HIILINEUTRAALI KIERTOTALOUS

Tapamme asua, liikkua, syödä ja tehdä bisnestä muuttuvat radikaalisti. Uusi arki perustuu omistamisen sijaan yhä enemmän palveluiden käyttämiseen.

AJANKOHTAISTA

Matkan varrelta.

Varmista, että pysyt mukana muutoksessa.

AIHEET

Astu peremmälle.

PÄÄTTYNEET AIHEET

Edelleen ajankohtaisia.

MISTÄ ON KYSE?

Olemme aloittaneet matkan kohti yhteiskuntaa, jonka perusta on maapallon kantokyvyn rajoissa. Meidän on toimittava tehokkaammin ja vähäpäästöisemmin kiihtyvän väestönkasvun, luonnonvarojen hupenemisen ja ilmastokriisin myötä. Se tarkoittaa, että arkemme ja hyvinvointimme eivät voi enää perustua Ylikulutuspäivä Laskennallisesti se päivä vuodesta, jona ihmisten ekologinen jalanjälki ylittää maapallon vuotuisen biokapasiteetin eli kyvyn tuottaa uusiutuvia luonnonvaroja ja käsitellä fossiilisten polttoaineiden käytön aiheuttamia kasvihuonekaasupäästöjä. ja fossiilisiin polttoaineisiin. Omistamisen sijaan meidän on yhä helpompi käyttää palveluita, ja liiketoiminnalle ympäristönäkökulma on uusi bisnesmahdollisuus.

Teemme Sitrassa työtä yhdessä suomalaisten kanssa sen eteen, että tarjoaisimme ensimmäisinä maailmassa keinoja tähän uudenlaiseen arkeen. Tähtäämme siihen, että yritysten liiketoiminnan logiikka ja tuotto perustuvat pääosin palveluiden tarjoamiseen eikä tuotteiden määrälliseen levitykseen. Luomme keinoja kasvattaa ympäristöystävällisten ratkaisujen kysyntää kuluttajien parissa sekä haastamme julkisen sektorin luomaan uudenlaiselle taloudelle toimivat puitteet.

Mitä teemme?

Herätämme, innostamme ja autamme ihmisiä, yrityksiä sekä hallintoa näkemään mahdollisuuksia uudenlaisessa, vähähiilisessä elämäntavassa sekä siihen liittyvässä liiketoiminnassa. Yhdessä kokeilemme ja suuntaamme kohti pysyviä, helppokäyttöisiä, älykkäitä ja puhtaita ratkaisuja. Maailman kasvavat kaupungit synnyttävät tarpeen esimerkiksi entistä kestävämmälle ruoantuotannolle, joka on valtava markkinamahdollisuus suomalaisille yrityksille. Tämä edellyttää uudenlaista yhteistyötä yritysten, tutkimusorganisaatioiden sekä kaupunkien, kuntien ja valtion välillä.

Keinojamme päämäärän saavuttamiseen ovat muun muassa haastekilpailut, kehitysohjelmat, kokeilut ja tapahtumat. Yhytämme erilaisia toimijoita yhteen, sillä kohtaamisista syntyy sitä uudenlaista tekemistä, jonka myötä Suomi nousee seuraavien 5–10 vuoden aikana edelläkävijöiden kärkeen.

Mitä on saatu aikaan?

Olemme kehittäneet yrityksille vuosina 2013–2016 käytännön työkaluja siihen, että ne voisivat muuttaa liiketoimintansa hiilineutraaliksi. Yritysten rooli on merkittävä siinä, että kaikki suomalaiset tekisivät fiksumpia ja kestävämpiä valintoja joka päivä.

Selvityksemme mukaan Kiertotalous Talousmalli, jossa ei tuoteta jatkuvasti lisää tavaroita, vaan kulutus perustuu omistamisen sijasta palveluiden käyttämiseen: jakamiseen, vuokraamiseen sekä kierrättämiseen. Materiaaleja ei lopuksi tuhota, vaan niistä syntyy yhä uudelleen uusia tuotteita.  voi kasvattaa kansantaloutemme arvoa vähintään kolmella miljardilla eurolla vuosittain vuoteen 2030 mennessä.  Sitran johdolla tehty maailman ensimmäinen kiertotalouden kansallinen tiekartta julkaistiin syksyllä 2016 ja sen ensimmäiset kokeilut – avainhankkeet ja pilotit – ovat jo käynnistyneet. Päähuomio on hallinnon roolissa mahdollistajana, yhteiskunnan eri toimijoiden kohtaamisessa ja yritysten keskinäisessä yhteistyössä.

Tähtäämme siihen, että vuonna 2019 Suomi on uudenlaisen, kestävään talouteen perustuvan yhteiskunnan suunnannäyttäjä.

JULKAISUT

Painonsa arvosta asiaa.

TAPAHTUMAT

Tulevaisuus tehdään yhdessä.

OTA YHTEYTTÄ

Jotain kysyttävää?