Talouden tulevaisuus

Talous kytkeytyy kaikkeen sekä yhteiskunnassamme että arjessamme. Talouteen ja sen muutosvoimiin kohdistuu paljon odotuksia, mutta yhteiskunnallinen keskustelu niistä on jännitteistä. Osaammeko tarkastella talouden tulevaisuutta riittävän monipuolisesti ja moniäänisesti sekä tarpeeksi kauaskantoisesti?

Ajankohtaista

Tässä mennään nyt!

Mistä on kyse?

Lisääntyvä eriarvoisuus ja ekologinen kestävyyskriisi ovat pitkälti seurausta nykyisen talousjärjestelmän heikkouksista. Myös digitalisaatio ja työn murros ravisuttavat talouden perusteita. Talouteen kohdistuukin yhä voimakkaampia muutospaineita. Koronapandemia on tehnyt entistä näkyvämmäksi, miten talous kytkeytyy kaikkeen sekä yhteiskunnassa että arjessa. Talouden tulevaisuus on sumuinen ja siitä käytävä yhteiskunnallinen keskustelu on jännitteistä.

”Talousjärjestelmä etsii suuntaa” on yksi megatrendi Sitran uusimmalla Megatrendit-listalla, joka julkaistiin vuonna 2020. Talouden uudistamistarpeesta vallitsee kasvava yksimielisyys, mutta näkemykset uudistusten tavoitteista, laajuudesta ja keinoista vaihtelevat. Uusi Talouden tulevaisuus -hankekokonaisuus etsii nyt talouden tulevaisuudelle suuntaa erilaisista tulevaisuuden vaihtoehdoista käsin.

Mitä teemme?

Osana Sitran ennakointitoimintaa toteutettava hankekokonaisuus tarttuu talouden tulevaisuuskysymyksiin pitkäjänteisesti. Tavoitteenamme on tunnistaa reiluun, kestävään ja kilpailukykyiseen talouteen vaikuttavia muutostekijöitä ja mahdollisia kehityssuuntia sekä lisätä tietoisuutta vaihtoehtoisista kehityskuluista. Haluamme erityisesti tukea talouden tulevaisuudesta käytävää monipuolista ja rakentavaa keskustelua. Näkökulmamme aiheeseen on monialainen ja monitieteinen. Lähtökohtanamme on, että erilaisia kehityssuuntia tulkitaan ja toiminnan tarpeita tunnistetaan yhdessä sidosryhmien kanssa.

Hankekokonaisuus yhdistää siten Sitran strategiassa tunnistettuja ennakointiin ja talouden uudistamiseen liittyviä tavoitteita.

Missä mennään?

Keväällä 2021 olemme käynnistäneet kaksi ensimmäistä hanketta:

Kilpailukykyennakointi -hanke tähtää Suomen kansantalouden ja kilpailukyvyn kannalta tärkeiden tulevaisuuden kilpailutekijöiden tunnistamiseen ja yhteiseen tulkintaan. Hanketta on pohjustettu media-analyysilla suomalaisesta ja kansainvälisestä kilpailukykykeskustelusta. Lisäksi olemme koonneet yhteen keskustelussa käytettyjä käsitteitä ja kansainvälisiä viitekehyksiä sekä tunnistaneet kilpailukykytekijöihin liittyviä muutostrendejä ja -signaaleja. Aineistoja tulkittiin monialaisen asiantuntijajoukon kanssa Sitran järjestämässä työpajasarjassa marraskuussa 2021. Työpajoista ja niiden tuloksista voit lukea lisää tästä artikkelista.

Talouskeskustelun tila ja tulevaisuus -hankkeessa tunnistamme ja tuomme esiin taloutta koskevan tulevaisuuskeskustelun kehittämistarpeita ja mahdollisuuksia. Selvitämme media-analyysin keinoin, mistä silloin puhutaan, kun puhutaan talouden tulevaisuudesta ja sitä, miten suomalainen keskustelu eroaa kansainvälisestä. Lisäksi kartoitamme viime vuosien keskeisiä, reiluun ja kestävään talouteen tähtääviä tutkimuspohjaisia keskustelualoitteita ja tarkastelemme niiden saamaa vastaanottoa Suomessa. Maaliskuussa järjestämme kaksi nuorille suunnattua työpajaa, joissa tulkitaan taustaselvitysten tuloksia ja tunnistetaan yhdessä talouskeskustelulle tärkeitä tulevaisuuskysymyksiä.

Molempien hankkeiden keskeiset tulokset julkaistaan 11.5. järjestettävässä avoimessa webinaarissa Tulevaisuus – talouskeskustelustamme puuttuva pala? 

Kuka on mukana?

Talous kytkeytyy tavalla tai toisella lähes kaikkeen sekä yhteiskunnassa että Sitran toiminnassa. Sen vuoksi pyrimme hankekokonaisuudessa erilaisiin kumppanuuksiin sidosryhmien kanssa. Teemme läheistä yhteistyötä myös Sitran muiden projektien kanssa.

Jos sinulla on yhteistyöehdotus tai haluat kuulla työstämme lisää, ota rohkeasti yhteyttä!

Ota yhteyttä!

Mistä on kyse?