Kiertotalouden kiinnostavimmat 2.1

Uusi Kiertotalouden kiinnostavimmat 2.1 -lista esittelee 41 kiertotalouden edelläkävijäyritystä Suomesta. Listallaan Sitra kannustaa suomalaisia yrityksiä kehittämään fiksua liiketoimintaa kiertotaloudesta.

Mitä yhteistä on traktorin vaihdelaatikolla, hävikkiruoalla ja IT-laitteiden vuokrauksella?

Nämä ja 38 muuta ratkaisua löytyvät Sitran kokoamalta uudelta Kiertotalouden kiinnostavimmat 2.1 -listalta. Lista esittelee 41 edelläkävijäyritystä, jotka tarjoavat kiertotalousratkaisuja globaaliin kestävyyskriisiin.

Lista on jatkoa huippusuositulle Kiertotalouden kiinnostavimmat -listalle, jota Sitra on päivittänyt vuodesta 2017. Tuona aikana kiertotalous Kiertotalous Talousmalli, jossa ei tuoteta jatkuvasti lisää tavaroita, vaan kulutus perustuu omistamisen sijasta palveluiden käyttämiseen: jakamiseen, vuokraamiseen sekä kierrättämiseen. Materiaaleja ei lopuksi tuhota, vaan niistä syntyy yhä uudelleen uusia tuotteita. Avaa termisivu Kiertotalous on noussut Suomessa yksittäisen edelläkävijäyritysten toiminnasta kannattavaksi liiketoiminnaksi yhä useammalle yritykselle.

”Uusi lista osoittaa, että Suomessa on tapahtunut kiertotalouden kehitysloikka. Meiltä löytyy yrityksiä ja ratkaisuja, jotka ovat edelläkävijöitä myös kansainvälisesti”, kertoo Sitran projektijohtaja Kari Herlevi.

Tuoreelta listalta löytyy sekä aiemmalta listalta tuttuja yrityksiä että uusia nimiä. Useista tuotekehitysvaiheessa olleista ratkaisuista on kehittynyt kaupallisen tason innovaatioita. Listalla on mukana sekä startup-yrityksiä että kiertotaloutta kohti matkaavia suuryrityksiä.

Tutustu listan yrityksiin alta.

KIERTOTALOUDEN KIINNOSTAVIMMAT 2.1 -LISTA

41 suomalaista kiertotalouden edelläkävijäyritystä. Lista on koottu kesällä 2021.
LIIKETOIMINTAMALLI

Mistä on kyse?

Ilmastokriisin hillintä ja luontokadon pysäyttäminen eivät odota. Se tarkoittaa, että hyvinvointi ei voi enää perustua aina vain uusien tavaroiden valmistamiseen ja uusien luonnonvarojen käyttöönottoon.

Kiertotalous Kiertotalous Talousmalli, jossa ei tuoteta jatkuvasti lisää tavaroita, vaan kulutus perustuu omistamisen sijasta palveluiden käyttämiseen: jakamiseen, vuokraamiseen sekä kierrättämiseen. Materiaaleja ei lopuksi tuhota, vaan niistä syntyy yhä uudelleen uusia tuotteita. Avaa termisivu Kiertotalous on tulevaisuuden liiketoimintaa, jota tehdään Suomessa jo tänään. Globaali siirtymä kohti hiilineutraalia kiertotaloutta on suomalaisille yrityksille mahdollisuus laajentaa liiketoimintaansa uusille markkinoille ja luoda kestävää kasvua.

Sitra on ylläpitänyt Kiertotalouden kiinnostavimmat -listaa vuodesta 2017. Tuona aikana kiertotalous on noussut yksittäisen edelläkävijäyritysten toiminnasta kannattavaksi liiketoiminnaksi yhä useammalle yritykselle.

Keväällä 2021 kootullle uudelle Kiertotalouden kiinnostavimmat 2.1. -listalle etsittiin avoimella haulla yrityksiä, jotka

 • Ovat kiertotalouden mukaisen liiketoiminnan edelläkävijöitä
 • Tarjoavat ratkaisuja globaaliin kestävyyskriisiin ratkaisemalla ilmastokriisiä, hidastamalla luontokatoa ja hillitsemällä luonnonvarojen ylikulutusta kiertotalouden keinoin
 • Voivat kasvattaa ja skaalata liiketoimintaansa entisestään.

Etsimme esimerkkejä kaikista viidestä kiertotalouden liiketoimintamallista:

 • Tuote palveluna: palvelujen tarjoaminen tuotteiden sijaan
 • Uusiutuvuus: uusiutuvien ja kierrätettävien materiaalien sekä uusiutuvan energian käyttö tuotteiden suunnittelussa ja valmistuksessa
 • Jakamisalustat: tavaroiden ja resurssien käyttöasteiden kasvattaminen ja elinkaaren pidentäminen digitaalisilla alustoilla mm. vuokrauksen, myymisen, jakamisen ja uudelleenkäytön myötä
 • Tuote-elinkaaren pidentäminen: Tuotteita pidetään alkuperäisessä käyttötarkoituksessaan mahdollisimman pitkään tai useita käyttökertoja mm. huollon, korjaamisen ja uudelleenvalmistuksen keinoin.
 • Resurssitehokkuus & kierrätys: materiaali- ja energiatehokkaat ratkaisut, sekä elinkaarensa loppuun tulleiden tuotteiden ja raaka-aineiden takaisinkeräys ja uudelleenhyödyntäminen.

Miten lista on koottu?

