Siirry suoraan sisältöön

Kiertotalouden kiinnostavimmat

Kiertotalouden kiinnostavimmat on Sitran kokoama lista, jolla esitellään Suomen inspiroivimmat kiertotalouden yritysesimerkit. Sitra haastaa listallaan suomalaisyritykset vastaamaan muuttuvan maailman tarpeisiin.

AJANKOHTAISTA

Ajatuksia kiertoon.

MISTÄ ON KYSE?

Olemme siirtymässä kiertotalouteen, jossa tuotanto ja kulutus perustuvat omistamisen sijasta yhä enemmän palveluiden käyttämiseen. Yritysten toimintatavat ja ansaintamallit muuttuvat – se tapa, millä ennen tehtiin tulosta, ei aina päde tulevaisuuden liike-elämässä. Yritystenkin on päivitettävä toimintansa tukemaan ilmastonmuutoksen hillintää, mutta onneksi muutoksessa piilee uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Kiertotalouden kiinnostavimmat -listalla Sitra haluaa esitellä inspiroivia kiertotalouden yritysesimerkkejä Suomesta, jotta kaikilla suomalaisilla yrityksillä olisi mahdollisuus siirtyä kiertotalouteen maailman ensimmäisten joukossa.

Listalla esimerkit on jaoteltu erilaisten kiertotalouden liiketoimintamallien mukaan. Malleja on viisi:

  1. Tuote palveluna: palvelujen tarjoaminen tuotteiden sijaan
  2. Uusiutuvuus: uusiutuvien ja kierrätettävien materiaalien sekä uusiutuvan energian käyttö tuotteiden suunnittelussa ja valmistuksessa
  3. Jakamisalustat: tavaroiden ja resurssien käyttöasteiden kasvattaminen ja elinkaaren pidentäminen digitaalisilla alustoilla mm. vuokrauksen, myymisen, jakamisen ja uudelleenkäytön myötä.
  4. Tuote-elinkaaren pidentäminen: Tuotteita pidetään alkuperäisessä käyttötarkoituksessaan mahdollisimman pitkään tai useita käyttökertoja mm. huollon, korjaamisen ja uudelleenvalmistuksen keinoin.
  5. Resurssitehokkuus & kierrätys: materiaali- ja energiatehokkaat ratkaisut, sekä elinkaarensa loppuun tulleiden tuotteiden ja raaka-aineiden takaisinkeräys ja uudelleenhyödyntäminen.

Jaottelu tarjoaa näkymiä yrityksille siitä, millainen liiketoiminta kiertotaloudessa voi olla tuottavaa. Uudenlaisia toimintatapoja tarvitaan, jotta materiaalit ja arvo pysyvät kierrossa mahdollisimman pitkään sekä hukkaa ja jätettä syntyy mahdollisimman vähän.

Kiertotaloudessa yritykset luovat tuotteille lisäarvoa palveluilla ja älykkyydellä. Arvon suurin lisäys voi syntyä muun muassa tuotteiden huollosta, uudelleenkäytöstä  ja -valmistuksesta sekä käyttöasteen maksimoinnista. Kiertotaloudessa innovaatiot ja liiketoimintamallit perustuvat tuotteiden elinkaaren aikaisen suorituskyvyn ja asiakasarvon maksimointiin pelkän tuotantokustannusten minimoimisen sijaan.

Mitä teemme?

Sitran kiertotaloustiimin kokoamaa listaa kiinnostavista yritysesimerkeistä on päivitetty neljä kertaa. Syksyyn 2019 asti jatkuvan kiertotalous-avainalueen työn yhteydessä keräämme havaintoja kiertotalouden kiinnostavista toimintamalleista. Lisäksi keräämme vinkkejä yrityksiltä itseltään.

Yritysten arviointi

Tiimimme tekemän alkutarkastelun jälkeen yritysten edustajia on tarvittaessa haastateltu, jotta kuva toimintamallista piirtyisi tarkemmin. Sitran tiimi on arvioinut kunkin yrityksen toimintamallin kiinnostavuuden kiertotalouden näkökulmasta neljään kriteeriin perustuen:

  • Mielenkiintoisuus: esimerkki on kiertotalousajattelun, sen keskeisten periaatteiden ja erityisesti uusien toimintamallien näkökulmasta mielenkiintoinen ja innostava.
  • Vaikuttavuus: ratkaisulla on (potentiaalisesti) merkittävä positiivinen vaikutus kiertotalouden ja ympäristövaikutusten näkökulmasta (todentamista ei ole edellytetty).
  • Liiketoiminta: Esimerkki kuvaa jo selkeästi edistettyä tai vakiintunutta liiketoimintaa, ei vain pelkkää ideaa tai tutkimushanketta.
  • Skaalautuvuus/monistettavuus: Esimerkillä on selkeä skaalauspotentiaali.

Sitran tiimin arvio on subjektiivinen, eikä lista vertaile yrityksiä ja ratkaisuja objektiivisesti keskenään.

Keitä on mukana?

Listan kokoamisesta vastaa Sitran kiertotaloustiimi. Keväällä ja syksyllä 2017 tehtyjen päivitysten yhteydessä yrityshaastatteluissa oli apuna Sitran tilaamana konsulttina Deloitte Oy.

Ensimmäisellä listalla mukana oli 19 suomalaisyritystä, ja ensimmäinen päivitys nosti yritysten määrän 54:een. Toisessa päivityksessä, joulukuussa 2017, lukumäärä nousi 97:ään ja lisäksi mukana on yhtenä esimerkkitapauksena noin 400 verhoilijayrittäjän joukko. Helmikuussa 2018 listalta otettiin pois BioGTS ja RealGreen. BioGTS hakeutui konkurssiin ja RealGreenin konsepti on päättynyt. Kolmannessa päivityksessä, toukokuussa 2019, yritysten lukumäärä nousi 124:ään.

Missä mennään?

Listaus julkaistiin ensimmäisen kerran lokakuussa 2016. Sitran tavoitteena on ollut, että esimerkit kirittäisivät suomalaisyrityksiä niin, että vuoden 2017 lopulla listalla olisi jo sata yritystä. Tavoitteeseen päästiin melkein, sillä joulukuussa 2017 julkaistun toisen päivityksen myötä yritysten määrä nousi 97:ään.

YRITYSESIMERKIT

124 ratkaisua inspiraatioksi.
LIIKETOIMINTAMALLI
YRITYKSEN KOKO

Voit hakea yksittäistä yritystä tai tietyssä kaupungissa toimivaa yritystä yläoikeassa olevan sitra.fi-hakuvalikon kautta. Yritysten tarkempi kategorisointi päivitysvuoden ja yrityksen kotipaikan mukaan löytyy tästä Excelistä.

Muokattu 4.10.2017: Ecofer Oy on poistettu listalta yrityksen toiminnan keskeydyttyä.

Muokattu 28.12.2017: Grano Oy on poistettu listalta listauksen tason kiristyttyä.

Muokattu 6.2.2018: BioGTS on poistettu listalta yrityksen hakeuduttua konkurssiin. RealGreen on poistettu listalta konseptin toiminnan päätyttyä.

YRITYSTARINAT

Miksi ja miten yritykset ovat siirtyneet kiertotalouteen? Sukella pintaa syvemmälle.

Ota yhteyttä

Mistä on kyse?