Talouden tulevaisuus

Talous kytkeytyy kaikkeen sekä yhteiskunnassamme että arjessamme. Talouteen ja sen muutosvoimiin kohdistuu paljon odotuksia, mutta yhteiskunnallinen keskustelu niistä on jännitteistä. Osaammeko tarkastella talouden tulevaisuutta riittävän monipuolisesti ja moniäänisesti sekä tarpeeksi kauaskantoisesti?

Ajankohtaista

Mistä on kyse?

Lisääntyvä eriarvoisuus ja ekologinen kestävyyskriisi ovat pitkälti seurausta nykyisen talousjärjestelmän heikkouksista. Myös digitalisaatio ja työn murros ravisuttavat talouden perusteita. Talouteen kohdistuukin yhä voimakkaampia muutospaineita. Koronapandemia on tehnyt entistä näkyvämmäksi, miten talous kytkeytyy kaikkeen sekä yhteiskunnassa että arjessa. Talouden tulevaisuus on sumuinen ja siitä käytävä yhteiskunnallinen keskustelu on jännitteistä.

”Talousjärjestelmä etsii suuntaa” on yksi megatrendi Sitran uusimmalla Megatrendit-listalla, joka julkaistiin vuonna 2020. Talouden uudistamistarpeesta vallitsee kasvava yksimielisyys, mutta näkemykset uudistusten tavoitteista, laajuudesta ja keinoista vaihtelevat. Uusi Talouden tulevaisuus -hankekokonaisuus etsii nyt talouden tulevaisuudelle suuntaa erilaisista tulevaisuuden vaihtoehdoista käsin.

Mitä teemme?

Osana Sitran ennakointitoimintaa toteutettava hankekokonaisuus tarttuu talouden tulevaisuuskysymyksiin pitkäjänteisesti. Tavoitteenamme on tunnistaa reiluun, kestävään ja kilpailukykyiseen talouteen vaikuttavia muutostekijöitä ja mahdollisia kehityssuuntia sekä lisätä tietoisuutta vaihtoehtoisista kehityskuluista. Haluamme erityisesti tukea talouden tulevaisuudesta käytävää monipuolista ja rakentavaa keskustelua. Näkökulmamme aiheeseen on monialainen ja monitieteinen. Lähtökohtanamme on, että erilaisia kehityssuuntia tulkitaan ja toiminnan tarpeita tunnistetaan yhdessä sidosryhmien kanssa.

Hankekokonaisuus yhdistää siten Sitran strategiassa tunnistettuja ennakointiin ja talouden uudistamiseen liittyviä tavoitteita.

Missä mennään?

Keväällä 2021 on valmisteltu kaksi ensimmäistä hanketta:

Kilpailukykyennakointi -hanke tähtää Suomen kansantalouden ja kilpailukyvyn kannalta tärkeiden tulevaisuuden kilpailutekijöiden tunnistamiseen ja yhteiseen tulkintaan. Kesällä 2021 hanketta on pohjustettu suomalaista ja kansainvälistä kilpailukykykeskustelua kartoittaneella media-analyysilla. Lisäksi kokoamme yhteen keskustelussa käytettyjä kansainvälisiä viitekehyksiä, tunnistamme talouteen ja kilpailukykyyn liittyviä kestävyyshaasteita ja jännitteitä sekä keräämme kilpailukykytekijöihin liittyviä muutostrendejä ja -signaaleja. Selvitysten tulokset kootaan yhteen ja niitä tulkitaan marraskuussa 2021 toteutettavassa työpajasarjassa.

Talouskeskustelun tila ja tulevaisuus -hankkeessa tunnistamme ja tuomme esiin taloutta koskevan tulevaisuuskeskustelun kehittämistarpeita ja -mahdollisuuksista. Kartoitamme yhteiskunnallisten toimijoiden näkemyksiä ja kokemuksia talouden tulevaisuuteen liittyvästä keskustelusta ja toivotusta tulevaisuudesta. Teemme monialaista yhteistyötä sekä kysymystenasettelussa että vastausten tulkinnassa. Vuoden 2021 lopulla valmistuva kartoitus pohjustaa vuonna 2022 käynnistettävää talouden tulevaisuutta käsittelevien työpajojen ja keskustelutapahtumien sarjaa.

Kuka on mukana?

Talous kytkeytyy tavalla tai toisella lähes kaikkeen sekä yhteiskunnassa että Sitran toiminnassa. Sen vuoksi pyrimme hankekokonaisuudessa erilaisiin kumppanuuksiin sidosryhmien kanssa. Teemme läheistä yhteistyötä myös Sitran muiden projektien kanssa.

Jos sinulla on yhteistyöehdotus tai haluat kuulla työstämme lisää, ota rohkeasti yhteyttä!

Ota yhteyttä!

Mistä on kyse?