Etsimme listalle yrityksiä avoimella haulla. Kaikki yritykset saivat hakea listalle verkkolomakkeen avulla. Lisäksi kuka tahansa pystyi vinkkaamaan  kiinnostavia yrityksiä. Myös Sitran kiertotaloustiimi kannusti potentiaalisia yrityksiä hakemaan. Sitra oli yhteydessä kaikkiin vinkattuihin yrityksiin, ja yrityksiä pyydetään täyttämään hakulomake arviointia varten.

Yritysten arviointi

Kiertotalouden kiinnostavimmat 2.1 -listalle haki 168 yritystä, joista asiaantuntijaraati valitsi mukaan 41 kiinnostavinta. Raati koostui Sitran ja sen sidosryhmien kiertotalousasiantuntijoista. Asiantuntijaraadissa toimivat:

 • Marleena Ahonen, kiertotalousasiantuntija, Sitra
 • Jyri Arponen, johtava kiertotalousasiantuntija, Sitra
 • Jussi Hattula, johtaja, kasvusijoitukset ja teolliset sijoitukset, Suomen Teollisuussijoitus Oy
 • Petri Lehtipuu, senior advisor, asiantuntijapalvelut, Laatukeskus
 • Marika Ollaranta, bio- ja kiertotalousjohtaja, Business Finland
 • Riku Sinervo, kiertotalousasiantuntija, Sitra

Ennen asiantuntijaraadin arviointia Sitran asiantuntijat tekivät esivalinnan arviointiin pääsevistä yrityksistä. Tässä vaiheessa karsittiin esimerkiksi yrityksiä, joiden liiketoiminta ei perustunut kiertotaolouteen.

Asiantuntijaraati arvioi yrityksiä neljän arviointikriteerin avulla:

 • Kiertotalousratkaisun mielenkiintoisuus: Esimerkki on kiertotalousajattelun, sen keskeisten periaatteiden ja erityisesti uusien toimintamallien näkökulmasta mielenkiintoinen ja innostava
 • Vakiintuminen liiketoiminnaksi: Esimerkki kuvaa jo selkeästi edistettyä tai vakiintunutta liiketoimintaa, ei vain pelkkää ideaa tai tutkimushanketta
 • Vaikuttavuus kiertotalouden näkökulmasta: ratkaisulla on (potentiaalisesti) merkittävä positiivinen vaikutus kiertotalouden ja ympäristövaikutusten näkökulmasta (todentamista ei ole edellytetty)
 • Ratkaisun skaalattavuus: Esimerkillä on selkeä skaalauspotentiaali.

Lista on asiantuntijaraadin näkemys tämän hetken ajankohtaisimmista ja mielenkiintoisimmista kiertotalouden ratkaisuista ja yrityksistä. Tavoitteena ei ole valita Suomen parhaita kiertotalousyrityksiä.

Keitä on mukana?

Sitran kiertotaloustiimi vastaa listan kokoamisesta. Riippumattomista kiertotalousasiantuntijoita sekä Sitran asiantuntijoista koostuva asiantuntijaraati valitsee listalle pääsevät yritykset.

Missä mennään?

Kiertotalouden kiinnostavimmat -lista lanseerattiin keväällä 2017, jonka jälkeen lista on päivitetty syksyllä 2017 ja keväällä 2019. Kevään 2019 päivityksen jälkeen listalla oli 124 yritystä.

Tärkeä ja luonteva jatkumo Kiinnostavimmat -listalle olivat vuonna 2019 Sitran ja Laatukeskuksen ensimmäistä kertaa jakamat kiertotaloustunnustukset ja -kunniamaininnat kiertotalouden edelläkävijäyrityksille. Tunnustusten tavoitteena oli lisätä kiertotalouden tärkeyttä yritysten keskuudessa, nostaa esiin menestyneitä yritysesimerkkejä ja kirittää yrityksiä panostamaan kiertotalouteen.

Vuonna 2021 koottu Kiertotalouden kiinnostavimmat 2.1 jatkaa aiemman listan työtä ja esittelee tämän hetken kiinnostavimpia kiertotalouden yritysesimerkkejä.

Keväällä ja syksyllä 2017 sekä keväällä 2019 tehtyjen päivitysten yhteydessä yrityshaastatteluissa oli apuna Sitran tilaamana konsulttina Deloitte Oy.

TYÖKALUJA

Kehitä kiertotaloudesta fiksua liiketoimintaa

YRITYSTARINAT

Miksi ja miten yritykset ovat siirtyneet kiertotalouteen? Sukella pintaa syvemmälle.

KIERTOTALOUDEN KIINNOSTAVIMMAT -LISTA

124 ratkaisua inspiraatioksi. Lista on kerätty vuosina 2017-2019.
LIIKETOIMINTAMALLI
YRITYKSEN KOKO

Voit hakea yksittäistä yritystä tai tietyssä kaupungissa toimivaa yritystä yläoikeassa olevan sitra.fi-hakuvalikon kautta. Yritysten tarkempi kategorisointi päivitysvuoden ja yrityksen kotipaikan mukaan löytyy tästä Excelistä.

Muokattu 4.10.2017: Ecofer Oy on poistettu listalta yrityksen toiminnan keskeydyttyä.

Muokattu 28.12.2017: Grano Oy on poistettu listalta listauksen tason kiristyttyä.

Muokattu 6.2.2018: BioGTS on poistettu listalta yrityksen hakeuduttua konkurssiin. RealGreen on poistettu listalta konseptin toiminnan päätyttyä.

Ota yhteyttä

Mistä on kyse?