseen sillä on oltava liiketoimintamalli, jossa kyetään hyödyntämään oman organisaation ulkopuolista dataa. Valtaosalla Suomen yrityksistä on vielä pitkä matka tähän.

Kansainvälisesti katsottuna datatalous on jo nyt hyvin tuottoisaa liiketoimintaa, jonka luonteeseen kuuluu, että ensimmäisenä liikkuvat keräävät suurimmat hyödyt ja saavuttavat perässähiihtäjiin nähden kaulan, jota on hyvin vaikea kuroa myöhemmin umpeen. Suomella on kiire, jos haluamme pysyä digitalisaation kärkimaana.

Ennakko-oletuksista poiketen Suomessa ei projektin käynnistyessä ollut juurikaan data-avaruushankkeita.

Mitä saatiin aikaan?

Käynnistimme rahoitushaun avulla viisi data-avaruuksia hyödyntävää pilottihanketta, joiden kautta Suomeen syntyi meriliikenteen, ilmailurahtiliikenteen, maatalouden ja henkilöstön kehittämisen data-avaruudet. Näiden on tarkoitus kytkeytyä seuraavaksi laajempiin eurooppalaisiin kehityskulkuihin. Pilottien kokemukset osoittivat sen, miten tärkeä oikeanlainen järjestäjätaho on yritysekosysteemin ja sitä palvelevan data-avaruuden onnistumiselle.

Suomen Gaia-X hubin koordinaatiotyö havainnollisti, että Gaia-X on käytännössä joukko teknologiavalintoja, jotka tulevat ajankohtaiseksi siinä vaiheessa, kun data-avaruutta aletaan rakentaa. Suomessa ei olla vielä niin pitkällä. Pisimmällä on ehkä Suomen, Viron ja Islannin yhteisponnistus X-Road, jota kehittävä Nordic Institute for Interoperability Solutions NIIS otti vastuulleen Suomen Gaia-X -verkoston koordinaation keväällä 2024.

Teknologiavalintoja hedelmällisemmäksi lähestymistavaksi valikoitui Belgiassa, Alankomaissa ja Itävallassa testattu data-avaruusverkostot yhdistävä toimintamalli, jossa lähdetään määrätietoisesti yhteisvoimin kasvattamaan kansallisista aihioista eurooppalaisia menestystarinoita. Näin syntyi keväällä 2024 julkistettu Data Spaces Alliance Finland, jota koordinoivat Teknologiateollisuus ja TIEKE. Tavoitteena on, että Data Spaces Alliance Finland kokoaa yhteen Suomen keskeiset data-avaruustoimijat ja varmistaa suomalaisten toimijoiden kilpailukykyä Euroopan kiihtyvässä datataloudessa. Mukana on 23 julkisen ja yksityisen sektorin edelläkävijäorganisaatiota, myös Sitra.

Pysyäkseen elinvoimaisena yhteisö tarvitsee riittävästi yhteisiä tavoitteita ja jonkinlaisen leiritulen. Sellainen sytytettiin huhtikuussa 2024 täyteen varatun Nordic Data Festivalin muodossa (puheenvuorojen videot ovat tapahtumasivulla). Perinne jatkuu VTT:n vetovastuulla vuonna 2025, mutta sitä ennen Gaia-X Summit kerää kansainväliset data-avaruuskehittäjät Suomeen marraskuussa 2024.

Data-avaruuksiin liittyvä työ on saatu Suomessa ja Euroopassa hyvälle alulle, joten nyt on Sitralle sopiva aika ottaa askel sivuun ja antaa muiden johtaa varsinaista kehitystyötä. Sitra jatkaa kuitenkin aktiivisena jäsenenä Data Spaces Alliance Finlandissa sekä Gaia-X:n ja Data Spaces Support Centren verkostoissa.

Julkaisut

julkaisut

Suomalaisten data-avaruuksien tilannekuva

julkaisut

Data-avaruusteknologioiden kehitysnäkymät (tiivistelmä)

julkaisut

Kohti kokonaisvaltaista datanhallintaa EU:ssa (tiivistelmä)

julkaisut

Dataa hyödyntävien ekosysteemien ja verkostojen kehitysaste 2023

Kirjan kannessa lukee reilun datan sääntökirja.
julkaisut

Reilun datatalouden sääntökirja ranskaksi

Kirjan kannessa lukee reilun datan sääntökirja.
julkaisut

Reilun datatalouden sääntökirja

julkaisut

EU-sääntely rakentaa reilumpaa datataloutta

Suomen Gaia-X-strategian kansikuva
julkaisut

Suomen Gaia-X-strategia

Ajankohtaista

uutiset

Data-avaruudet ovat digitaalisen tulevaisuuden reiluja rakennuspalikoita

uutiset

Vain reilut säännöt vahvistavat datataloutta – työpaperi tarjoaa suosituksia EU:n datasääntelyn selkeyttämiseen

artikkelit

Parempia tuotteita ja palveluja sekä uutta osaamista – Näin dataa jakavat verkostot ovat hyötyneet yhteistyöstä

uutiset

Luottamusta riittää, liiketoimintaosaamista kaivataan – yhteistyöverkostot ovat löytäneet datasta vauhtia yhteiseen innovointiin, kertoo tuore kysely

blogit

Kuka päättää datan jakamisen reiluista säännöistä?

artikkelit

Data tuo helpotusta laivaliikenteen ruuhkiin ja auttaa vähentämään päästöjä satamissa

artikkelit

Neljä lähestymistapaa datalla ansaitsemiseen

uutiset

Sitran sääntökirja tarjoaa raamit yrityksille datan nykyistä helpompaan ja turvallisempaan jakamiseen

uutiset

Dataekosysteemien asiantuntija, Reilu datatalous

Kysymyksiä ja vastauksia

Kysymyksiä ja vastauksia:  Datan jakamisen soveltamiskohteiden pilottihaku

artikkelit

12 periaatetta arvonluontiin ekosysteemeissä dataa jakamalla

uutiset

Sitra avaa rahoitushaun vauhdittamaan Euroopan laajuista datan jakamista

Puhe

Tulevaisuuden reilu datatalous on jo täällä – kuinka voimme hyödyntää sen mahdollisuuksia?

Poiminnat

Data tehostaa tulevaisuuden liikennejärjestelmiä – ala loi reilut pelisäännöt palvelukehityksen tueksi

Neljä kättä lyö yhteen muodostaen kirjaimen X
artikkelit

Gaia-X luo arvoa datasta reilun datan jakamisen ekosysteemien ja arvoketjujen avulla

Kommentti

EU määrittää pelisääntöjä datataloudelle – näin uusi sääntely vaikuttaa sinuun ja meihin kaikkiin

Mistä on kyse?