Kiertotalouden kiinnostavimmat 2.1

Etsimme Suomen kiinnostavimpia kiertotalouden yritysratkaisuja. Uusi Kiertotalouden kiinnostavimmat 2.1 -lista näyttää, mitä kiertotalouden mukainen liiketoiminta käytännössä Suomessa tarkoittaa. Listallaan Sitra kannustaa suomalaisia yrityksiä kehittämään fiksua liiketoimintaa kiertotaloudesta.

Mistä on kyse?

Ilmastokriisin hillintä ja luontokadon pysäyttäminen eivät odota. Se tarkoittaa, että hyvinvointi ei voi enää perustua aina vain uusien tavaroiden valmistamiseen ja uusien luonnonvarojen käyttöönottoon.

Kiertotalous Kiertotalous Talousmalli, jossa ei tuoteta jatkuvasti lisää tavaroita, vaan kulutus perustuu omistamisen sijasta palveluiden käyttämiseen: jakamiseen, vuokraamiseen sekä kierrättämiseen. Materiaaleja ei lopuksi tuhota, vaan niistä syntyy yhä uudelleen uusia tuotteita. Avaa termisivu Kiertotalous on tulevaisuuden liiketoimintaa, jota tehdään Suomessa jo tänään. Globaali siirtymä kohti hiilineutraalia kiertotaloutta on suomalaisille yrityksille mahdollisuus laajentaa liiketoimintaansa uusille markkinoille ja ratkaista aikamme suurimpia haasteita.

Sitra on ylläpitänyt Kiertotalouden kiinnostavimmat -listaa vuodesta 2017. Tuona aikana kiertotalous on noussut yksittäisen edelläkävijäyritysten toiminnasta kannattavaksi liiketoiminnaksi.
Keväällä 2021 koottavalle uudelle Kiertotalouden kiinnostavimmat 2.1. -listalle etsitään nyt yrityksiä, jotka

 • Ovat kiertotalouden mukaisen liiketoiminnan edelläkävijöitä
 • Tarjoavat ratkaisuja globaaliin kestävyyskriisiin ratkaisemalla ilmastokriisiä, hidastamalla luontokatoa ja hillitsemällä luonnonvarojen ylikulutusta kiertotalouden keinoin
 • Voivat kasvattaa ja skaalata liiketoimintaansa entisestään.

Etsimme esimerkkejä kaikista viidestä kiertotalouden liiketoimintamallista:

 • Tuote palveluna: palvelujen tarjoaminen tuotteiden sijaan
 • Uusiutuvuus: uusiutuvien ja kierrätettävien materiaalien sekä uusiutuvan energian käyttö tuotteiden suunnittelussa ja valmistuksessa
 • Jakamisalustat: tavaroiden ja resurssien käyttöasteiden kasvattaminen ja elinkaaren pidentäminen digitaalisilla alustoilla mm. vuokrauksen, myymisen, jakamisen ja uudelleenkäytön myötä
 • Tuote-elinkaaren pidentäminen: Tuotteita pidetään alkuperäisessä käyttötarkoituksessaan mahdollisimman pitkään tai useita käyttökertoja mm. huollon, korjaamisen ja uudelleenvalmistuksen keinoin.
 • Resurssitehokkuus & kierrätys: materiaali- ja energiatehokkaat ratkaisut, sekä elinkaarensa loppuun tulleiden tuotteiden ja raaka-aineiden takaisinkeräys ja uudelleenhyödyntäminen.

Lisäksi haluamme selvittää, miten yritysten kiertotalousratkaisut voivat vahvistaa luonnon monimuotoisuutta.

Listalle hakeminen

Listan hakuaikaa on jatkettu. Yritykset voivat hakea listalle verkossa olevan hakulomakkeen kautta 30.4. mennessä.

Lisäksi kuka tahansa voi vinkata listalle kiinnostavia yrityksiä. Myös Sitran kiertotaloustiimi ehdottaa listalle potentiaalisia ratkaisuja. Sitra on yhteydessä kaikkiin vinkattuihin yrityksiin, ja yrityksiä pyydetään täyttämään hakulomake arviointia varten.

