Talouden tulevaisuus

Talous kytkeytyy lähes kaikkeen sekä arjessamme että yhteiskunnassamme. Osaammeko tarkastella talouden tulevaisuutta riittävän monipuolisesti, moniäänisesti ja kauaskantoisesti?

Ajankohtaista

Tässä mennään nyt!

Mistä on kyse?

Lisääntyvä eriarvoisuus ja ekologinen kestävyyskriisi ovat pitkälti seurausta nykyisen talousjärjestelmän heikkouksista. Myös digitalisaatio ja työn murros ravisuttavat talouden perusteita. Talouteen kohdistuukin paljon odotuksia ja yhä voimakkaampia muutospaineita.

Koronapandemia sekä Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja sitä seurannut energiakriisi ovat tehneet talouden kytkökset arkeemme ja yhteiskuntaamme entistä näkyvämmiksi. Talouden tulevaisuus on sumuinen ja siitä käytävä yhteiskunnallinen keskustelu on jännitteistä.

Talouden perusta rakoilee” on yksi viidestä megatrendistä Sitran Megatrendit 2023 -listalla. Talouden uudistamisen tarpeesta vallitsee kasvava yksimielisyys, mutta näkemykset tavoitteista, laajuudesta ja keinoista vaihtelevat. Sitran Talouden tulevaisuus -tiimi hakee taloudelle suuntaa erilaisia tulevaisuuden vaihtoehtoja tunnistamalla.

Mitä teemme?

Hyödynnämme talouden uudistamiseen tähtäävässä työssämme ennakoinnin lähestymistapoja. Järjestämme avoimia keskustelutilaisuuksia ja työpajoja, joissa talouden tulevaisuudesta keskustellaan moniäänisesti ja erilaisia vaihtoehtoja hahmottaen. Lisäksi seuraamme aiheen parissa työskenteleviä kansainvälisiä edelläkävijäverkostoja ja tuomme tuoreita havaintoja Suomeen.  

Missä mennään?

Kevään 2023 aikana

Mitä on jo tehty?

Tutustu viimeaikaisiin selvityksiimme:

Pohditaanko Suomessa riittävästi talouden tulevaisuutta?
Tunnistimme taloutta koskevan tulevaisuuskeskustelun kehittämistarpeita ja mahdollisuuksia. Selvitimme media-analyysin keinoin, mistä Suomessa puhutaan, kun puhutaan talouden tulevaisuudesta. Entä miten suomalainen keskustelu eroaa kansainvälisestä? Lue lisää.

Mistä aiheista tulisi puhua nykyistä enemmän?
Järjestimme keväällä 2022 kaksi nuorille asiantuntijoille suunnattua työpajaa, joissa tunnistettiin talouskeskustelun näkökulmasta tärkeitä tulevaisuuskysymyksiä. Katso video siitä, mistä aiheista nuorten mielestä tulisi keskustella nykyistä enemmän. Lue myös yhteistyökumppaneidemme HELSUSin blogi ja Rethinking Economics Suomi -yhdistyksen blogi työpajoista ja talouskeskustelun monipuolistamisesta.

Millaisiin tekijöihin Suomen kilpailukyky nojaa tulevaisuudessa?
Millaisia ovat Suomen kannalta tärkeät tulevaisuuden kilpailutekijät, ja mitä kilpailukyvyllä jatkossa ylipäätään tavoitellaan? Kokosimme marraskuussa 2021 monialaisen joukon asiantuntijoita pohtimaan näitä kysymyksiä. Lue lisää.

Miten reilun ja kestävän talouden aloitteet on otettu Suomessa vastaan?
BIOS-tutkimusyksikkö kartoitti Sitran toimeksiannosta reiluun ja kestävään talouteen tähtääviä tutkimuspohjaisia keskustelualoitteita ja niiden vastaanottoa Suomessa. Lue lisää. 

Mikä on vastuullista huomenna?
Vastuullisuus on vahva trendi ja yhä tärkeämpi kilpailukykytekijä. Vastuullisuudessa katsotaan tulevaisuuteen, mutta miltä näyttää vastuullisuuden tulevaisuus? Millainen rooli on jalanjäljellä ja kädenjäljellä sekä yhteiskunnallisella vaikuttavuudella jatkossa? Lue lisää.

Miten mukaan?

Tulevista tilaisuuksista ja työpajoista löydät lisätietoja tältä sivulta. Kerromme niistä myös somessa. Twitterissä käytämme aihetunnistetta #taloudentulevaisuus.

Kerromme toiminnastamme myös Sitran ennakoinnin uutiskirjeessä, jonka voit tilata itsellesi täältä.

Talous kytkeytyy tavalla tai toisella kaikkeen Sitran toimintaan. Siksi meitä kiinnostaakin monipuolinen yhteistyö erilaisten sidosryhmien kanssa. Jos sinulla on yhteistyöehdotus tai haluat kuulla työstämme lisää, ota rohkeasti yhteyttä!

Ota yhteyttä!

Mistä on kyse?