Kiertotalouden kiinnostavimmat

Kiertotalouden kiinnostavimmat on Sitran kokoama lista, jolla esitellään Suomen inspiroivimmat kiertotalouden yritysesimerkit. Sitra haastaa listallaan suomalaisyritykset vastaamaan muuttuvan maailman tarpeisiin.

MISTÄ ON KYSE?

Olemme siirtymässä kiertotalouteen, jossa kulutus perustuu omistamisen sijasta yhä enemmän palveluiden käyttämiseen. Yritysten toimintatavat ja ansaintamallit muuttuvat – se tapa, millä ennen tehtiin tulosta, ei aina päde tulevaisuuden liike-elämässä. Kiertotalouden kiinnostavimmat -listalla Sitran haluaa esitellä Suomen inspiroivimmat kiertotalouden yritysesimerkit, jotta kaikilla suomalaisilla yrityksillä olisi mahdollisuus siirtyä kiertotalouteen maailman ensimmäisten joukossa.

Listalla esimerkit on jaoteltu erilaisten kiertotalouden liiketoimintamallien mukaan. Malleja on viisi:

 1. Tuote-elinkaaren pidentäminen
 2. Tuote palveluna
 3. Jakamisalustat
 4. Uusiutuvuus
 5. Resurssitehokkuus & kierrätys

Jaottelu tarjoaa näkymiä yrityksille siitä, miten kiertotaloudessa liiketoiminta voi olla tuottavaa. Uudenlaisia toimintatapoja tarvitaan, jotta materiaalit ja arvo pysyvät kierrossa mahdollisimman pitkään sekä hukkaa ja jätettä syntyy mahdollisimman vähän. Kiertotaloudessa yritykset luovat tuotteille lisäarvoa palveluilla ja älykkyydellä. Arvon suurin lisäys voi syntyä muun muassa tuotteiden huollosta, uudelleenkäytöstä  ja -valmistuksesta sekä käyttöasteen maksimoinnista. Kiertotaloudessa innovaatiot ja liiketoimintamallit perustuvat tuotteiden elinkaaren aikaisen suorituskyvyn ja asiakasarvon maksimointiin pelkän tuotantokustannusten minimoimisen sijaan.

Mitä teemme?

Sitran kiertotaloustiimi kokoaa alati päivittyvää listaa kiinnostavimmista yritysesimerkeistä. Syksyyn 2019 asti jatkuvan kiertotalous-avainalueen työn yhteydessä keräämme havaintoja kiertotalouden kiinnostavista toimintamalleista. Lisäksi keräämme vinkkejä yrityksiltä itseltään.

Tiimimme tekemän alkutarkastelun jälkeen yritysten edustajia on tarvittaessa haastateltu, jotta kuva toimintamallista piirtyisi tarkemmin. Sitran tiimi on arvioinut kunkin yrityksen toimintamallin kiinnostavuuden kiertotalouden näkökulmasta neljään kriteeriin perustuen: mielenkiintoisuus, vaikuttavuus, liiketoiminta ja ratkaisun skaalattavuus. Tiimin näkemys on julkaistu listan yhteydessä.

Keitä on mukana?

Listan kokoamisesta vastaa Sitran kiertotaloustiimi. Listan toisen, päivitetyn version kokoamisessa keväällä 2017 yrityshaastatteluissa Sitran tilaamana konsulttina oli Deloitte Oy.

Ensimmäisellä listalla mukana oli 19 suomalaisyritystä, ja päivitys nosti yritysten määrän 54:een.

Missä mennään?

Listaus julkaistiin ensimmäisen kerran lokakuussa 2016, ja päivitys toukokuussa 2017. Sitran tavoitteena on, että esimerkit kirittäisivät suomalaisyrityksiä niin, että vuoden 2017 lopulla listalla olisi jo sata yritystä.

”Listalle pääsemisen kriteerit tiukentuvat samaan tapaan kuin autojen päästörajat ratkaisujen yleistyessä”, sanoi Kiertotalous-avainalueen projektijohtaja Kari Herlevi Sitrasta ensimmäisen listan julkistuksen yhteydessä. Lista päivitetään seuraavan kerran joulukuussa 2017.

AJANKOHTAISTA

LIIKETOIMINTAMALLIT

Listalla olevat esimerkkiyritykset

Tuote-elinkaaren pidentäminen

Tuote palveluna

{{predefined_filters['main']['label']}}
 • {{ term.name }}
 • {{translate('see_all')}}
{{predefined_filters['secondary']['label']}}
 • {{ term.name }}
 • {{translate('see_all')}}

Jakamisalustat

Uusiutuvuus

{{predefined_filters['main']['label']}}
 • {{ term.name }}
 • {{translate('see_all')}}
{{predefined_filters['secondary']['label']}}
 • {{ term.name }}
 • {{translate('see_all')}}

Resurssitehokkuus ja kierrätys

{{predefined_filters['main']['label']}}
 • {{ term.name }}
 • {{translate('see_all')}}
{{predefined_filters['secondary']['label']}}
 • {{ term.name }}
 • {{translate('see_all')}}