Yritysten arviointi

Asiantuntijaraati valitsee listalle pääsevät yritykset. Raati koostuu Sitran ja sen sidosryhmien kiertotalousasiantuntijoista. Asiantuntijaraadin jäsenet ovat:

 • Marleena Ahonen, kiertotalousasiantuntija, Sitra
 • Jyri Arponen, johtava kiertotalousasiantuntija, Sitra
 • Jussi Hattula, johtaja, kasvusijoitukset ja teolliset sijoitukset, Suomen Teollisuussijoitus Oy
 • Petri Lehtipuu, senior advisor, asiantuntijapalvelut, Laatukeskus
 • Marika Ollaranta, bio- ja kiertotalousjohtaja, Business Finland
 • Riku Sinervo, kiertotalousasiantuntija, Sitra

Ennen asiantuntijaraadin arviointia Sitran asiantuntijat tekevät esivalinnan arviointiin pääsevistä yrityksistä. Suunnitelmana on valita listalle noin 30–40 yritystä.

Asiantuntijaraati arvioi yrityksiä neljän arviointikriteerin avulla:

 • Kiertotalousratkaisun mielenkiintoisuus: Esimerkki on kiertotalousajattelun, sen keskeisten periaatteiden ja erityisesti uusien toimintamallien näkökulmasta mielenkiintoinen ja innostava
 • Vakiintuminen liiketoiminnaksi: Esimerkki kuvaa jo selkeästi edistettyä tai vakiintunutta liiketoimintaa, ei vain pelkkää ideaa tai tutkimushanketta
 • Vaikuttavuus kiertotalouden näkökulmasta: ratkaisulla on (potentiaalisesti) merkittävä positiivinen vaikutus kiertotalouden ja ympäristövaikutusten näkökulmasta (todentamista ei ole edellytetty)
 • Ratkaisun skaalattavuus: Esimerkillä on selkeä skaalauspotentiaali.

Lista on asiantuntijaraadin näkemys tämän hetken ajankohtaisimmista ja mielenkiintoisimmista kiertotalouden ratkaisuista ja yrityksistä. Tavoitteena ei ole valita Suomen parhaita kiertotalousyrityksiä.

Keitä on mukana?

Sitran kiertotaloustiimi vastaa listan kokoamisesta. Riippumattomista kiertotalousasiantuntijoita sekä Sitran asiantuntijoista koostuva asiantuntijaraati valitsee listalle pääsevät yritykset.

Missä mennään?

Kiertotalouden kiinnostavimmat -lista lanseerattiin keväällä 2017, jonka jälkeen lista on päivitetty syksyllä 2017 ja keväällä 2019. Kevään 2019 päivityksen jälkeen listalla oli 124 yritystä.

Tärkeä ja luonteva jatkumo Kiinnostavimmat -listalle olivat vuonna 2019 Sitran ja Laatukeskuksen ensimmäistä kertaa jakamat kiertotaloustunnustukset ja -kunniamaininnat kiertotalouden edelläkävijäyrityksille. Tunnustusten tavoitteena oli lisätä kiertotalouden tärkeyttä yritysten keskuudessa, nostaa esiin menestyneitä yritysesimerkkejä ja kirittää yrityksiä panostamaan kiertotalouteen.

Keväällä 2021 koottava Kiertotalouden kiinnostavimmat 2.1 jatkaa aiemman listan työtä ja esittelee tämän hetken kiinnostavimpia kiertotalouden yritysesimerkkejä.

Keväällä ja syksyllä 2017 sekä keväällä 2019 tehtyjen päivitysten yhteydessä yrityshaastatteluissa oli apuna Sitran tilaamana konsulttina Deloitte Oy.

TYÖKALUJA

Kehitä kiertotaloudesta fiksua liiketoimintaa

YRITYSTARINAT

Miksi ja miten yritykset ovat siirtyneet kiertotalouteen? Sukella pintaa syvemmälle.

KIERTOTALOUDEN KIINNOSTAVIMMAT -LISTA

124 ratkaisua inspiraatioksi. Lista on kerätty vuosina 2017-2019.
LIIKETOIMINTAMALLI
YRITYKSEN KOKO

Voit hakea yksittäistä yritystä tai tietyssä kaupungissa toimivaa yritystä yläoikeassa olevan sitra.fi-hakuvalikon kautta. Yritysten tarkempi kategorisointi päivitysvuoden ja yrityksen kotipaikan mukaan löytyy tästä Excelistä.

Muokattu 4.10.2017: Ecofer Oy on poistettu listalta yrityksen toiminnan keskeydyttyä.

Muokattu 28.12.2017: Grano Oy on poistettu listalta listauksen tason kiristyttyä.

Muokattu 6.2.2018: BioGTS on poistettu listalta yrityksen hakeuduttua konkurssiin. RealGreen on poistettu listalta konseptin toiminnan päätyttyä.

Ota yhteyttä

Mistä on kyse?